Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1001–1250 av 1432 emner
Emne Studiepoeng
NED4103 – Nederlandsk språk: Gammelnederlandsk (10 studiepoeng) 10
NED4104 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk og eldre nynederlandsk (10 studiepoeng) 10
NED4190 – Nederlandsk språk: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
NED4301 – Nederlandsk litteratur: Litteraturteori (5 studiepoeng) 5
NED4323 – Nederlandsk litteratur: Selvvalgt litteratur (10 studiepoeng) 10
NED4324 – Nederlandsk litteratur: leseemne (20 studiepoeng) 20
NED4390 – Nederlandsk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
NFI1320E – Old Norse Literature 1 (10 studiepoeng) 10
NFI2300 – Norrønt tekststudium (10 studiepoeng) 10
NFI3000 – Runology - Runic Inscriptions as Artefact and Museum Objects (10 studiepoeng) 10
NFI3081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4103 – Norrøn filologi (10 studiepoeng) 10
NFI4104 – Filologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
NFI4401 – Forskningstema: Fokus på myter og makt i middelalderkilder (10 studiepoeng) 10
NOAS2103 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på lesing (10 studiepoeng) 10
NOAS2104 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på skriving (10 studiepoeng) 10
NOR1106 – Norrønt språk og norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR1107 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1108 – Klarspråk - korrekt og forståelig norsk (10 studiepoeng) 10
NOR1110 – Tekst- og kontekstanalyse (10 studiepoeng) 10
NOR1210 – The Nordic Languages (10 studiepoeng) 10
NOR1220 – The Norwegian Language Community - A Sociolinguistic Laboratory (10 studiepoeng) 10
NOR2000 – Historisk syntaks (10 studiepoeng) 10
NOR2110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR2116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR2327 – Epokestudium: Sprekker i romantikken (10 studiepoeng) 10
NOR2328 – Epokestudium: Nordisk dramatikk etter det moderne gjennombruddet (10 studiepoeng) 10
NOR2329 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR2331 – Litterær kanon og kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR2347 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk (10 studiepoeng) 10
NOR2348 – Sjangerstudium: Litterære dystopier (10 studiepoeng) 10
NOR2349 – Sjangerstudium: Den litterære biografi (10 studiepoeng) 10
NOR2351 – Sjangerstudium: Romanen og det postnasjonale - fra Drageløperen til Armand V (10 studiepoeng) 10
NOR2352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR2367 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner (10 studiepoeng) 10
NOR2368 – Motiv- og temastudium: Fleirkulturell litteratur - kulturmøte, identitet og nyskildring av det nordiske (10 studiepoeng) 10
NOR2371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (10 studiepoeng) 10
NOR2389 – Forfatterskapsstudium: Cora Sandels forfatterskap - verk, resepsjon, kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR2390 – Forfatterskapsstudium: Karen Blixen - Storyteller (10 studiepoeng) 10
NOR2391 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR2392 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR2393 – Forfatterskapsstudium - Selma Lagerlöf og Göran Tunström - fortellerkunstens fornyere (10 studiepoeng) 10
NOR2406 – Manusbearbeiding og tekstpublisering (10 studiepoeng) 10
NOR2425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR4110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4115 – Historisk morfologi i skandinavisk (10 studiepoeng) 10
NOR4116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR4117 – Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng) 10
NOR4118 – Nyare syntaksteori og nordisk empiri (10 studiepoeng) 10
NOR4145 – Prosjektseminar for masterprogram i lesing og skriving i skolen (5 studiepoeng) 5
NOR4155 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR4160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
NOR4170 – Metode og prosjekt i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4300 – Faghistorisk innføring i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
NOR4315 – Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR4331 – Litterær kanon og kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR4332 – Epokestudium: Nordisk dramatikk etter det moderne gjennombruddet (10 studiepoeng) 10
NOR4333 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR4352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR4369 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Ibsen til Giske (10 studiepoeng) 10
