Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 398 emner
Emne Studiepoeng
ANT1001V – Antikkens kultur (10 studiepoeng) 10
ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (10 studiepoeng) 10
ANT2220 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr) (15 studiepoeng) 15
ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA2121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK2020 – Klassisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2030 – Historisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2040 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2050 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (20 studiepoeng) 20
ARK2051 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK3021 – Fordypning i klassisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARKIV1010 – Arkivteori (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 – Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 – Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 – Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 – Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
ARKIV2030 – Elektronisk arkiv (10 studiepoeng) 10
ARKIV2040 – Arkivdanning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2060 – Depotfunksjoner i praksis (10 studiepoeng) 10
BAL1500 – Balkan: Historie, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BAL1501 – Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur (10 studiepoeng) 10
BAL3010 – Balkan-linje, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
BKS1301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BKS1501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - innføring (10 studiepoeng) 10
BKS2110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
BKS2111 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
BKS2300 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - utdypning (10 studiepoeng) 10
EAS1000 – EU-systemet og EU-landenes europapolitikk (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-ANT – Exfac antikkvariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HIS – Examen facultatum, historievariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KULT – Exfac kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-AAS – Exfac for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FIL1004 – Innføring i logikk og språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1601V – Filosofi i barne- og ungdomslitteratur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2102 – Fordypning - estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
FIL2103 – Fargefilosofi - Emnet er nedlagt (10 studiepoeng) 10
FIL2103V – Fargefilosofi (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2107 – Fransk samtidsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2205V – Klinisk kommunikasjon (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2304V – Filosofisk praksis (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2305V – Filosofi som metode - i skolen (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2306 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309V – Patristikk (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2501 – Fordypning - Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL2601 – Filosofi i barnelitteratur og filosofi i skolen (10 studiepoeng) 10
FRA3520 – Leseemne, fransk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
GERM2102 – Germansk typologi (10 studiepoeng) 10
GRE1102 – Innføring i gresk (20 studiepoeng) 20
GRE1501V – Gresk tragedie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
HEB1110 – Hebraisk 1 (20 studiepoeng) 20
HEB1120 – Hebraisk 2 (20 studiepoeng) 20
HIS1010 – Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode (10 studiepoeng) 10
HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 – Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L – Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1111 – Eldre norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1121 – Eldre europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1131 – Eldre global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1300 – Nyere verdenshistorie (20 studiepoeng) 20
HIS1300EU – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300EUMET – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER – Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L – Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 – Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L – Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1311 – Nyere norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1320EU – Nyere europeisk historie for Europaprogramstudenter (10 studiepoeng) 10
HIS1321 – Nyere europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1330 – Nyere global historie (10 studiepoeng) 10
HIS1331 – Nyere global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS2014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS2113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS2130 – Middelalderkulturen (20 studiepoeng) 20
HIS2132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon? (10 studiepoeng) 10
HIS2135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS2152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers (10 studiepoeng) 10
HIS2153 – Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS2158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS2161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2173 – Problemer i Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
HIS2189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS2351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS2355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS2372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union. (10 studiepoeng) 10
HIS2377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS2378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS2395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10
HIS2414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989 (10 studiepoeng) 10
HIS2415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (10 studiepoeng) 10
HIS2419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS4419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000 (10 studiepoeng) 10
HUMPRO3000 – Humanistisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (10 studiepoeng) 10
IDE1001 – Idéhistorisk fagteori (10 studiepoeng) 10
IDE1011 – Europas tenkning 1600 - 1800 (20 studiepoeng) 20
IDE1020N – Oldtidens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1030 – Middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1030N – Middelalderens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1040 – Vår egen tids tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1040N – Vår tids tenkning (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1041 – Vår egen tids tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1050 – Renessanse og reformasjon (10 studiepoeng) 10
IDE1060 – Historie og natur - europeisk tenkning på 1800-tallet (10 studiepoeng) 10
IDE1101 – Antikkens og middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1102 – Tidlig moderne europeisk tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1103 – Europeisk tenkning fra romantikken til i dag (10 studiepoeng) 10
IDE2011 – Idehistorisk praksis (10 studiepoeng) 10
