Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 251–500 av 717 emner
Emne Studiepoeng
KIN2502 – Religion i Kinas moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
KIS1010 – Elitekultur og folkekultur. Fra 1500-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
KIS1020 – Ritualer og iscenesettelser (10 studiepoeng) 10
KIS1030 – Slitesterke mønstre. Antikken i senere kunst og tenkning (10 studiepoeng) 10
KIS3000 – Bacheloroppgave i kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KIS4000 – Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4001 – Masteroppgavekurs i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4010 – Feltkurs for kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KONS2020 – Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) - erstattet av KONS2060 (5 studiepoeng) 5
KOR1120 – Koreansk språk 2 (20 studiepoeng) 20
KOS2010 – Religion og menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4001 – Grunnlagsproblemer for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4002 – Feltarbeid som metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KULH1020 – Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
KULH1030 – Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
KULH1060 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH1070 – Eventyr. Europeisk muntlig episk diktning 1750 til i dag (10 studiepoeng) 10
KULH1080 – Fortelling og kultur - Norden (10 studiepoeng) 10
KULH1090 – Ritualer (10 studiepoeng) 10
KULH1111 – Tupac, hiphop og kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode (20 studiepoeng) 20
KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2002 – Museenes kulturhistorie (20 studiepoeng) 20
KULH2010 – Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
KULH2020 – Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2030 – Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
KULH2050 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH2060 – Kulturteori og mentalitetshistorie (10 studiepoeng) 10
KULH2070 – Fortelling og kultur (20 studiepoeng) 20
KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden (20 studiepoeng) 20
KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KULH2090 – Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling (10 studiepoeng) 10
KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen (10 studiepoeng) 10
KULH4001 – Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4003 – Feltarbeid som kulturvitenskapelig metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KULH4012 – Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
KULH4013 – Nye temaer i kulturhistorien 3 (5 studiepoeng) 5
KULH4014 – Nye temaer i kulturhistorien 4 (5 studiepoeng) 5
KULH4016 – New Themes in Cultural History 6 (10 studiepoeng) 10
KULH4110 – Kulturhistoriens tekster og retorikk (10 studiepoeng) 10
KULH4120 – Livsoverganger (10 studiepoeng) 10
KULH4140 – Individ- religion - nasjon (10 studiepoeng) 10
KULH4150 – Kulturalisering av naturen (10 studiepoeng) 10
KULH4160 – Religion, tradisjon og modernitet (10 studiepoeng) 10
KULH4170 – Ungdom, kultur og medier (10 studiepoeng) 10
KULH4180 – Kulturmøter ved nasjonsgrenser (10 studiepoeng) 10
KULT2100 – Kjønn og kultur (10 studiepoeng) 10
KULT2100N – Kjønn og kultur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KULT2200 – Kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
KUN1000K – Introduksjon til kunsthistorie (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1001K – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002K – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1010K – Antikken (10 studiepoeng) 10
KUN1020 – Middelalder (10 studiepoeng) 10
KUN1020K – Middelalder (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1030K – Renessanse (10 studiepoeng) 10
KUN1040K – Barokk og klassisisme (10 studiepoeng) 10
KUN1050K – Romantikk og realisme (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1060K – Modernisme og samtid (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1100K – Visuell kommunikasjon og billedfortolkning (10 studiepoeng) 10
KUN2035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN2050 – Edvard Munch: kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2050K – Munch og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN2072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900. Kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN2081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN2091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN2092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN2093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN2094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN2095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN2096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN2120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN2122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN2131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN2141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2200K – Designhistorie (Kveldskurs med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KUN2220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN2501K – Anvendt kunsthistorie – kunst- og kunstindustrimuseer (10 studiepoeng) 10
KUN2502K – Anvendt kunsthistorie – forlag og mediebedrifter (10 studiepoeng) 10