NOR4371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (10 studiepoeng) 10
NOR4372 – Forfatterskapsstudium: Karen Blixen - Storyteller (10 studiepoeng) 10
NOR4373 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR4374 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR4375 – Forfatterskapsstudium - Selma Lagerlöf og Göran Tunström - fortellerkunstens fornyere (10 studiepoeng) 10
NOR4392 – Prosjektseminar i nordisk litteratur (5 studiepoeng) 5
NOR4393 – Avhandlingsseminar i nordisk litteratur (5 studiepoeng) 5
NOR4406 – Manusbearbeiding og tekstpublisering (10 studiepoeng) 10
NOR4420 – Norden møter verden (10 studiepoeng) 10
NOR4425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR4428 – Epokestudium: Sprekker i romantikken (10 studiepoeng) 10
NOR4443 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk (10 studiepoeng) 10
NOR4444 – Sjangerstudium: Litterære dystopier (10 studiepoeng) 10
NOR4448 – Sjangerstudium: Den litterære biografi (10 studiepoeng) 10
NOR4449 – Sjangerstudium: Romanen og det postnasjonale - fra Drageløperen til Armand V (10 studiepoeng) 10
NOR4467 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner (10 studiepoeng) 10
NOR4468 – Motiv- og temastudium: Fleirkulturell litteratur - kulturmøte, identitet og nyskildring av det nordiske (10 studiepoeng) 10
NOR4480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NORAM1500 – American history (10 studiepoeng) 10
NORAM1501 – Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM1503 – American politics, institutions, geography, economic system (10 studiepoeng) 10
NORAM1504 – Introduction to Canadian Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM1505 – American Social History (10 studiepoeng) 10
NORAM1506 – American Civilization, an introduction (10 studiepoeng) 10
NORAM1510 – Introduction to American Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM1520 – Introduction to American Studies (20 studiepoeng) 20
NORAM2305 – Literature and Society in the United States and Canada (10 studiepoeng) 10
NORAM2321 – American Public Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2570 – American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism, (10 studiepoeng) 10
NORAM2571 – Race and Racism in the United States (10 studiepoeng) 10
NORAM2572 – American Women's History (10 studiepoeng) 10
NORAM2573 – American Society and the Law (10 studiepoeng) 10
NORAM2575 – Film and the Tragic Sense of (American) Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2576 – An Enlightening Lens: Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2577 – An Enlightening Lens: American History through the Prism of the Immigrant Experience (10 studiepoeng) 10
NORAM2578 – Critical Challenges of American Government and Politics (10 studiepoeng) 10
NORAM2579 – Amerikanske regioner og regionalisme (10 studiepoeng) 10
NORAM2580 – American Intellectual and Political History (10 studiepoeng) 10
NORAM2582 – America in the world (10 studiepoeng) 10
NORAM2584 – Religion in American History (10 studiepoeng) 10
NORAM2585 – Restoring the Earth/Renewing Culture: Critical Evaluations of the Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
NORAM3500 – Thesis course, North-American-studies (10 studiepoeng) 10
NORAM4304 – American Literature as Social Criticism (10 studiepoeng) 10
NORAM4305 – Literature and Society in the United States and Canada (10 studiepoeng) 10
NORAM4321 – American Public Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4500 – Methods course. North America studies, Program for European and American studies (5 studiepoeng) 5
NORAM4501 – The Equal Protection of the Laws: Individual Rights and Civil Liberties under the Constitution (10 studiepoeng) 10
NORAM4502 – The Liberal Political Tradition in America (10 studiepoeng) 10
NORAM4503 – Popular Music in the United States as a Reflection of American Culture (10 studiepoeng) 10
NORAM4505 – Movies and American Culture (10 studiepoeng) 10
NORAM4506 – History of American Women's Movements (10 studiepoeng) 10
NORAM4507 – American Women's History: Sexuality, Motherhood & Mission (10 studiepoeng) 10
NORAM4508 – Environment, Technology & Culture in North America (10 studiepoeng) 10
NORAM4510 – Globalization in Crisis (10 studiepoeng) 10
NORAM4511 – Research Seminar in International Migration and Ethnicity Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM4512 – The American Presidency (10 studiepoeng) 10
NORAM4514 – Issues in American Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
