Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1251–1432 av 1432 emner
Emne Studiepoeng
RUS4112 – Russisk teoretisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS4113 – Russisk prosakorpus (10 studiepoeng) 10
RUS4115 – Fordypning i moderne russisk II (10 studiepoeng) 10
RUS4116 – Russisk fagspråk (politikk, økonomi, jus) (10 studiepoeng) 10
RUS4117 – Den russiske skriftkulturs opprinnelse og historie frem til 1700 (10 studiepoeng) 10
RUS4121 – Fordypning i russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4123 – Oversettelse til og fra russisk (10 studiepoeng) 10
RUS4124 – Varieteter av russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4300 – Den russiske litterære oppvåkning (10 studiepoeng) 10
RUS4303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (10 studiepoeng) 10
RUS4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra russisk til norsk (30 studiepoeng) 30
RUS4502 – Russisk idéhistorie og kirkehistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (10 studiepoeng) 10
SAN1110 – Sanskrit 1 (20 studiepoeng) 20
SAN1120 – Sanskrit 2 (20 studiepoeng) 20
SAN2120 – Sanskrit 4 (20 studiepoeng) 20
SAN2130 – Sanskrit 3+4 (40 studiepoeng) 40
SAN4111 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages I (10 studiepoeng) 10
SAN4112 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages II (10 studiepoeng) 10
SAN4590 – Master’s Thesis in Sanskrit (60 studiepoeng) 60
SAS1300 – Sørasiatisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
SAS1502 – Religion and Politics in South Asia (10 studiepoeng) 10
SAS1504 – Politisk kultur i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2500 – Vekst, miljø og demokrati i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2502 – Religion in South Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2503 – Stat, samfunn og utvikling – fokus på Bangladesh. (10 studiepoeng) 10
SAS3010 – Bollywood and the Nation: Conflict lines in Modern India (10 studiepoeng) 10
SAS3500 – Den indiske middelklassen og de andre (10 studiepoeng) 10
SAS4001 – Prosjektutforming for Sør-Asiastudier (20 studiepoeng) 20
SAS4010 – Metode og teori for masteroppgaver innen asiatiske studier (10 studiepoeng) 10
SAS4011 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4012 – Politikk i Sør-Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4013 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4014 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4015 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4110 – Sørasiatisk leseemne (10 studiepoeng) 10
SAS4210 – Religion and Politics in South Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4300 – Sørasiatisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
SAS4500 – Avanserte studier i sørasiatisk samfunn og kultur (10 studiepoeng) 10
SAS4501 – Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4502 – Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4510 – India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs (10 studiepoeng) 10
SAS4512 – Feltarbeid i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS4590 – Masteroppgave i Sør-Asia studier (60sp) (60 studiepoeng) 60
SAS4592 – Masteroppgave i Sør-Asia studier (30sp) (30 studiepoeng) 30
SAS4690 – Masteroppgave i Sør-Asiastudier (40 studiepoeng) 40
SEM1111 – Akkadisk 1 (10 studiepoeng) 10
SEM1112 – Amharisk 1 (10 studiepoeng) 10
SEM2111 – Akkadisk 2 (10 studiepoeng) 10
SEM2112 – Amharisk 2 (10 studiepoeng) 10
SEM4000 – Innledende metode og kildekurs i semittisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
SEM4090 – Masteroppgave i semittisk språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
SEM4110 – Komparativ Semittisk (10 studiepoeng) 10
SEU1502 – Sentral-Europas politikk, minoriteter (10 studiepoeng) 10
SEU1503 – Sentral-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SEU2501 – Sentral-Europas økonomi og velferdsstater (10 studiepoeng) 10
SEU3010 – Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
SLAV4310 – Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA0111V – Innføringskurs i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1111V – Spansk i bruk (10 studiepoeng) 10
SPA1112V – Spansk grammatikk: Teori og praksis A (10 studiepoeng) 10
SPA1113V – Innføring i spansk grammatikk (5 studiepoeng) 5
