Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 751–1000 av 1432 emner
Emne Studiepoeng
LING1105 – Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING1106 – Språk i samfunnet (10 studiepoeng) 10
LING2101 – Særspråk (10 studiepoeng) 10
LING2102 – Semantikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2103 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2105 – Fonetikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2106 – Fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2107 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2109 – Språk og samfunn i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
LING2110 – Afrikansk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2111 – Språkendring og språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2112 – Metaforteori (10 studiepoeng) 10
LING4113 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING4115 – Fonetikk 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4116 – Fonologi 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4117 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4118 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING4119 – Metaforteori for masterstudentar (10 studiepoeng) 10
LING4122 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Språk og aldring (10 studiepoeng) 10
LING4123 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4124 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Kognitiv lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4125 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk - det mentale leksikon (10 studiepoeng) 10
LING4131 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Leksikalsk-funksjonell grammatikk (10 studiepoeng) 10
LING4132 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Lingvistikk, språk og samfunn i Afrika (10 studiepoeng) 10
LING4133 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Narrativanalyse (10 studiepoeng) 10
LING4134 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Artikulatorisk fonologi (10 studiepoeng) 10
LING4280 – Prosjektoppgåve i klinisk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LIT2304 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og teknologi (10 studiepoeng) 10
LIT2306 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og bilder (10 studiepoeng) 10
LIT2307 – Litteraturteoretisk emne: strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2308 – Litteraturteoretisk emne: Walter Benjamin (10 studiepoeng) 10
LIT2309 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT2311 – Litteraturteoretisk emne: Strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2312 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT2313 – Litteraturteoretisk emne: Intertekstualitet (10 studiepoeng) 10
LIT2314 – Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT2324 – Litterært fordypningsemne: epokestudium. Etterkrigstid 1945-75 (10 studiepoeng) 10
LIT2325 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
LIT2326 – Litterært fordypningsemne, epokestudium: Modernisme (10 studiepoeng) 10
LIT2327 – Litterært fordypningsemne: Den historiske avantgarden 1910-1940 (10 studiepoeng) 10
LIT2328 – Litterært fordypningsemne: Epokestudium Romantikken 1740-1835 (10 studiepoeng) 10
LIT2343 – Litterært fordypningsstudium, sjangerstudium. 1800-tallsromanen: dannelse og desillusjon (10 studiepoeng) 10
LIT2344 – Litterært fordypningsemne, sjangerstudium: Robinsonaden (10 studiepoeng) 10
LIT2345 – Den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
LIT2360 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema (10 studiepoeng) 10
LIT2363 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: kjærlighetsmotivet i litteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT2364 – Litterært fordypningsemne, temastudium: Drama etter 1980 (10 studiepoeng) 10
LIT2366 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: Liv og diktning (10 studiepoeng) 10
LIT2380 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium (10 studiepoeng) 10
LIT2382 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium: Thomas Bernhard (10 studiepoeng) 10
LIT2401 – Tekstutgivelse og bokhistorie (10 studiepoeng) 10
LIT3400 – Prosjektarbeid/praksisemne i litteraturformidling (20 studiepoeng) 20
LIT4318 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT4320 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4328 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (20 studiepoeng) 20
LIT4330 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4349 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT4350 – Litterært tekststudium: Den moderne novellen (10 studiepoeng) 10
LIT4351 – Litterært tekststudium: Drama etter 1960 (10 studiepoeng) 10
LIT4352 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (10 studiepoeng) 10
LIT4353 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (10 studiepoeng) 10
LIT4354 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (10 studiepoeng) 10
LIT4355 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (10 studiepoeng) 10
LIT4356 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT4357 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (10 studiepoeng) 10
LIT4358 – 'Eye' and 'I': The fictional construction of subjectivity in Nabokov's novels (10 studiepoeng) 10
LIT4359 – Den sørafrikanske roman (10 studiepoeng) 10
LIT4369 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (20 studiepoeng) 20
LIT4370 – Litterært tekststudium: Den moderne novellen (20 studiepoeng) 20
LIT4371 – Litterært tekststudium: Drama etter 1960 (20 studiepoeng) 20
LIT4372 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (20 studiepoeng) 20
LIT4373 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (20 studiepoeng) 20
LIT4374 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (20 studiepoeng) 20
LIT4375 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (20 studiepoeng) 20