NORAM4515 – Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4520 – Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
NORAM4521 – Interracial Sex and Romance in the Movies (10 studiepoeng) 10
NORAM4550 – Theory and Method in North-American-studies (10 studiepoeng) 10
NORAM4570 – American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism, and Multiculturalism (10 studiepoeng) 10
NORAM4571 – Race and Racism in the United States (10 studiepoeng) 10
NORAM4572 – American Women's History (10 studiepoeng) 10
NORAM4573 – American Society and the Law (10 studiepoeng) 10
NORAM4575 – Film and the Tragic Sense of (American) Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4576 – An Enlightening Lens: Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4577 – An Enlightening Lens: American History through the Prism of the Immigrant Experience (10 studiepoeng) 10
NORAM4578 – Critical Challenges of American Government and Politics (10 studiepoeng) 10
NORAM4579 – Amerikanske regioner og regionalisme (10 studiepoeng) 10
NORAM4582 – America in the World (10 studiepoeng) 10
NORAM4584 – Religion in American History (10 studiepoeng) 10
NORAM4585 – Restoring the Earth/Renewing Culture: Critical Evaluations of the Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
NORAM4590 – Master Thesis EAS Studies: North-American Studies (60 studiepoeng) 60
NORINT0105 – Norwegian language for International Students, introductory (5 studiepoeng) 5
NORINT0121 – Norsk for internasjonale studenter, intensivt begynnerkurs (trinn 1 og 2) (30 studiepoeng) 30
NYGR1101V – Nygresk: trinn 1 (Kveldskurs uten kursavgift) (NB! Emnet er nedlagt!) (10 studiepoeng) 10
NYGR1110 – Innføring i nygresk (Emnet er nedlagt) (20 studiepoeng) 20
NYGR1120 – Nygresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
NYGR1121 – Nygresk språkbruk (10 studiepoeng) 10
NYGR2101V – Nygresk: trinn 2 (Kveldskurs uten kursavgift) (10 studiepoeng) 10
NYGR2102V – Nygresk: trinn 3 (Kveldskurs uten kursavgift) (NB! Emnet er nedlagt!) (10 studiepoeng) 10
PER4110 – Moderne persisk språk og litteratur (20 studiepoeng) 20
PER4120 – Klassisk persisk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
PER4130 – Leseemne i persisk (10 studiepoeng) 10
PER4140 – Moderne persisk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
PER4150 – Leseemne i klassisk persisk (10 studiepoeng) 10
PER4160 – Leseemne i moderne persisk (10 studiepoeng) 10
PER4592 – Masteroppgave i persisk (30 studiepoeng) 30
POL1110 – Polsk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
POL1120 – Polsk språk: Setninger og tekster (10 studiepoeng) 10
POL1121 – Norsk-polsk oversettelse (5 studiepoeng) 5
POL1300 – Polsk litteraturhistorie (5 studiepoeng) 5
POL1301 – Polske litterære tekster 1 (10 studiepoeng) 10
POL1302 – Den polske litterære kanon (10 studiepoeng) 10
POL2110 – Polsk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
POL2111 – Polsk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
POL2300 – Polsk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
POL4090 – Masteroppgave i polsk litteratur og språk (60 studiepoeng) 60
POL4123 – Oversettelse til og fra polsk (10 studiepoeng) 10
POL4490 – Masteroppgave i oversettelse - polsk (30 studiepoeng) 30
POR1000 – Innføring i portugisisk (20 studiepoeng) 20
POR1100 – Praktisk portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
POR1302 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring 2 (10 studiepoeng) 10
POR1315 – Det portugisiskspråklige Afrikas litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
POR2101 – Portugisisk grammatikk med vekt på kontrastiv innsikt (10 studiepoeng) 10
POR2103 – Portugisisk språkhistorie A (5 studiepoeng) 5
POR2300 – Portugisiskspråklige romaner fra romantikken til vår egen tid (10 studiepoeng) 10
POR2302 – Portugisiskspråklig litteraturkunnskap, eldre (10 studiepoeng) 10
POR2316 – Portugisiskspråklig lyrikk (19. og 20. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR3101 – Spesialpensum, hispanisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
POR3103 – Portugisisk språkhistorie B (5 studiepoeng) 5
POR3304 – Portugisiske tekster fra renessanse og barokk (10 studiepoeng) 10
POR3305 – Portugisiskspråklig prosalitteratur av og om kvinner (10 studiepoeng) 10
POR4101 – Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
POR4107 – Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster (10 studiepoeng) 10
POR4190 – Masteroppgave i portugisisk språk (60 studiepoeng) 60
POR4301 – Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster (10 studiepoeng) 10