SPA1114V – Litteratur, film og IKT for spansk som fremmedspråk (5 studiepoeng) 5
SPA1302 – Spanskspråklige tekster og kontekster (10 studiepoeng) 10
SPA2103 – Spansk språkhistorie A (5 studiepoeng) 5
SPA2104 – Spansk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
SPA2116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (10 studiepoeng) 10
SPA2302 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (16. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2304 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 15. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA3000 – Skrivekurs. Øvelse i å skrive akademisk spansk (5 studiepoeng) 5
SPA3101 – Bacheloroppgave i spansk språk (10 studiepoeng) 10
SPA3103 – Spansk språkhistorie B (5 studiepoeng) 5
SPA3115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA3303 – Spanskspråklig teater (10 studiepoeng) 10
SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4109 – Middelalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4110 – Gullalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4190 – Masteroppgave i spansk språk (60 studiepoeng) 60
SPA4303 – Spanskspråklig litteratur 16. - 18. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4304 – Spanskspråklig litteratur 13. - 15. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4310 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
SPA4320 – Testimonios. Spanskspråklige krøniker og dokumentasjoner (10 studiepoeng) 10
SPA4321 – Spanskspråklige essays II (10 studiepoeng) 10
SPR4103 – Semantics and Philosophy (10 studiepoeng) 10
SPR4105 – Bilingualism in society and in the classroom (10 studiepoeng) 10
SPR4120 – Språkholdninger (10 studiepoeng) 10
SPR4140 – Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
SPR4150 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (10 studiepoeng) 10
TEA1103 – Norsk teaterhistorie og teaterpolitikk (10 studiepoeng) 10
TEA1200 – Teaterteori og manifester (10 studiepoeng) 10
TEA1203 – Teaterhendelser i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
TEA2112 – Teatrale hendelser, ritualer og fester (10 studiepoeng) 10
TEA2113 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
TEA2121 – Antikkens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2124 – Renessansen og Shakespeare-tidens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2126 – Kvinner på scenen - som roller og aktører (10 studiepoeng) 10
TEA2230 – Dramaturgi (10 studiepoeng) 10
TEA2231 – Teateranalyse (10 studiepoeng) 10
TEA3000 – Teateranalyse (20 studiepoeng) 20
TEA4003 – Teater- og performanceteori (10 studiepoeng) 10
TEA4010 – Prosjektskisseemne for enfaglig master i teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4011 – Ritualer, medier og performance (10 studiepoeng) 10
TEA4013 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
TEA4015 – Teoretisk fordypning til masteroppgaven (10 studiepoeng) 10
TEA4016 – Nye perspektiver innen teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4017 – Teater, performance og historie (10 studiepoeng) 10
TEA4021 – Dramaturgi (10 studiepoeng) 10
TEA4090 – Masteroppgave i teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
TEA4121 – Antikkens teater II (10 studiepoeng) 10
TEA4122 – Middelalderens teater (10 studiepoeng) 10
TEA4123 – Barokkens teater og opera (10 studiepoeng) 10
TRANS3101 – Prosjektoppgave i translatologi (10 studiepoeng) 10
TRANS4101 – Oversettelsesteori (10 studiepoeng) 10
TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (10 studiepoeng) 10
TSJ1110 – Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
TSJ1120 – Tsjekkisk språk: Setninger og tekster (10 studiepoeng) 10
TSJ1121 – Norsk-tsjekkisk oversettelse (5 studiepoeng) 5
TSJ1300 – Tsjekkisk litteraturhistorie (5 studiepoeng) 5
TSJ1301 – Tsjekkiske litterære tekster 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1302 – Den tsjekkiske litterære kanon (10 studiepoeng) 10
TSJ2110 – Tsjekkisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
TSJ2111 – Tsjekkisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
TSJ2300 – Tsjekkisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
TSJ2301 – Tsjekkiske litterære tekster 2 (10 studiepoeng) 10
TSJ4090 – Masteroppgave i tsjekkisk litteratur og språk (60 studiepoeng) 60
TSJ4123 – Oversettelse til og fra tsjekkisk (10 studiepoeng) 10
