Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 501–717 av 717 emner
Emne Studiepoeng
MUS4250 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/ komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS4323 – Musikkpedagogisk fordypning (10 studiepoeng) 10
MUS4420 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS4530 – Musikk og medier (20 studiepoeng) 20
MUS4675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS4677 – Vestlig kunstmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS4679 – Kritisk noteedisjon (20 studiepoeng) 20
MUS4685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4731 – Satslære 4 (10 studiepoeng) 10
MUS4792 – Spesialpensum 2 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4793 – Spesialpensum 3 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUSE4002 – Museum: kontekst og kommunikasjon (15 studiepoeng) 15
MUSE4910 – Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUSKUN2000 – Museumskunnskap (20 studiepoeng) 20
MØNA1501 – Stat og politikk i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA1503 – Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
MØNA1504 – Kultur og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA2010 – MØNA Semesteroppgave (10 studiepoeng) 10
MØNA2502 – Politisk islam (10 studiepoeng) 10
MØNA4001 – Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
MØNA4010 – Midtøsten og Nord-Afrika seminar (10 studiepoeng) 10
MØNA4110 – Leseemne i Midtøsten-studier (10 studiepoeng) 10
MØNA4501 – Olje og politikk i Golfen (10 studiepoeng) 10
MØNA4502 – Sett nedenifra: Nyere studier av folk og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4503 – Etnisk og politisk konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA4504 – Politisk endring i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4505 – Nye temaer i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
MØNA4522 – Politisk islam-Det muslimske brorskapet i Egypt (10 studiepoeng) 10
NAVN1100 – Innføring i namnegransking (10 studiepoeng) 10
NAVN2162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NAVN4162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NED1103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk I (10 studiepoeng) 10
NED2103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk II (10 studiepoeng) 10
NFI2300 – Norrønt tekststudium (10 studiepoeng) 10
NFI3000 – Runology - Runic Inscriptions as Artefact and Museum Objects (10 studiepoeng) 10
NFI3081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4103 – Norrøn filologi (10 studiepoeng) 10
NFI4104 – Filologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
NFI4401 – Forskningstema: Fokus på myter og makt i middelalderkilder (10 studiepoeng) 10
NOAS2103 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på lesing (10 studiepoeng) 10
NOAS2104 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på skriving (10 studiepoeng) 10
NOR1106 – Norrønt språk og norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR1107 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1108 – Klarspråk - korrekt og forståelig norsk (10 studiepoeng) 10
NOR1110 – Tekst- og kontekstanalyse (10 studiepoeng) 10
NOR2000 – Historisk syntaks (10 studiepoeng) 10
NOR2116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR2329 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR2347 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk (10 studiepoeng) 10
NOR2348 – Sjangerstudium: Litterære dystopier (10 studiepoeng) 10
NOR2349 – Sjangerstudium: Den litterære biografi (10 studiepoeng) 10
NOR2352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR2367 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner (10 studiepoeng) 10
NOR2368 – Motiv- og temastudium: Fleirkulturell litteratur - kulturmøte, identitet og nyskildring av det nordiske (10 studiepoeng) 10
NOR2371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (10 studiepoeng) 10
NOR2389 – Forfatterskapsstudium: Cora Sandels forfatterskap - verk, resepsjon, kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR2391 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR2392 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR2425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR4115 – Historisk morfologi i skandinavisk (10 studiepoeng) 10
NOR4116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR4117 – Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng) 10
NOR4118 – Nyare syntaksteori og nordisk empiri (10 studiepoeng) 10
NOR4145 – Prosjektseminar for masterprogram i lesing og skriving i skolen (5 studiepoeng) 5