POR4302 – Portugisiskspråklig prosa (16. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4306 – Portugisiskspråklig litteratur: Den historiske roman (19. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4307 – Portugisiskspråklig litteratur, 16.-19. århundre: Epos (10 studiepoeng) 10
POR4308 – Portugisiskspråklig litteratur: Teater (16.-18. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4316 – Portugisiskspråklig lyrikk (16.-21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4321 – Portugisiskspråklig oppdagelseslitteratur / reisedagbøker, 16.-18. århundre (10 studiepoeng) 10
POR4390 – Masteroppgave i portugisiskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
REL1010 – Kristendommen (10 studiepoeng) 10
REL1020 – Hinduismen (10 studiepoeng) 10
REL1060 – Antikkens og senantikkens religioner (10 studiepoeng) 10
REL1070 – Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL1080 – Religion i en globalisert tidsalder. (10 studiepoeng) 10
REL1111 – Religion i SKAM (10 studiepoeng) 10
REL2030 – Religion og modernitet (10 studiepoeng) 10
REL2040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL2050 – Islam i Europa (10 studiepoeng) 10
REL2070 – Tibetansk religion og kultur (10 studiepoeng) 10
REL2090 – Islamic Law and Institutions (10 studiepoeng) 10
REL2130 – The Anthropology of Buddhism (10 studiepoeng) 10
REL2270 – Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL3030 – Religion og modernitet (10 studiepoeng) 10
REL3070 – Tibetansk religion og kultur (10 studiepoeng) 10
REL3080 – Islamic Law and Institutions (10 studiepoeng) 10
REL3181 – Religious texts in original languages (20 studiepoeng) 20
REL4011 – Religionshistorisk forskningstema 1 (5 studiepoeng) 5
REL4012 – Religionshistorisk forskningstema 2 (5 studiepoeng) 5
REL4013 – Religionshistorisk forskningstema 3 (5 studiepoeng) 5
REL4014 – Religionshistorisk forskningstema 4 (5 studiepoeng) 5
REL4015 – New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4016 – New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis (10 studiepoeng) 10
REL4017 – Religionshistorisk forskningstema 7 (10 studiepoeng) 10
REL4018 – New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia (10 studiepoeng) 10
REL4040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL4100 – Religionshistorisk teori (10 studiepoeng) 10
REL4111 – Nyreligiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4130 – Localization of Religion and Religious Change (10 studiepoeng) 10
REL4140 – Religion and War (10 studiepoeng) 10
REL4150 – Islamsk familierett (10 studiepoeng) 10
REL4160 – Buddhist Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4170 – Tibetan Literary Culture, Genres, and Language (20 studiepoeng) 20
REL4180 – Religionshistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
REL4181 – Historical Religious Texts (20 studiepoeng) 20
REL4210 – Religion i USA (10 studiepoeng) 10
REL4220 – Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4270 – Tibetan Literary Culture (10 studiepoeng) 10
REL4500 – Islam, tolkning og konflikt - historiske og moderne idéstrømninger (10 studiepoeng) 10
REL4550 – Islam og pluralisme - historiske røtter (10 studiepoeng) 10
RELTIB4990 – Master's Thesis in Tibetan Studies (60 studiepoeng) 60
RETKLA2020 – Retorisk teori og praksis i antikken (10 studiepoeng) 10
RETKLA4010 – Klassisk retorikk: teoretiske aspekter (10 studiepoeng) 10
RETKLA4020 – Retorisk teori og praksis i antikken (10 studiepoeng) 10
RETKOM4103 – Teksthistorisk epokestudium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4105 – Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
RETKOM4140 – Tekstvitenskap (10 studiepoeng) 10
RETKOM4192 – Retorisk avhandlingsseminar (10 studiepoeng) 10
RUS1110 – Grunnkurs i russisk (20 studiepoeng) 20
RUS1120 – Grammatikk og oversettelse I (10 studiepoeng) 10
RUS1121 – Praktisk russisk og tekstlesning I (10 studiepoeng) 10
RUS2120 – Grammatikk og oversettelse II (10 studiepoeng) 10
RUS2121 – Praktisk russisk og tekstlesning II (10 studiepoeng) 10
RUS2122 – Praktisk russisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS2129 – Russisk fagspråk (politikk, økonomi, jus) (10 studiepoeng) 10
RUS2150 – Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS2303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (10 studiepoeng) 10
RUS2502 – Russisk idéhistorie, tekstlesning (10 studiepoeng) 10
RUS2503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (10 studiepoeng) 10
RUS4001 – Metodekurs for studieretningen Russland-studier (5 studiepoeng) 5
RUS4111 – Kirkeslavisk (10 studiepoeng) 10