IDE2015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE2020N – Norsk idehistorie (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE2061 – Globaliseringens idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2062 – Idéhistorisk perspektiv på vitenskap, teknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2090N – Jødehatets historie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE3078 – Veiledet lesning i idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4082 – Ibsen, Nietzsche og 1890-årenes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IRSK2100 – Innføring i gammelirsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2120 – Walisisk for språkstudentar (10 studiepoeng) 10
IRSK2140 – Tidlig moderne irsk (10 studiepoeng) 10
ITA2319 – Dantes Guddommelige Komedie (10 studiepoeng) 10
JAP1110 – Japansk 1 (20 studiepoeng) 20
JAP1300 – Japansk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP1502 – Religion og filosofi i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP1503 – Japans historie (10 studiepoeng) 10
JOUR2530 – Nyhetsanalyse (10 studiepoeng) 10
KIN1300 – Kinesisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
KIN1501 – Kinas samfunn og politikk (10 studiepoeng) 10
KIN1502 – Religion og filosofi i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2110 – Kinesisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
KIN2111 – Klassisk kinesisk språk (10 studiepoeng) 10
KIN2502 – Religion i Kinas moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
KIS1010 – Elitekultur og folkekultur. Fra 1500-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
KIS1020 – Ritualer og iscenesettelser (10 studiepoeng) 10
KIS1030 – Slitesterke mønstre. Antikken i senere kunst og tenkning (10 studiepoeng) 10
KIS3000 – Bacheloroppgave i kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KONS2020 – Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) - erstattet av KONS2060 (5 studiepoeng) 5
KOR1120 – Koreansk språk 2 (20 studiepoeng) 20
KOS2010 – Religion og menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
KULH1020 – Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
KULH1030 – Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
KULH1060 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH1070 – Eventyr. Europeisk muntlig episk diktning 1750 til i dag (10 studiepoeng) 10
KULH1080 – Fortelling og kultur - Norden (10 studiepoeng) 10
KULH1090 – Ritualer (10 studiepoeng) 10
KULH1111 – Tupac, hiphop og kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode (20 studiepoeng) 20
KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2002 – Museenes kulturhistorie (20 studiepoeng) 20
KULH2010 – Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
KULH2020 – Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2030 – Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
KULH2050 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH2060 – Kulturteori og mentalitetshistorie (10 studiepoeng) 10
KULH2070 – Fortelling og kultur (20 studiepoeng) 20
KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden (20 studiepoeng) 20
KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KULH2090 – Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling (10 studiepoeng) 10
KULT2100 – Kjønn og kultur (10 studiepoeng) 10
KULT2100N – Kjønn og kultur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KULT2200 – Kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
KUN1000K – Introduksjon til kunsthistorie (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1001K – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002K – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1010K – Antikken (10 studiepoeng) 10
KUN1020 – Middelalder (10 studiepoeng) 10
KUN1020K – Middelalder (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1030K – Renessanse (10 studiepoeng) 10
KUN1040K – Barokk og klassisisme (10 studiepoeng) 10
KUN1050K – Romantikk og realisme (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1060K – Modernisme og samtid (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1100K – Visuell kommunikasjon og billedfortolkning (10 studiepoeng) 10
KUN2035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN2050 – Edvard Munch: kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2050K – Munch og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN2072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900. Kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN2081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN2091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN2092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN2093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN2094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN2095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN2096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN2120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN2122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN2131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN2141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2200K – Designhistorie (Kveldskurs med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KUN2220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN2501K – Anvendt kunsthistorie – kunst- og kunstindustrimuseer (10 studiepoeng) 10
KUN2502K – Anvendt kunsthistorie – forlag og mediebedrifter (10 studiepoeng) 10
KUN2511K – Selvfremstillinger: Bacon, Hockney og Kitaj (10 studiepoeng) 10
KUN2512K – Kunst på papir (10 studiepoeng) 10
KUN2513K – Den russiske avantgarden 1905–1933 (10 studiepoeng) 10
LAT0102 – De internasjonale ordene (10 studiepoeng) 10
LAT1100 – Innføring i latin (20 studiepoeng) 20
LATAM2501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM2504 – Latinamerikanske demokratier (10 studiepoeng) 10
LATAM2505 – Latinamerikanske demokratier (20 studiepoeng) 20
LATAM2506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM2509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM2510 – Lever caudilloene fortsatt i Latin-Amerika? (10 studiepoeng) 10
LEKS1100 – Leksikografi 1 (10 studiepoeng) 10
LEKS2100 – Leksikografi 2 (10 studiepoeng) 10
LING1101 – Fonetikk, fonologi og morfologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1105 – Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING1106 – Språk i samfunnet (10 studiepoeng) 10
LING2101 – Særspråk (10 studiepoeng) 10
LING2102 – Semantikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2103 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2105 – Fonetikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2106 – Fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2107 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2109 – Språk og samfunn i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
LING2110 – Afrikansk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2111 – Språkendring og språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2112 – Metaforteori (10 studiepoeng) 10
LIT2306 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og bilder (10 studiepoeng) 10
LIT2307 – Litteraturteoretisk emne: strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2309 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT2311 – Litteraturteoretisk emne: Strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2313 – Litteraturteoretisk emne: Intertekstualitet (10 studiepoeng) 10
LIT2314 – Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT2325 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
LIT2327 – Litterært fordypningsemne: Den historiske avantgarden 1910-1940 (10 studiepoeng) 10
LIT2328 – Litterært fordypningsemne: Epokestudium Romantikken 1740-1835 (10 studiepoeng) 10
LIT2343 – Litterært fordypningsstudium, sjangerstudium. 1800-tallsromanen: dannelse og desillusjon (10 studiepoeng) 10