NOR4155 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR4170 – Metode og prosjekt i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4333 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR4352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR4369 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Ibsen til Giske (10 studiepoeng) 10
NOR4371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (10 studiepoeng) 10
NOR4373 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR4374 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR4420 – Norden møter verden (10 studiepoeng) 10
NOR4425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR4428 – Epokestudium: Sprekker i romantikken (10 studiepoeng) 10
NOR4443 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk (10 studiepoeng) 10
NOR4444 – Sjangerstudium: Litterære dystopier (10 studiepoeng) 10
NOR4448 – Sjangerstudium: Den litterære biografi (10 studiepoeng) 10
NOR4467 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner (10 studiepoeng) 10
NOR4468 – Motiv- og temastudium: Fleirkulturell litteratur - kulturmøte, identitet og nyskildring av det nordiske (10 studiepoeng) 10
NOR4480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NORINT0105 – Norwegian language for International Students, introductory (5 studiepoeng) 5
NORINT0121 – Norsk for internasjonale studenter, intensivt begynnerkurs (trinn 1 og 2) (30 studiepoeng) 30
PER4130 – Leseemne i persisk (10 studiepoeng) 10
POL1110 – Polsk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
POL1121 – Norsk-polsk oversettelse (5 studiepoeng) 5
POL1300 – Polsk litteraturhistorie (5 studiepoeng) 5
POL1301 – Polske litterære tekster 1 (10 studiepoeng) 10
POL1302 – Den polske litterære kanon (10 studiepoeng) 10
POL2300 – Polsk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
POL4090 – Masteroppgave i polsk litteratur og språk (60 studiepoeng) 60
POR2103 – Portugisisk språkhistorie A (5 studiepoeng) 5
POR3103 – Portugisisk språkhistorie B (5 studiepoeng) 5
REL1000 – Hva er fundamentalisme? Religion og kampen mot det moderne (10 studiepoeng) 10
REL1010 – Kristendommen (10 studiepoeng) 10
REL1020 – Hinduismen (10 studiepoeng) 10
REL1060 – Antikkens og senantikkens religioner (10 studiepoeng) 10
REL1070 – Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL1080 – Religion i en globalisert tidsalder. (10 studiepoeng) 10
REL1111 – Religion i SKAM (10 studiepoeng) 10
REL2030 – Religion og modernitet (10 studiepoeng) 10
REL2040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL2050 – Islam i Europa (10 studiepoeng) 10
REL2270 – Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL3030 – Religion og modernitet (10 studiepoeng) 10
REL3070 – Tibetansk religion og kultur (10 studiepoeng) 10
REL3080 – Islamic Law and Institutions (10 studiepoeng) 10
REL3181 – Religious texts in original languages (20 studiepoeng) 20
REL3210 – Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4012 – Religionshistorisk forskningstema 2 (5 studiepoeng) 5
REL4015 – New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4016 – New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis (10 studiepoeng) 10
REL4040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL4100 – Religionshistorisk teori (10 studiepoeng) 10
REL4111 – Nyreligiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4140 – Religion and War (10 studiepoeng) 10
REL4150 – Islamsk familierett (10 studiepoeng) 10
REL4180 – Religionshistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
REL4210 – Religion i USA (10 studiepoeng) 10
REL4220 – Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4550 – Islam og pluralisme - historiske røtter (10 studiepoeng) 10
RELTIB4990 – Master's Thesis in Tibetan Studies (60 studiepoeng) 60
RETKLA2020 – Retorisk teori og praksis i antikken (10 studiepoeng) 10
RETKLA4010 – Klassisk retorikk: teoretiske aspekter (10 studiepoeng) 10
RETKLA4020 – Retorisk teori og praksis i antikken (10 studiepoeng) 10
RETKOM4103 – Teksthistorisk epokestudium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4105 – Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
RETKOM4140 – Tekstvitenskap (10 studiepoeng) 10
RETKOM4192 – Retorisk avhandlingsseminar (10 studiepoeng) 10
RUS1120 – Grammatikk og oversettelse I (10 studiepoeng) 10
RUS2150 – Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS2303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (10 studiepoeng) 10
RUS2503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (10 studiepoeng) 10
RUS4001 – Metodekurs for studieretningen Russland-studier (5 studiepoeng) 5
RUS4117 – Den russiske skriftkulturs opprinnelse og historie frem til 1700 (10 studiepoeng) 10
RUS4121 – Fordypning i russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (10 studiepoeng) 10