KUN2511K – Selvfremstillinger: Bacon, Hockney og Kitaj (10 studiepoeng) 10
KUN2512K – Kunst på papir (10 studiepoeng) 10
KUN2513K – Den russiske avantgarden 1905–1933 (10 studiepoeng) 10
KUN4035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN4050 – Edvard Munch: Kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900: kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN4081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN4092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN4093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN4095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN4096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN4120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN4122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN4131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN4141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN4260 – Materialitet/visualitet: kunstteoretiske tilnærminger (10 studiepoeng) 10
LAT0102 – De internasjonale ordene (10 studiepoeng) 10
LAT1100 – Innføring i latin (20 studiepoeng) 20
LATAM2501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM2504 – Latinamerikanske demokratier (10 studiepoeng) 10
LATAM2505 – Latinamerikanske demokratier (20 studiepoeng) 20
LATAM2506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM2509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM2510 – Lever caudilloene fortsatt i Latin-Amerika? (10 studiepoeng) 10
LATAM4500 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (5 studiepoeng) 5
LATAM4501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4505 – Latinamerikansk utenrikspolitikk siden 1980 (10 studiepoeng) 10
LATAM4506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM4508 – Latinamerikanske migrasjoner (10 studiepoeng) 10
LATAM4509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM4511 – Konstitusjoner og konstitusjonalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4520 – Norge i Latin-Amerika: forbindelser og forestillinger (10 studiepoeng) 10
LATAM4550 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LEKS1100 – Leksikografi 1 (10 studiepoeng) 10
LEKS2100 – Leksikografi 2 (10 studiepoeng) 10
LING1101 – Fonetikk, fonologi og morfologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1105 – Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING1106 – Språk i samfunnet (10 studiepoeng) 10
LING2101 – Særspråk (10 studiepoeng) 10
LING2102 – Semantikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2103 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2105 – Fonetikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2106 – Fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2107 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2109 – Språk og samfunn i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
LING2110 – Afrikansk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2111 – Språkendring og språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2112 – Metaforteori (10 studiepoeng) 10
LING4113 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING4115 – Fonetikk 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4116 – Fonologi 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4117 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4118 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING4119 – Metaforteori for masterstudentar (10 studiepoeng) 10
LING4122 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Språk og aldring (10 studiepoeng) 10
LING4123 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4124 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Kognitiv lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4125 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk - det mentale leksikon (10 studiepoeng) 10
LING4131 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Leksikalsk-funksjonell grammatikk (10 studiepoeng) 10
LING4132 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Lingvistikk, språk og samfunn i Afrika (10 studiepoeng) 10
LING4133 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Narrativanalyse (10 studiepoeng) 10
LING4134 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Artikulatorisk fonologi (10 studiepoeng) 10
LING4280 – Prosjektoppgåve i klinisk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LIT2306 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og bilder (10 studiepoeng) 10
LIT2307 – Litteraturteoretisk emne: strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2309 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT2311 – Litteraturteoretisk emne: Strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2313 – Litteraturteoretisk emne: Intertekstualitet (10 studiepoeng) 10
LIT2314 – Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT2325 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
LIT2327 – Litterært fordypningsemne: Den historiske avantgarden 1910-1940 (10 studiepoeng) 10
LIT2328 – Litterært fordypningsemne: Epokestudium Romantikken 1740-1835 (10 studiepoeng) 10
LIT2343 – Litterært fordypningsstudium, sjangerstudium. 1800-tallsromanen: dannelse og desillusjon (10 studiepoeng) 10
LIT2345 – Den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
LIT2364 – Litterært fordypningsemne, temastudium: Drama etter 1980 (10 studiepoeng) 10
