Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 501–750 av 1432 emner
Emne Studiepoeng
IDE1101 – Antikkens og middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1102 – Tidlig moderne europeisk tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1103 – Europeisk tenkning fra romantikken til i dag (10 studiepoeng) 10
IDE2011 – Idehistorisk praksis (10 studiepoeng) 10
IDE2015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE2020N – Norsk idehistorie (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE2061 – Globaliseringens idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2062 – Idéhistorisk perspektiv på vitenskap, teknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2090N – Jødehatets historie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE3078 – Veiledet lesning i idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
IDE4001 – Fremleggingsseminar, Masterprosjekter (10 studiepoeng) 10
IDE4002 – Idehistoriens teori og historie (20 studiepoeng) 20
IDE4003 – Metoder for teksttolkning (10 studiepoeng) 10
IDE4004 – Idehistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
IDE4015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE4081 – Essayets idéhistorie fra Montaigne til Adorno (10 studiepoeng) 10
IDE4082 – Ibsen, Nietzsche og 1890-årenes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4083 – Kierkegaards estetiske stadium (10 studiepoeng) 10
IDE4101 – Idehistoriske klassikere, kjønnsteoretiske lesninger (10 studiepoeng) 10
IDE4102 – Fremtredende idehistorikere (10 studiepoeng) 10
IDE4110 – Idéhistorisk fagteori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4900 – Idéhistorisk prosjektsemester (20 studiepoeng) 20
IRSK1100 – Innføring i irsk (20 studiepoeng) 20
IRSK1501 – Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.) (10 studiepoeng) 10
IRSK2100 – Innføring i gammelirsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2120 – Walisisk for språkstudentar (10 studiepoeng) 10
IRSK2140 – Tidlig moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4110 – Moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4120 – Walisisk for språkstudenter (10 studiepoeng) 10
IRSK4130 – Kontrastiv gælisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4301 – Irsk middelalderlitteratur (10 studiepoeng) 10
ITA0100 – Innføring i italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA2101 – Italiensk morfosyntaks 1 (10 studiepoeng) 10
ITA2102 – Italiensk morfosyntaks 2 (10 studiepoeng) 10
ITA2104 – Italiensk fonologi (5 studiepoeng) 5
ITA2107 – Italiensk fonologi og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ITA2305 – Lectura Dantis I (10 studiepoeng) 10
ITA2311 – Dino Buzzati e il fantastico (10 studiepoeng) 10
ITA2316 – Italiensk litteratur frå 1700- og 1800-tallet (10 studiepoeng) 10
ITA2319 – Dantes Guddommelige Komedie (10 studiepoeng) 10
ITA4190 – Masteroppgave i italiensk språk (60 studiepoeng) 60
ITA4302 – Italiensk litteratur frå opplysningstid og romantikk (10 studiepoeng) 10
ITA4303 – Italiensk renessanselitteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4305 – Lectura Dantis I (10 studiepoeng) 10
ITA4316 – Dino Buzzati e il fantastico (10 studiepoeng) 10
ITA4321 – Italiensk litteratur frå det 20. århundre, tilleggsemne, særpensum (20 studiepoeng) 20
ITA4322 – Italiensk litteratur frå opplysningstid og romantikk (20 studiepoeng) 20
ITA4390 – Masteroppgave i italienskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
JAP1110 – Japansk 1 (20 studiepoeng) 20
JAP1300 – Japansk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP1502 – Religion og filosofi i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP1503 – Japans historie (10 studiepoeng) 10
JAP2503 – Japanese History (10 studiepoeng) 10
JAP4003 – Research course in Japanese linguistics (10 studiepoeng) 10
JAP4091 – Japanese Master’s Degree thesis – Language programme (60 studiepoeng) 60
JAP4130 – Innledende metode-/kildekurs (klassiske tekster) (10 studiepoeng) 10
JAP4140 – Klassisk japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JAP4150 – Moderne japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JAP4310 – Moderne japansk litteratur/språk (10 studiepoeng) 10
JAP4501 – Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4503 – Historie/Idéhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP4510 – Topics in Modern Japan Studies (10 studiepoeng) 10
JAP4520 – Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4591 – Masteroppgave i japansk (60 studiepoeng) 60
JAP4592 – Masteroppgave: Japansk (AAS 30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
JOUR2530 – Nyhetsanalyse (10 studiepoeng) 10
JOUR4110 – Journalistikkforskning: teori og metode (20 studiepoeng) 20
JOUR4426 – Journalistisk ansvar og etikk (10 studiepoeng) 10
KIN1110 – Kinesisk 1 (20 studiepoeng) 20
KIN1120 – Kinesisk 2 (20 studiepoeng) 20
KIN1300 – Kinesisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
KIN1501 – Kinas samfunn og politikk (10 studiepoeng) 10
KIN1502 – Religion og filosofi i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2110 – Kinesisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
KIN2111 – Klassisk kinesisk språk (10 studiepoeng) 10
KIN2501 – Før Kina overtar verden – kontraster i en kommende supermakt (10 studiepoeng) 10
KIN2502 – Religion i Kinas moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