RUS4502 – Russisk idéhistorie og kirkehistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (10 studiepoeng) 10
SAN2120 – Sanskrit 4 (20 studiepoeng) 20
SAS2500 – Vekst, miljø og demokrati i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2503 – Stat, samfunn og utvikling – fokus på Bangladesh. (10 studiepoeng) 10
SAS3500 – Den indiske middelklassen og de andre (10 studiepoeng) 10
SAS4001 – Prosjektutforming for Sør-Asiastudier (20 studiepoeng) 20
SAS4012 – Politikk i Sør-Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4110 – Sørasiatisk leseemne (10 studiepoeng) 10
SAS4501 – Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4502 – Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4690 – Masteroppgave i Sør-Asiastudier (40 studiepoeng) 40
SEM1111 – Akkadisk 1 (10 studiepoeng) 10
SEM1112 – Amharisk 1 (10 studiepoeng) 10
SEM2111 – Akkadisk 2 (10 studiepoeng) 10
SEM2112 – Amharisk 2 (10 studiepoeng) 10
SEM4000 – Innledende metode og kildekurs i semittisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
SEM4110 – Komparativ Semittisk (10 studiepoeng) 10
SEU1502 – Sentral-Europas politikk, minoriteter (10 studiepoeng) 10
SEU1503 – Sentral-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SEU2501 – Sentral-Europas økonomi og velferdsstater (10 studiepoeng) 10
SEU3010 – Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
SLAV4310 – Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA2103 – Spansk språkhistorie A (5 studiepoeng) 5
SPA2104 – Spansk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
SPA3103 – Spansk språkhistorie B (5 studiepoeng) 5
SPR4120 – Språkholdninger (10 studiepoeng) 10
SPR4140 – Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
SPR4150 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (10 studiepoeng) 10
TEA1103 – Norsk teaterhistorie og teaterpolitikk (10 studiepoeng) 10
TEA1200 – Teaterteori og manifester (10 studiepoeng) 10
TEA1203 – Teaterhendelser i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
TEA2112 – Teatrale hendelser, ritualer og fester (10 studiepoeng) 10
TEA2113 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
TEA2121 – Antikkens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2124 – Renessansen og Shakespeare-tidens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2126 – Kvinner på scenen - som roller og aktører (10 studiepoeng) 10
TEA2230 – Dramaturgi (10 studiepoeng) 10
TEA2231 – Teateranalyse (10 studiepoeng) 10
TEA3000 – Teateranalyse (20 studiepoeng) 20
TEA4003 – Teater- og performanceteori (10 studiepoeng) 10
TEA4010 – Prosjektskisseemne for enfaglig master i teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4011 – Ritualer, medier og performance (10 studiepoeng) 10
TEA4013 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
TEA4015 – Teoretisk fordypning til masteroppgaven (10 studiepoeng) 10
TEA4016 – Nye perspektiver innen teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4017 – Teater, performance og historie (10 studiepoeng) 10
TEA4021 – Dramaturgi (10 studiepoeng) 10
TEA4090 – Masteroppgave i teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
TEA4121 – Antikkens teater II (10 studiepoeng) 10
TEA4122 – Middelalderens teater (10 studiepoeng) 10
TEA4123 – Barokkens teater og opera (10 studiepoeng) 10
TRANS3101 – Prosjektoppgave i translatologi (10 studiepoeng) 10
TRANS4101 – Oversettelsesteori (10 studiepoeng) 10
TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (10 studiepoeng) 10
TSJ1110 – Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
TSJ1121 – Norsk-tsjekkisk oversettelse (5 studiepoeng) 5
TSJ1300 – Tsjekkisk litteraturhistorie (5 studiepoeng) 5
TSJ1301 – Tsjekkiske litterære tekster 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1302 – Den tsjekkiske litterære kanon (10 studiepoeng) 10
TSJ2300 – Tsjekkisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
TSJ4123 – Oversettelse til og fra tsjekkisk (10 studiepoeng) 10
TYR2111 – Oversettelse til tyrkisk (10 studiepoeng) 10
TYR4110 – Osmanske tekster (10 studiepoeng) 10
TYR4120 – Tsjagataiske tekster (10 studiepoeng) 10
TYR4130 – Tyrkisk dialektologi (10 studiepoeng) 10
TYR4140 – Tyrkisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
TYR4150 – Innføring i turkologi (10 studiepoeng) 10
TYR4200 – Turkologisk leseemne (10 studiepoeng) 10
TYR4310 – Osmansk kunstpoesi (10 studiepoeng) 10
TYSK2322 – Dichten und Denken - Begegnungen zwischen Literatur und Philosophie im deutschsprachigen Kanon (10 studiepoeng) 10
TYSK4323 – Tysk litteratur: Friedrich Hölderlins forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra tysk til norsk (30 studiepoeng) 30
AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (30 studiepoeng) 30