LIT4376 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (20 studiepoeng) 20
LIT4377 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (20 studiepoeng) 20
LIT4378 – 'Eye' and 'I': The fictional construction of subjectivity in Nabokov's novels (20 studiepoeng) 20
LIT4379 – Den sørafrikanske roman (20 studiepoeng) 20
LIT4384 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
LIT4385 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900 (20 studiepoeng) 20
LIT4386 – Litteratur og sykdom (5 studiepoeng) 5
LIT4387 – Litterært tekststudium: Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (10 studiepoeng) 10
LIT4388 – Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (20 studiepoeng) 20
LIT4411 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng): Adorno (10 studiepoeng) 10
LIT4412 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT4413 – Avantgardens teori (10 studiepoeng) 10
LIT4414 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århundrets litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT4415 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4416 – Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT4417 – Litteratur og diskursteori (10 studiepoeng) 10
LIT4419 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (10 studiepoeng) 10
LIT4421 – Litteraturteoretisk emne (20 studiepoeng): Adorno (20 studiepoeng) 20
LIT4422 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (20 studiepoeng) 20
LIT4423 – Avantgardens teori (20 studiepoeng) 20
LIT4424 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århunderets litteraturteori (20 studiepoeng) 20
LIT4425 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4426 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (20 studiepoeng) 20
LIT4427 – Litteratur og diskursteori (20 studiepoeng) 20
LIT4429 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (20 studiepoeng) 20
LIVKUN1010 – Livssynskunnskap (10 studiepoeng) 10
MAS1100 – Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
MAS1510 – Innføring i norrøn og keltisk kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1511 – Norrøn og keltisk mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS1550 – Norrøn og irsk kultur 700-1300: Herskermakt og myter. I. (10 studiepoeng) 10
MAS2160 – Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. (10 studiepoeng) 10
MAS2161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
MAS2301 – The settlement of the North Atlantic (10 studiepoeng) 10
MAS2302 – Historical landscapes (10 studiepoeng) 10
MAS2303 – Vinland – Myth and reality (10 studiepoeng) 10
MAS2304 – Vern av arkeologiske kulturminner i Norge (10 studiepoeng) 10
MAS2525 – Old Norse religion (10 studiepoeng) 10
MAS2600 – Art and Artefacts of the Viking Period (10 studiepoeng) 10
MAS3520 – Religionsskiftet i Norden fra vikingtid til middelalder (10 studiepoeng) 10
MAS4000 – Sacred places in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
MAS4003 – Transformation in the Viking and Norse Middle Ages c.750-1350, I (10 studiepoeng) 10
MAS4010 – Thesis Seminar (10 studiepoeng) 10
MAS4120 – Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
MAS4160 – Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. (10 studiepoeng) 10
MAS4161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
MAS4301 – The settlement of the North Atlantic (10 studiepoeng) 10
MAS4302 – Historical landscapes (10 studiepoeng) 10
MAS4303 – Vinland – Myth and reality (10 studiepoeng) 10
MAS4510 – Current issues in medieval studies with focus on archeology 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4511 – Current issues in medieval studies with focus on archaelogy 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4520 – Norrøn mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS4540 – Current issues in medieval studies with focus on history 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4541 – Current issues in medieval studies with focus on history 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4550 – Current issues in medieval studies with focus on history of art 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4551 – Current issues in medieval studies with focus on history of art 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4600 – Art and Artefacts of the Viking Period (10 studiepoeng) 10
MAS4601 – Høymiddelalderens billedkunst og arkitektur i Skandinavia (10 studiepoeng) 10
MCT4011 – Entrepreneurship for MCT (5 studiepoeng) 5
MES4220 – Topics in Arabic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4250 – Topics in Hebrew/Semitic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4260 – Topics in Hebrew/Semitic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4280 – Topics in Turkish Studies II (10 studiepoeng) 10
MEST3526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT1510 – Tekst, produksjon og analyse (20 studiepoeng) 20
MEVIT1814 – The 200th Anniversary of the Norwegian Constitution: Democracy, Freedom of Speech and the Media (10 studiepoeng) 10
MEVIT2336 – Kjønn og medier (10 studiepoeng) 10
MEVIT2724 – Dataspill i et mediekomparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3001 – Design og estetikk i mediert merkevarebygging (10 studiepoeng) 10
MEVIT3005 – Opptreden i mediene (10 studiepoeng) 10
MEVIT3110 – Medier og populærkultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT3220 – Media and Globalization (20 studiepoeng) 20
MEVIT3300 – Media Economics (10 studiepoeng) 10
MEVIT3515 – Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT3531 – Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT3545 – Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT3550 – Nordic Noir (10 studiepoeng) 10
MEVIT4080 – Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet. (30 studiepoeng) 30
MEVIT4110 – Media panics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4113 – Medier, religion og konflikt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4114 – Forbrukeren i informasjonssamfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4121 – Media in China (10 studiepoeng) 10