KIN4011 – History/History of Ideas 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4012 – Language/Literature 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4013 – Anthropology/Sociology 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4021 – History/History of Ideas 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4022 – Language/Literature 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4023 – Anthropology/Sociology 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4090 – Chinese Master’s Degree thesis in language (60 studiepoeng) 60
KIN4111 – Classical Chinese (10 studiepoeng) 10
KIN4310 – Approaches to the Study of Chinese Civilization. Theories and Methodologies (20 studiepoeng) 20
KIN4320 – Topics in Chinese History and Thought (10 studiepoeng) 10
KIN4330 – Topics in Chinese Literature (10 studiepoeng) 10
KIN4390 – Master’s Thesis in Chinese Civilization (60 studiepoeng) 60
KIN4530 – Topics in Chinese Ideas and Ideologies (10 studiepoeng) 10
KIN4590 – Chinese: Master’s Degree thesis in Asian and African Studies (60 studiepoeng) 60
KIN4591 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 studiepoeng) 60
KIN4592 – Master's Thesis: Chinese (AAS 30 sp) (30 studiepoeng) 30
KIS1010 – Elitekultur og folkekultur. Fra 1500-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
KIS1020 – Ritualer og iscenesettelser (10 studiepoeng) 10
KIS1030 – Slitesterke mønstre. Antikken i senere kunst og tenkning (10 studiepoeng) 10
KIS3000 – Bacheloroppgave i kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KIS4000 – Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4001 – Masteroppgavekurs i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4010 – Feltkurs for kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KONS2020 – Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) - erstattet av KONS2060 (5 studiepoeng) 5
KONS2021 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk II) - erstattet av KONS2061 (5 studiepoeng) 5
KONS2030 – Praktiske og visuelle ferdigheter (10 studiepoeng) 10
KONS3000 – Dokumentasjon av artefakter. (5 studiepoeng) 5
KONS3001 – Replikasjon av artefakter (5 studiepoeng) 5
KONS3002 – Praksis i historiske maleteknikker (5 studiepoeng) 5
KONS3030 – Gjenstandsteknologi (5 studiepoeng) 5
KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale (5 studiepoeng) 5
KONS4020 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk 4) (10 studiepoeng) 10
KONS4030 – Gjenstandsteknologi (5 studiepoeng) 5
KONS4031 – Nedbryting i arkeologisk funnmateriale (5 studiepoeng) 5
KONS4032 – Konservering av organisk materiale (20 studiepoeng) 20
KONS4034 – Konservering av uorganisk materiale - erstattes heretter av emnene KONS4038 og 4039 (20 studiepoeng) 20
KOR1120 – Koreansk språk 2 (20 studiepoeng) 20
KOR4504 – Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOS2010 – Religion og menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4001 – Grunnlagsproblemer for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4002 – Feltarbeid som metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KOS4010 – Current Themes in Asia and Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
KOS4011 – Current Themes in Asia and Middle East studies 2 (10 studiepoeng) 10
KOS4015 – New Themes in Asia and Middle East Studies (5 studiepoeng) 5
KOS4016 – New Themes in Asia and Middle East Studies 2 (5 studiepoeng) 5
KULH1020 – Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
KULH1030 – Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
KULH1050 – Witchcraft and Magic (10 studiepoeng) 10
KULH1060 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH1070 – Eventyr. Europeisk muntlig episk diktning 1750 til i dag (10 studiepoeng) 10
KULH1080 – Fortelling og kultur - Norden (10 studiepoeng) 10
KULH1090 – Ritualer (10 studiepoeng) 10
KULH1112 – I tidsklemma -Tidens kulturhistorie i tekster, ting og teknologier (10 studiepoeng) 10
KULH1404 – Legends and Fairy-Tales (10 studiepoeng) 10
KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode (20 studiepoeng) 20
KULH2002 – Museenes kulturhistorie (20 studiepoeng) 20
KULH2010 – Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
KULH2020 – Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2030 – Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
KULH2050 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH2060 – Kulturteori og mentalitetshistorie (10 studiepoeng) 10
KULH2070 – Fortelling og kultur (20 studiepoeng) 20
KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden (20 studiepoeng) 20
KULH2090 – Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling (10 studiepoeng) 10
KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen (10 studiepoeng) 10
KULH4001 – Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4003 – Feltarbeid som kulturvitenskapelig metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KULH4011 – Negotiating Religion: Purity, Transculturality and Secularity (10 studiepoeng) 10
KULH4012 – Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
KULH4013 – Nye temaer i kulturhistorien 3 (5 studiepoeng) 5
KULH4014 – Nye temaer i kulturhistorien 4 (5 studiepoeng) 5
KULH4016 – New Themes in Cultural History 6 (10 studiepoeng) 10
KULH4110 – Kulturhistoriens tekster og retorikk (10 studiepoeng) 10
KULH4120 – Livsoverganger (10 studiepoeng) 10
KULH4140 – Individ- religion - nasjon (10 studiepoeng) 10
KULH4150 – Kulturalisering av naturen (10 studiepoeng) 10
KULH4160 – Religion, tradisjon og modernitet (10 studiepoeng) 10
