Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 251–500 av 686 emner
Emne Studiepoeng
IRSK2140 – Tidlig moderne irsk (10 studiepoeng) 10
ITA0100 – Innføring i italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA2101 – Italiensk morfosyntaks 1 (10 studiepoeng) 10
ITA2102 – Italiensk morfosyntaks 2 (10 studiepoeng) 10
ITA2104 – Italiensk fonologi (5 studiepoeng) 5
ITA2107 – Italiensk fonologi og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ITA2305 – Lectura Dantis I (10 studiepoeng) 10
ITA2311 – Dino Buzzati e il fantastico (10 studiepoeng) 10
ITA2316 – Italiensk litteratur frå 1700- og 1800-tallet (10 studiepoeng) 10
ITA2319 – Dantes Guddommelige Komedie (10 studiepoeng) 10
JAP1110 – Japansk 1 (20 studiepoeng) 20
JAP1300 – Japansk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP1502 – Religion og filosofi i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP1503 – Japans historie (10 studiepoeng) 10
JAP2503 – Japanese History (10 studiepoeng) 10
JOUR2530 – Nyhetsanalyse (10 studiepoeng) 10
KIN1110 – Kinesisk 1 (20 studiepoeng) 20
KIN1120 – Kinesisk 2 (20 studiepoeng) 20
KIN1300 – Kinesisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
KIN1501 – Kinas samfunn og politikk (10 studiepoeng) 10
KIN1502 – Religion og filosofi i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2110 – Kinesisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
KIN2111 – Klassisk kinesisk språk (10 studiepoeng) 10
KIN2501 – Før Kina overtar verden – kontraster i en kommende supermakt (10 studiepoeng) 10
KIN2502 – Religion i Kinas moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
KIS1010 – Elitekultur og folkekultur. Fra 1500-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
KIS1020 – Ritualer og iscenesettelser (10 studiepoeng) 10
KIS1030 – Slitesterke mønstre. Antikken i senere kunst og tenkning (10 studiepoeng) 10
KIS3000 – Bacheloroppgave i kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KONS2020 – Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) - erstattet av KONS2060 (5 studiepoeng) 5
KONS2021 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk II) - erstattet av KONS2061 (5 studiepoeng) 5
KONS2030 – Praktiske og visuelle ferdigheter (10 studiepoeng) 10
KONS3000 – Dokumentasjon av artefakter. (5 studiepoeng) 5
KONS3001 – Replikasjon av artefakter (5 studiepoeng) 5
KONS3002 – Praksis i historiske maleteknikker (5 studiepoeng) 5
KONS3030 – Gjenstandsteknologi (5 studiepoeng) 5
KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale (5 studiepoeng) 5
KOR1120 – Koreansk språk 2 (20 studiepoeng) 20
KOS2010 – Religion og menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
KULH1020 – Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
KULH1030 – Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
KULH1050 – Witchcraft and Magic (10 studiepoeng) 10
KULH1060 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH1070 – Eventyr. Europeisk muntlig episk diktning 1750 til i dag (10 studiepoeng) 10
KULH1080 – Fortelling og kultur - Norden (10 studiepoeng) 10
KULH1090 – Ritualer (10 studiepoeng) 10
KULH1112 – I tidsklemma -Tidens kulturhistorie i tekster, ting og teknologier (10 studiepoeng) 10
KULH1404 – Legends and Fairy-Tales (10 studiepoeng) 10
KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode (20 studiepoeng) 20
KULH2002 – Museenes kulturhistorie (20 studiepoeng) 20
KULH2010 – Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
KULH2020 – Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2030 – Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
KULH2050 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH2060 – Kulturteori og mentalitetshistorie (10 studiepoeng) 10
KULH2070 – Fortelling og kultur (20 studiepoeng) 20
KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden (20 studiepoeng) 20
KULH2090 – Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling (10 studiepoeng) 10
KULT2100 – Kjønn og kultur (10 studiepoeng) 10
KULT2100N – Kjønn og kultur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KULT2200 – Kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
KUN1000K – Introduksjon til kunsthistorie (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1001K – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002K – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1005E – Introductory Course in Norwegian Art History (10 studiepoeng) 10
KUN1010K – Antikken (10 studiepoeng) 10
KUN1020 – Middelalder (10 studiepoeng) 10
KUN1020K – Middelalder (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1030K – Renessanse (10 studiepoeng) 10
KUN1040K – Barokk og klassisisme (10 studiepoeng) 10
KUN1050K – Romantikk og realisme (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1060K – Modernisme og samtid (Kveldskurs uten kursavgift!) (10 studiepoeng) 10
KUN1100K – Visuell kommunikasjon og billedfortolkning (10 studiepoeng) 10