MEVIT4130 – Mediatized stories: Self-representations in digital storytelling (10 studiepoeng) 10
MEVIT4300 – Media Economics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4325 – Media and Democratisation Processes - Summer school course (15 studiepoeng) 15
MEVIT4351 – Kunst, medier og makt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4500 – Multimodal design (10 studiepoeng) 10
MEVIT4515 – Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT4520 – Interaktiv kunst (10 studiepoeng) 10
MEVIT4525 – Contemporary Tendencies in Scandinavian Visual Fiction (10 studiepoeng) 10
MEVIT4526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT4527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT4531 – Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT4545 – Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT4550 – Nordic Noir (10 studiepoeng) 10
MEVIT4610 – Social media (10 studiepoeng) 10
MEVIT4617 – Social Media and Election Campaigns (10 studiepoeng) 10
MEVIT4618 – Mediatization of culture and society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4630 – Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MUS1121 – Utøvende 1 (10 studiepoeng) 10
MUS1221 – Satslære 1 A (grunnemne) (5 studiepoeng) 5
MUS1222 – Hørelære 1A (5 studiepoeng) 5
MUS1225 – Musikklab 1 (10 studiepoeng) 10
MUS1231 – Satslære 1B (5 studiepoeng) 5
MUS1232 – Hørelære 1B og MIDI (5 studiepoeng) 5
MUS1235 – Musikklab 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1301 – Verdensmusikk og norsk folkemusikk (10 studiepoeng) 10
MUS1351 – Kor/ensemble 2 (5 studiepoeng) 5
MUS1430 – Vestlig kunstmusikk (15 studiepoeng) 15
MUS1440 – Klassisk og rytmisk musikkhistorie (20 studiepoeng) 20
MUS1441 – Klassisk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS1442 – Populærmusikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS1450 – Hva har du på din spilleliste? Musikk, sjanger og identitet. (10 studiepoeng) 10
MUS2011 – Folkemusikk, etnomusikk, verdensmusikk (20 studiepoeng) 20
MUS2150 – Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS2251 – Satslære 2A (5 studiepoeng) 5
MUS2252 – Hørelære 2 (5 studiepoeng) 5
MUS2253 – Musikkproduksjon (5 studiepoeng) 5
MUS2350 – Korledelse (5 studiepoeng) 5
MUS2358 – Kammerorkester (5 studiepoeng) 5
MUS2420 – Opera og musikkteater (10 studiepoeng) 10
MUS2421 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS2660 – Norsk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS2670 – Kunstmusikk før ca.1800 (10 studiepoeng) 10
MUS2675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (10 studiepoeng) 10
MUS2676 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS2685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS2686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4006 – Musikk og bevegelse (10 studiepoeng) 10
MUS4212 – Fagseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4213 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (20 studiepoeng) 20
MUS4250 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/ komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS4323 – Musikkpedagogisk fordypning (10 studiepoeng) 10
MUS4420 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS4530 – Musikk og medier (20 studiepoeng) 20
MUS4675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS4677 – Vestlig kunstmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS4679 – Kritisk noteedisjon (20 studiepoeng) 20
MUS4685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4731 – Satslære 4 (10 studiepoeng) 10
MUS4792 – Spesialpensum 2 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4793 – Spesialpensum 3 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUSE4002 – Museum: kontekst og kommunikasjon (15 studiepoeng) 15
MUSE4013 – Perspektiver i museologi 3 (5 studiepoeng) 5
MUSE4910 – Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUSKUN2000 – Museumskunnskap (20 studiepoeng) 20
MØNA1501 – Stat og politikk i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA1503 – Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
MØNA1504 – Kultur og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA2010 – MØNA Semesteroppgave (10 studiepoeng) 10
MØNA2502 – Politisk islam (10 studiepoeng) 10
MØNA4001 – Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
MØNA4010 – Midtøsten og Nord-Afrika seminar (10 studiepoeng) 10
MØNA4110 – Leseemne i Midtøsten-studier (10 studiepoeng) 10
MØNA4501 – Olje og politikk i Golfen (10 studiepoeng) 10
MØNA4502 – Sett nedenifra: Nyere studier av folk og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4503 – Etnisk og politisk konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA4504 – Politisk endring i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4505 – Nye temaer i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
MØNA4522 – Politisk islam-Det muslimske brorskapet i Egypt (10 studiepoeng) 10
MØNA4590 – Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier (60 studiepoeng) 60
MØNA4592 – Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier (30 studiepoeng) 30
NAVN1100 – Innføring i namnegransking (10 studiepoeng) 10
NAVN2161 – Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN2162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NAVN4161 – Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN4162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NED1103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk I (10 studiepoeng) 10
NED2103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk II (10 studiepoeng) 10
NED2320 – Nederlandsk litteratur fram til 1900 (10 studiepoeng) 10
NED2321 – Nederlandsk litteratur etter 1900 (10 studiepoeng) 10
NED4101 – Nederlandsk språk: Praktisk nederlandsk med grammatikk (10 studiepoeng) 10
NED4102 – Nederlandsk språk: Språkhistorie (20 studiepoeng) 20