KULH4170 – Ungdom, kultur og medier (10 studiepoeng) 10
KULH4180 – Kulturmøter ved nasjonsgrenser (10 studiepoeng) 10
KULT2100 – Kjønn og kultur (10 studiepoeng) 10
KULT2100N – Kjønn og kultur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KULT2200 – Kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
KUN1000K – Introduksjon til kunsthistorie (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1001K – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002K – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1005E – Introductory Course in Norwegian Art History (10 studiepoeng) 10
KUN1010K – Antikken (10 studiepoeng) 10
KUN1020 – Middelalder (10 studiepoeng) 10
KUN1020K – Middelalder (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1030K – Renessanse (10 studiepoeng) 10
KUN1040K – Barokk og klassisisme (10 studiepoeng) 10
KUN1050K – Romantikk og realisme (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1060K – Modernisme og samtid (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1100K – Visuell kommunikasjon og billedfortolkning (10 studiepoeng) 10
KUN2035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN2050 – Edvard Munch: kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2050K – Munch og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN2072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900. Kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN2075 – Collisions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN2081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN2091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN2092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN2093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN2094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN2095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN2096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN2120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN2122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN2131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN2141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2200K – Designhistorie (Kveldskurs med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KUN2220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN2305E – Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
KUN2310 – Gotikken som forestilling og realitet: perspektiver på byggverk og billedkunst 1140–1400 (10 studiepoeng) 10
KUN2501K – Anvendt kunsthistorie – kunst- og kunstindustrimuseer (10 studiepoeng) 10
KUN2502K – Anvendt kunsthistorie – forlag og mediebedrifter (10 studiepoeng) 10
KUN2511K – Selvfremstillinger: Bacon, Hockney og Kitaj (10 studiepoeng) 10
KUN2512K – Kunst på papir (10 studiepoeng) 10
KUN2513K – Den russiske avantgarden 1905–1933 (10 studiepoeng) 10
KUN4035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN4050 – Edvard Munch: Kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900: kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN4075 – Collsions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN4092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN4093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN4095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN4096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN4120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN4122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN4131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN4141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN4260 – Materialitet/visualitet: kunstteoretiske tilnærminger (10 studiepoeng) 10
KUN4305E – Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
KUN4320 – Kirker og kirkeinventar i Norden ca. 1100-1650. Bruk og fortolkning i nåtid og fortid. (20 studiepoeng) 20
KUN4330 – Teori og metode i studiet av middelalderens kunst (10 studiepoeng) 10
LAT0102 – De internasjonale ordene (10 studiepoeng) 10
LAT1100 – Innføring i latin (20 studiepoeng) 20
LATAM2501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM2503 – Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie (10 studiepoeng) 10
LATAM2504 – Latinamerikanske demokratier (10 studiepoeng) 10
LATAM2505 – Latinamerikanske demokratier (20 studiepoeng) 20
LATAM2506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM2509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM2510 – Lever caudilloene fortsatt i Latin-Amerika? (10 studiepoeng) 10
LATAM4500 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (5 studiepoeng) 5
LATAM4501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4503 – Kulturmøter i Latin-Amerika – litteratur og historie (10 studiepoeng) 10
LATAM4505 – Latinamerikansk utenrikspolitikk siden 1980 (10 studiepoeng) 10
LATAM4506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM4508 – Latinamerikanske migrasjoner (10 studiepoeng) 10
LATAM4509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM4511 – Konstitusjoner og konstitusjonalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4520 – Norge i Latin-Amerika: forbindelser og forestillinger (10 studiepoeng) 10
LATAM4550 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LEKS1100 – Leksikografi 1 (10 studiepoeng) 10
LEKS2100 – Leksikografi 2 (10 studiepoeng) 10
LEKS4100 – Leksikografi 3 (10 studiepoeng) 10
LING1101 – Fonetikk, fonologi og morfologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (10 studiepoeng) 10