TYR2111 – Oversettelse til tyrkisk (10 studiepoeng) 10
TYR4110 – Osmanske tekster (10 studiepoeng) 10
TYR4120 – Tsjagataiske tekster (10 studiepoeng) 10
TYR4130 – Tyrkisk dialektologi (10 studiepoeng) 10
TYR4140 – Tyrkisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
TYR4150 – Innføring i turkologi (10 studiepoeng) 10
TYR4200 – Turkologisk leseemne (10 studiepoeng) 10
TYR4310 – Osmansk kunstpoesi (10 studiepoeng) 10
TYR4510 – Tyrkiske språk og kulturer i Europa (10 studiepoeng) 10
TYR4590 – Masteroppgave i tyrkisk (60 studiepoeng) 60
TYR4592 – Masteroppgave i tyrkisk (30 studiepoeng) 30
TYSK1000K – Sommerkurs i tysk språk og kultur i Kiel (10 studiepoeng) 10
TYSK1103 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (innføring) (10 studiepoeng) 10
TYSK1106 – Tysk formlære (10 studiepoeng) 10
TYSK1110 – Tysk språk: tekst og samtale (10 studiepoeng) 10
TYSK1504 – Tysk områdekunnskap: Ny begynnelse og endring - Tyskland fra 1945-1989 (10 studiepoeng) 10
TYSK1505 – Tysk områdekunnskap: Det gjenforente Tyskland i Europa siden 1990 (10 studiepoeng) 10
TYSK2101 – Tysk språk: Oversettelse (10 studiepoeng) 10
TYSK2102 – Tysk språk: Syntaks II og semantikk (10 studiepoeng) 10
TYSK2117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK2302 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK2304 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK2306 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK2322 – Dichten und Denken - Begegnungen zwischen Literatur und Philosophie im deutschsprachigen Kanon (10 studiepoeng) 10
TYSK2323 – Tysk litteratur: Friedrich Hölderlins forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK2330 – Tyskspråklig litteratur: Goethe und seine Zeit (1770-1832) (10 studiepoeng) 10
TYSK2331 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Det 20. århundre - Sveitsisk litteratur (10 studiepoeng) 10
TYSK2332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK2334 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Das bürgerliche Trauerspiel (10 studiepoeng) 10
TYSK2335 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (10 studiepoeng) 10
TYSK2502 – Tysk områdekunnskap: Veien til katastrofe – Kultur og samfunn under Weimar-republikken og nasjonalsosialismen (10 studiepoeng) 10
TYSK2503 – Skilleveier i den tyske historien - Fra reformasjonen til det tyske keiserrike 1500-1918 (10 studiepoeng) 10
TYSK2505 – Tysk historie - Fra reformasjonen til Wienerkongressen (1500-1814/15) (10 studiepoeng) 10
TYSK2506 – Fra Wienerkongressen til første verdenskrig (1815-1918) (10 studiepoeng) 10
TYSK3501 – Tyskland-studier, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
TYSK4101 – Praktisk tysk og stilistikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4113 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (fordypning) (10 studiepoeng) 10
TYSK4114 – Tysk språk: Deutsche Pressesprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4122 – Tysk språk: masteremne: Modus und Modalität (10 studiepoeng) 10
TYSK4125 – Tysk språk: Schriftlinguistik (10 studiepoeng) 10
TYSK4190 – Tysk språk: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4322 – Dichten und Denken - Begegnungen zwischen Literatur und Philosophie im deutschsprachigen Kanon (10 studiepoeng) 10
TYSK4323 – Tysk litteratur: Friedrich Hölderlins forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4331 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Det 20. århundre - Sveitsisk litteratur (10 studiepoeng) 10
TYSK4334 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Das bürgerliche Trauerspiel (10 studiepoeng) 10
TYSK4335 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Ingeborg Bachmanns "Todesarten”-Zyklus (10 studiepoeng) 10
TYSK4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra tysk til norsk (30 studiepoeng) 30
TYSK4500 – Tysk kulturkunnskap: Masteremne (10 studiepoeng) 10
TYSK4550 – Teori og metode for Tyskland-studier (10 studiepoeng) 10
TYSK4590 – Tysk områdekunnskap: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4592 – Tysk kulturkunnskap: Praksisrapport (30 studiepoeng) 30
URD4120 – Leseemne i Urdu (10 studiepoeng) 10
ØAS4590 – Masteroppgave: Øst asia (60 studiepoeng) 60
AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (30 studiepoeng) 30