Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 251–358 av 358 emner
Emne Studiepoeng
MEVIT4617 – Social Media and Election Campaigns (10 studiepoeng) 10
MEVIT4618 – Mediatization of culture and society (10 studiepoeng) 10
MUS2150 – Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS4216 – Methodological Topic: History and Analysis (10 studiepoeng) 10
MUS4218 – Methodological topic: Cognitive musicology (10 studiepoeng) 10
NFI1320E – Old Norse Literature 1 (10 studiepoeng) 10
NFI3000 – Runology - Runic Inscriptions as Artefact and Museum Objects (10 studiepoeng) 10
NFI3081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NOR1210 – The Nordic Languages (10 studiepoeng) 10
NOR1220 – The Norwegian Language Community - A Sociolinguistic Laboratory (10 studiepoeng) 10
NORAM1500 – American history (10 studiepoeng) 10
NORAM1501 – Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM1503 – American politics, institutions, geography, economic system (10 studiepoeng) 10
NORAM1504 – Introduction to Canadian Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM1505 – American Social History (10 studiepoeng) 10
NORAM1506 – American Civilization, an introduction (10 studiepoeng) 10
NORAM1510 – Introduction to American Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM1520 – Introduction to American Studies (20 studiepoeng) 20
NORAM2305 – Literature and Society in the United States and Canada (10 studiepoeng) 10
NORAM2321 – American Public Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2570 – American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism, (10 studiepoeng) 10
NORAM2571 – Race and Racism in the United States (10 studiepoeng) 10
NORAM2572 – American Women's History (10 studiepoeng) 10
NORAM2573 – American Society and the Law (10 studiepoeng) 10
NORAM2575 – Film and the Tragic Sense of (American) Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2576 – An Enlightening Lens: Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2577 – An Enlightening Lens: American History through the Prism of the Immigrant Experience (10 studiepoeng) 10
NORAM2578 – Critical Challenges of American Government and Politics (10 studiepoeng) 10
NORAM2579 – Amerikanske regioner og regionalisme (10 studiepoeng) 10
NORAM2580 – American Intellectual and Political History (10 studiepoeng) 10
NORAM2582 – America in the world (10 studiepoeng) 10
NORAM2584 – Religion in American History (10 studiepoeng) 10
NORAM2585 – Restoring the Earth/Renewing Culture: Critical Evaluations of the Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
NORAM3500 – Thesis course, North-American-studies (10 studiepoeng) 10
NORAM4304 – American Literature as Social Criticism (10 studiepoeng) 10
NORAM4305 – Literature and Society in the United States and Canada (10 studiepoeng) 10
NORAM4321 – American Public Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4500 – Methods course. North America studies, Program for European and American studies (5 studiepoeng) 5
NORAM4501 – The Equal Protection of the Laws: Individual Rights and Civil Liberties under the Constitution (10 studiepoeng) 10
NORAM4502 – The Liberal Political Tradition in America (10 studiepoeng) 10
NORAM4503 – Popular Music in the United States as a Reflection of American Culture (10 studiepoeng) 10
NORAM4505 – Movies and American Culture (10 studiepoeng) 10
NORAM4506 – History of American Women's Movements (10 studiepoeng) 10
NORAM4507 – American Women's History: Sexuality, Motherhood & Mission (10 studiepoeng) 10
NORAM4508 – Environment, Technology & Culture in North America (10 studiepoeng) 10
NORAM4510 – Globalization in Crisis (10 studiepoeng) 10
NORAM4511 – Research Seminar in International Migration and Ethnicity Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM4512 – The American Presidency (10 studiepoeng) 10
NORAM4514 – Issues in American Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
NORAM4515 – Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4520 – Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
NORAM4521 – Interracial Sex and Romance in the Movies (10 studiepoeng) 10
NORAM4550 – Theory and Method in North-American-studies (10 studiepoeng) 10
NORAM4570 – American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism, and Multiculturalism (10 studiepoeng) 10
NORAM4571 – Race and Racism in the United States (10 studiepoeng) 10
NORAM4572 – American Women's History (10 studiepoeng) 10
NORAM4573 – American Society and the Law (10 studiepoeng) 10
NORAM4575 – Film and the Tragic Sense of (American) Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4576 – An Enlightening Lens: Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4577 – An Enlightening Lens: American History through the Prism of the Immigrant Experience (10 studiepoeng) 10
NORAM4578 – Critical Challenges of American Government and Politics (10 studiepoeng) 10
NORAM4579 – Amerikanske regioner og regionalisme (10 studiepoeng) 10
NORAM4582 – America in the World (10 studiepoeng) 10
NORAM4584 – Religion in American History (10 studiepoeng) 10
NORAM4585 – Restoring the Earth/Renewing Culture: Critical Evaluations of the Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
NORAM4590 – Master Thesis EAS Studies: North-American Studies (60 studiepoeng) 60
NYGR1101V – Nygresk: trinn 1 (Kveldskurs uten kursavgift) (NB! Emnet er nedlagt!) (10 studiepoeng) 10
NYGR1110 – Innføring i nygresk (Emnet er nedlagt) (20 studiepoeng) 20
NYGR1120 – Nygresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
NYGR1121 – Nygresk språkbruk (10 studiepoeng) 10
NYGR2101V – Nygresk: trinn 2 (Kveldskurs uten kursavgift) (10 studiepoeng) 10
NYGR2102V – Nygresk: trinn 3 (Kveldskurs uten kursavgift) (NB! Emnet er nedlagt!) (10 studiepoeng) 10
REL2090 – Islamic Law and Institutions (10 studiepoeng) 10
REL2130 – The Anthropology of Buddhism (10 studiepoeng) 10
REL3181 – Religious texts in original languages (20 studiepoeng) 20
REL4011 – Religionshistorisk forskningstema 1 (5 studiepoeng) 5
REL4015 – New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4016 – New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis (10 studiepoeng) 10
REL4018 – New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia (10 studiepoeng) 10
REL4130 – Localization of Religion and Religious Change (10 studiepoeng) 10
REL4140 – Religion and War (10 studiepoeng) 10
REL4160 – Buddhist Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4170 – Tibetan Literary Culture, Genres, and Language (20 studiepoeng) 20
REL4180 – Religionshistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
REL4181 – Historical Religious Texts (20 studiepoeng) 20
REL4270 – Tibetan Literary Culture (10 studiepoeng) 10
RELTIB4990 – Master's Thesis in Tibetan Studies (60 studiepoeng) 60
RETKLA2020 – Retorisk teori og praksis i antikken (10 studiepoeng) 10
RETKLA4020 – Retorisk teori og praksis i antikken (10 studiepoeng) 10
SAN1110 – Sanskrit 1 (20 studiepoeng) 20
SAN1120 – Sanskrit 2 (20 studiepoeng) 20
SAN4111 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages I (10 studiepoeng) 10
SAN4112 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages II (10 studiepoeng) 10
SAN4590 – Master’s Thesis in Sanskrit (60 studiepoeng) 60
SAS1502 – Religion and Politics in South Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2502 – Religion in South Asia (10 studiepoeng) 10
SAS3010 – Bollywood and the Nation: Conflict lines in Modern India (10 studiepoeng) 10
SAS4011 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4013 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4014 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4015 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4210 – Religion and Politics in South Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4510 – India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs (10 studiepoeng) 10
SPR4103 – Semantics and Philosophy (10 studiepoeng) 10
SPR4105 – Bilingualism in society and in the classroom (10 studiepoeng) 10
TEA4013 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (30 studiepoeng) 30