KUN2035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN2050 – Edvard Munch: kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2050K – Munch og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN2072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900. Kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN2075 – Collisions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN2081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN2091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN2092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN2093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN2094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN2095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN2096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN2120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN2122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN2131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN2141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2200K – Designhistorie (Kveldskurs med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KUN2220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN2305E – Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
KUN2310 – Gotikken som forestilling og realitet: perspektiver på byggverk og billedkunst 1140–1400 (10 studiepoeng) 10
KUN2501K – Anvendt kunsthistorie – kunst- og kunstindustrimuseer (10 studiepoeng) 10
KUN2502K – Anvendt kunsthistorie – forlag og mediebedrifter (10 studiepoeng) 10
KUN2511K – Selvfremstillinger: Bacon, Hockney og Kitaj (10 studiepoeng) 10
KUN2512K – Kunst på papir (10 studiepoeng) 10
KUN2513K – Den russiske avantgarden 1905–1933 (10 studiepoeng) 10
LAT0102 – De internasjonale ordene (10 studiepoeng) 10
LAT1100 – Innføring i latin (20 studiepoeng) 20
LATAM2501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM2503 – Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie (10 studiepoeng) 10
LATAM2504 – Latinamerikanske demokratier (10 studiepoeng) 10
LATAM2505 – Latinamerikanske demokratier (20 studiepoeng) 20
LATAM2506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM2509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM2510 – Lever caudilloene fortsatt i Latin-Amerika? (10 studiepoeng) 10
LEKS1100 – Leksikografi 1 (10 studiepoeng) 10
LEKS2100 – Leksikografi 2 (10 studiepoeng) 10
LING1101 – Fonetikk, fonologi og morfologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1105 – Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING1106 – Språk i samfunnet (10 studiepoeng) 10
LING2101 – Særspråk (10 studiepoeng) 10
LING2102 – Semantikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2103 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2105 – Fonetikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2106 – Fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2107 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2109 – Språk og samfunn i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
LING2110 – Afrikansk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2111 – Språkendring og språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2112 – Metaforteori (10 studiepoeng) 10
LIT2304 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og teknologi (10 studiepoeng) 10
LIT2306 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og bilder (10 studiepoeng) 10
LIT2307 – Litteraturteoretisk emne: strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2308 – Litteraturteoretisk emne: Walter Benjamin (10 studiepoeng) 10
LIT2309 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT2311 – Litteraturteoretisk emne: Strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2312 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT2313 – Litteraturteoretisk emne: Intertekstualitet (10 studiepoeng) 10
LIT2314 – Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT2324 – Litterært fordypningsemne: epokestudium. Etterkrigstid 1945-75 (10 studiepoeng) 10
LIT2325 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
LIT2326 – Litterært fordypningsemne, epokestudium: Modernisme (10 studiepoeng) 10
LIT2327 – Litterært fordypningsemne: Den historiske avantgarden 1910-1940 (10 studiepoeng) 10
LIT2328 – Litterært fordypningsemne: Epokestudium Romantikken 1740-1835 (10 studiepoeng) 10
LIT2343 – Litterært fordypningsstudium, sjangerstudium. 1800-tallsromanen: dannelse og desillusjon (10 studiepoeng) 10
LIT2344 – Litterært fordypningsemne, sjangerstudium: Robinsonaden (10 studiepoeng) 10
LIT2345 – Den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
LIT2360 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema (10 studiepoeng) 10
LIT2363 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: kjærlighetsmotivet i litteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT2364 – Litterært fordypningsemne, temastudium: Drama etter 1980 (10 studiepoeng) 10
LIT2366 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: Liv og diktning (10 studiepoeng) 10
LIT2380 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium (10 studiepoeng) 10
LIT2382 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium: Thomas Bernhard (10 studiepoeng) 10
LIT2401 – Tekstutgivelse og bokhistorie (10 studiepoeng) 10
LIT3400 – Prosjektarbeid/praksisemne i litteraturformidling (20 studiepoeng) 20
LIVKUN1010 – Livssynskunnskap (10 studiepoeng) 10
MAS1100 – Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
MAS1510 – Innføring i norrøn og keltisk kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1511 – Norrøn og keltisk mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS1550 – Norrøn og irsk kultur 700-1300: Herskermakt og myter. I. (10 studiepoeng) 10
MAS2160 – Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. (10 studiepoeng) 10
MAS2161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
MAS2301 – The settlement of the North Atlantic (10 studiepoeng) 10
