Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 712 emner
Emne Studiepoeng
ANT1001V – Antikkens kultur (10 studiepoeng) 10
ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (10 studiepoeng) 10
ANT2220 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr) (15 studiepoeng) 15
ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA2121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4110 – Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4111 – ’Diglossi’ og språklig variasjon i moderne arabisk (10 studiepoeng) 10
ARA4116 – Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
ARA4117 – Arabiske vitenskapelige tekster (10 studiepoeng) 10
ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK2020 – Klassisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2030 – Historisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2040 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2050 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (20 studiepoeng) 20
ARK2051 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK3021 – Fordypning i klassisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK4010 – Seminar for muntlig fremlegging (10 studiepoeng) 10
ARK4041 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK4110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARKIV1010 – Arkivteori (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 – Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 – Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 – Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 – Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
ARKIV2030 – Elektronisk arkiv (10 studiepoeng) 10
ARKIV2040 – Arkivdanning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2060 – Depotfunksjoner i praksis (10 studiepoeng) 10
BAL1500 – Balkan: Historie, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BAL1501 – Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur (10 studiepoeng) 10
BAL3010 – Balkan-linje, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
BAL4550 – Teori og metode for Balkan-studier (10 studiepoeng) 10
BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
BKS1301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BKS1501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - innføring (10 studiepoeng) 10
BKS2110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
BKS2111 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
BKS2300 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - utdypning (10 studiepoeng) 10
BKS4500 – BKS kulturkunnskap, metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
BKS4503 – Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
EAS1000 – EU-systemet og EU-landenes europapolitikk (10 studiepoeng) 10
EAS4550 – Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode (10 studiepoeng) 10
EST4000 – Estetiske teorier (20 studiepoeng) 20
EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4003 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4004 – Skriveseminar for estetikkprogrammet (10 studiepoeng) 10
EST4594 – Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
EXFAC03-ANT – Exfac antikkvariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HIS – Examen facultatum, historievariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KULT – Exfac kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-AAS – Exfac for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS4362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FIL1004 – Innføring i logikk og språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1601V – Filosofi i barne- og ungdomslitteratur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2102 – Fordypning - estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
FIL2103 – Fargefilosofi - Emnet er nedlagt (10 studiepoeng) 10
FIL2103V – Fargefilosofi (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2107 – Fransk samtidsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2205V – Klinisk kommunikasjon (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2304V – Filosofisk praksis (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2305V – Filosofi som metode - i skolen (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2306 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309V – Patristikk (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2501 – Fordypning - Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL2601 – Filosofi i barnelitteratur og filosofi i skolen (10 studiepoeng) 10
FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4270 – Erkjennelsesteori II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4310 – Etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4323 – Etikk i Antikken med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4340 – Politisk filosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4352 – Feministisk etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4360 (10 studiepoeng) 10
FIL4391 – Miljøfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4520 – Filosofihistorie med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4531 (10 studiepoeng) 10
FIL4541 (20 studiepoeng) 20
FIL4542 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4570 – Filosofihistorie frem til 1600 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FRA3520 – Leseemne, fransk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
GERM2102 – Germansk typologi (10 studiepoeng) 10
GRE1102 – Innføring i gresk (20 studiepoeng) 20
GRE1501V – Gresk tragedie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
GRE4109 – Gresk edisjonsfilologi (5 studiepoeng) 5
GRE4409 – Papyrologiske tekster (10 studiepoeng) 10
HEB1110 – Hebraisk 1 (20 studiepoeng) 20
HEB1120 – Hebraisk 2 (20 studiepoeng) 20
HEB4110 – Judeo-arabiske og hebraiske tekster fra middelalderen (10 studiepoeng) 10
HEB4120 – Hebraisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
HIN4011 – Advanced Readings in Hindi (5 studiepoeng) 5
HIS1010 – Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode (10 studiepoeng) 10
HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 – Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L – Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1111 – Eldre norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1121 – Eldre europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1131 – Eldre global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1300 – Nyere verdenshistorie (20 studiepoeng) 20
HIS1300EU – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300EUMET – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER – Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L – Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 – Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L – Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1311 – Nyere norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1320EU – Nyere europeisk historie for Europaprogramstudenter (10 studiepoeng) 10
HIS1321 – Nyere europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1330 – Nyere global historie (10 studiepoeng) 10