LIT2401 – Tekstutgivelse og bokhistorie (10 studiepoeng) 10
LIT3400 – Prosjektarbeid/praksisemne i litteraturformidling (20 studiepoeng) 20
LIT4330 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4349 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT4352 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (10 studiepoeng) 10
LIT4353 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (10 studiepoeng) 10
LIT4354 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (10 studiepoeng) 10
LIT4357 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (10 studiepoeng) 10
LIT4359 – Den sørafrikanske roman (10 studiepoeng) 10
LIT4369 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (20 studiepoeng) 20
LIT4372 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (20 studiepoeng) 20
LIT4373 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (20 studiepoeng) 20
LIT4374 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (20 studiepoeng) 20
LIT4377 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (20 studiepoeng) 20
LIT4379 – Den sørafrikanske roman (20 studiepoeng) 20
LIT4386 – Litteratur og sykdom (5 studiepoeng) 5
LIT4387 – Litterært tekststudium: Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (10 studiepoeng) 10
LIT4388 – Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (20 studiepoeng) 20
LIT4411 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng): Adorno (10 studiepoeng) 10
LIT4412 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT4413 – Avantgardens teori (10 studiepoeng) 10
LIT4415 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4416 – Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT4417 – Litteratur og diskursteori (10 studiepoeng) 10
LIT4419 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (10 studiepoeng) 10
LIT4421 – Litteraturteoretisk emne (20 studiepoeng): Adorno (20 studiepoeng) 20
LIT4422 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (20 studiepoeng) 20
LIT4423 – Avantgardens teori (20 studiepoeng) 20
LIT4425 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4426 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (20 studiepoeng) 20
LIT4427 – Litteratur og diskursteori (20 studiepoeng) 20
LIT4429 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (20 studiepoeng) 20
LIVKUN1010 – Livssynskunnskap (10 studiepoeng) 10
MAS1510 – Innføring i norrøn og keltisk kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1511 – Norrøn og keltisk mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS1550 – Norrøn og irsk kultur 700-1300: Herskermakt og myter. I. (10 studiepoeng) 10
MAS2304 – Vern av arkeologiske kulturminner i Norge (10 studiepoeng) 10
MAS2525 – Old Norse religion (10 studiepoeng) 10
MAS3520 – Religionsskiftet i Norden fra vikingtid til middelalder (10 studiepoeng) 10
MAS4520 – Norrøn mytologi (10 studiepoeng) 10
MEST3526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT1510 – Tekst, produksjon og analyse (20 studiepoeng) 20
MEVIT2336 – Kjønn og medier (10 studiepoeng) 10
MEVIT2724 – Dataspill i et mediekomparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3001 – Design og estetikk i mediert merkevarebygging (10 studiepoeng) 10
MEVIT3005 – Opptreden i mediene (10 studiepoeng) 10
MEVIT3110 – Medier og populærkultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT4080 – Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet. (30 studiepoeng) 30
MEVIT4113 – Medier, religion og konflikt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4114 – Forbrukeren i informasjonssamfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4351 – Kunst, medier og makt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4500 – Multimodal design (10 studiepoeng) 10
MEVIT4520 – Interaktiv kunst (10 studiepoeng) 10
MEVIT4526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT4527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT4630 – Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MUS1121 – Utøvende 1 (10 studiepoeng) 10
MUS1221 – Satslære 1 A (grunnemne) (5 studiepoeng) 5
MUS1222 – Hørelære 1A (5 studiepoeng) 5
MUS1225 – Musikklab 1 (10 studiepoeng) 10
MUS1231 – Satslære 1B (5 studiepoeng) 5
MUS1232 – Hørelære 1B og MIDI (5 studiepoeng) 5
MUS1235 – Musikklab 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1351 – Kor/ensemble 2 (5 studiepoeng) 5
MUS1440 – Klassisk og rytmisk musikkhistorie (20 studiepoeng) 20
MUS1441 – Klassisk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS1442 – Populærmusikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS1450 – Hva har du på din spilleliste? Musikk, sjanger og identitet. (10 studiepoeng) 10
MUS2150 – Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS2251 – Satslære 2A (5 studiepoeng) 5
MUS2252 – Hørelære 2 (5 studiepoeng) 5
MUS2253 – Musikkproduksjon (5 studiepoeng) 5
MUS2350 – Korledelse (5 studiepoeng) 5
MUS2358 – Kammerorkester (5 studiepoeng) 5
MUS2420 – Opera og musikkteater (10 studiepoeng) 10
MUS2421 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS2660 – Norsk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS2675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (10 studiepoeng) 10
MUS2685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS4212 – Fagseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4213 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (20 studiepoeng) 20