HIS1331 – Nyere global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS2014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS2113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS2130 – Middelalderkulturen (20 studiepoeng) 20
HIS2132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon? (10 studiepoeng) 10
HIS2135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS2152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers (10 studiepoeng) 10
HIS2153 – Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS2158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS2161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2173 – Problemer i Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
HIS2189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS2351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS2355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS2372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union. (10 studiepoeng) 10
HIS2377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS2378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS2395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10
HIS2414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989 (10 studiepoeng) 10
HIS2415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (10 studiepoeng) 10
HIS2419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS4014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4020 – Historisk metodologi (10 studiepoeng) 10
HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4040 – Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS4112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen og i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS4114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 – Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS4142 – Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS4161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS4314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS4345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS4355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4359 – Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden. (10 studiepoeng) 10
HIS4360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS4361 – Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS4371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union (10 studiepoeng) 10
HIS4377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS4378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS4395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10
HIS4411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (10 studiepoeng) 10
HIS4419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4422 – Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS4426 – Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4500A – Oppgaveseminar i Athen (10 studiepoeng) 10
HIS4501A – Religion og helligdommer i antikkens Hellas: Form og funksjon (10 studiepoeng) 10
HIS4600R – Kildebehandling, fagtradisjon og metode i antikk- og middelalder-studier. (10 studiepoeng) 10
HIS4601R – Roma i middelalderen (10 studiepoeng) 10
HUMPRO3000 – Humanistisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (10 studiepoeng) 10
IDE1001 – Idéhistorisk fagteori (10 studiepoeng) 10
IDE1011 – Europas tenkning 1600 - 1800 (20 studiepoeng) 20
IDE1020N – Oldtidens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1030 – Middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1030N – Middelalderens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1040 – Vår egen tids tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1040N – Vår tids tenkning (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1041 – Vår egen tids tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1050 – Renessanse og reformasjon (10 studiepoeng) 10
IDE1060 – Historie og natur - europeisk tenkning på 1800-tallet (10 studiepoeng) 10
IDE1101 – Antikkens og middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1102 – Tidlig moderne europeisk tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1103 – Europeisk tenkning fra romantikken til i dag (10 studiepoeng) 10
IDE2011 – Idehistorisk praksis (10 studiepoeng) 10
IDE2015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE2020N – Norsk idehistorie (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE2061 – Globaliseringens idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2062 – Idéhistorisk perspektiv på vitenskap, teknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2090N – Jødehatets historie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE3078 – Veiledet lesning i idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
IDE4001 – Fremleggingsseminar, Masterprosjekter (10 studiepoeng) 10
IDE4002 – Idehistoriens teori og historie (20 studiepoeng) 20
IDE4003 – Metoder for teksttolkning (10 studiepoeng) 10
IDE4004 – Idehistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
IDE4015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE4081 – Essayets idéhistorie fra Montaigne til Adorno (10 studiepoeng) 10
IDE4082 – Ibsen, Nietzsche og 1890-årenes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4083 – Kierkegaards estetiske stadium (10 studiepoeng) 10
IDE4101 – Idehistoriske klassikere, kjønnsteoretiske lesninger (10 studiepoeng) 10
IDE4102 – Fremtredende idehistorikere (10 studiepoeng) 10
IDE4110 – Idéhistorisk fagteori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4900 – Idéhistorisk prosjektsemester (20 studiepoeng) 20
IRSK2100 – Innføring i gammelirsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2120 – Walisisk for språkstudentar (10 studiepoeng) 10
IRSK2140 – Tidlig moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4110 – Moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4120 – Walisisk for språkstudenter (10 studiepoeng) 10
IRSK4130 – Kontrastiv gælisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4301 – Irsk middelalderlitteratur (10 studiepoeng) 10
ITA2319 – Dantes Guddommelige Komedie (10 studiepoeng) 10
JAP1110 – Japansk 1 (20 studiepoeng) 20
JAP1300 – Japansk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP1502 – Religion og filosofi i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP1503 – Japans historie (10 studiepoeng) 10
JAP4130 – Innledende metode-/kildekurs (klassiske tekster) (10 studiepoeng) 10
JAP4140 – Klassisk japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JAP4150 – Moderne japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JOUR2530 – Nyhetsanalyse (10 studiepoeng) 10
JOUR4110 – Journalistikkforskning: teori og metode (20 studiepoeng) 20
JOUR4426 – Journalistisk ansvar og etikk (10 studiepoeng) 10
KIN1300 – Kinesisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
KIN1501 – Kinas samfunn og politikk (10 studiepoeng) 10
KIN1502 – Religion og filosofi i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2110 – Kinesisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
KIN2111 – Klassisk kinesisk språk (10 studiepoeng) 10