MAS2302 – Historical landscapes (10 studiepoeng) 10
MAS2303 – Vinland – Myth and reality (10 studiepoeng) 10
MAS2304 – Vern av arkeologiske kulturminner i Norge (10 studiepoeng) 10
MAS2525 – Old Norse religion (10 studiepoeng) 10
MAS2600 – Art and Artefacts of the Viking Period (10 studiepoeng) 10
MAS3520 – Religionsskiftet i Norden fra vikingtid til middelalder (10 studiepoeng) 10
MEST3526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT1510 – Tekst, produksjon og analyse (20 studiepoeng) 20
MEVIT1814 – The 200th Anniversary of the Norwegian Constitution: Democracy, Freedom of Speech and the Media (10 studiepoeng) 10
MEVIT2336 – Kjønn og medier (10 studiepoeng) 10
MEVIT2724 – Dataspill i et mediekomparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3001 – Design og estetikk i mediert merkevarebygging (10 studiepoeng) 10
MEVIT3005 – Opptreden i mediene (10 studiepoeng) 10
MEVIT3110 – Medier og populærkultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT3220 – Media and Globalization (20 studiepoeng) 20
MEVIT3300 – Media Economics (10 studiepoeng) 10
MEVIT3515 – Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT3531 – Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT3545 – Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT3550 – Nordic Noir (10 studiepoeng) 10
MUS1121 – Utøvende 1 (10 studiepoeng) 10
MUS1221 – Satslære 1 A (grunnemne) (5 studiepoeng) 5
MUS1222 – Hørelære 1A (5 studiepoeng) 5
MUS1225 – Musikklab 1 (10 studiepoeng) 10
MUS1231 – Satslære 1B (5 studiepoeng) 5
MUS1232 – Hørelære 1B og MIDI (5 studiepoeng) 5
MUS1235 – Musikklab 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1301 – Verdensmusikk og norsk folkemusikk (10 studiepoeng) 10
MUS1351 – Kor/ensemble 2 (5 studiepoeng) 5
MUS1430 – Vestlig kunstmusikk (15 studiepoeng) 15
MUS1440 – Klassisk og rytmisk musikkhistorie (20 studiepoeng) 20
MUS1441 – Klassisk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS1442 – Populærmusikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS1450 – Hva har du på din spilleliste? Musikk, sjanger og identitet. (10 studiepoeng) 10
MUS2011 – Folkemusikk, etnomusikk, verdensmusikk (20 studiepoeng) 20
MUS2150 – Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS2251 – Satslære 2A (5 studiepoeng) 5
MUS2252 – Hørelære 2 (5 studiepoeng) 5
MUS2253 – Musikkproduksjon (5 studiepoeng) 5
MUS2350 – Korledelse (5 studiepoeng) 5
MUS2358 – Kammerorkester (5 studiepoeng) 5
MUS2420 – Opera og musikkteater (10 studiepoeng) 10
MUS2421 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS2660 – Norsk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS2670 – Kunstmusikk før ca.1800 (10 studiepoeng) 10
MUS2675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (10 studiepoeng) 10
MUS2676 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS2685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS2686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/ komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUSKUN2000 – Museumskunnskap (20 studiepoeng) 20
MØNA1501 – Stat og politikk i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA1503 – Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
MØNA1504 – Kultur og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA2010 – MØNA Semesteroppgave (10 studiepoeng) 10
MØNA2502 – Politisk islam (10 studiepoeng) 10
MØNA4110 – Leseemne i Midtøsten-studier (10 studiepoeng) 10
NAVN1100 – Innføring i namnegransking (10 studiepoeng) 10
NAVN2161 – Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN2162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NED1103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk I (10 studiepoeng) 10
NED2103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk II (10 studiepoeng) 10
NED2320 – Nederlandsk litteratur fram til 1900 (10 studiepoeng) 10
NED2321 – Nederlandsk litteratur etter 1900 (10 studiepoeng) 10
NFI1320E – Old Norse Literature 1 (10 studiepoeng) 10
NFI2300 – Norrønt tekststudium (10 studiepoeng) 10
NFI3000 – Runology - Runic Inscriptions as Artefact and Museum Objects (10 studiepoeng) 10
NFI3081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NOAS2103 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på lesing (10 studiepoeng) 10
NOAS2104 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på skriving (10 studiepoeng) 10
NOR1106 – Norrønt språk og norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR1107 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1108 – Klarspråk - korrekt og forståelig norsk (10 studiepoeng) 10
NOR1110 – Tekst- og kontekstanalyse (10 studiepoeng) 10
NOR1210 – The Nordic Languages (10 studiepoeng) 10
NOR1220 – The Norwegian Language Community - A Sociolinguistic Laboratory (10 studiepoeng) 10
NOR2000 – Historisk syntaks (10 studiepoeng) 10
NOR2110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR2116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR2327 – Epokestudium: Sprekker i romantikken (10 studiepoeng) 10
NOR2328 – Epokestudium: Nordisk dramatikk etter det moderne gjennombruddet (10 studiepoeng) 10
NOR2329 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR2331 – Litterær kanon og kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR2347 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk (10 studiepoeng) 10
NOR2348 – Sjangerstudium: Litterære dystopier (10 studiepoeng) 10
NOR2349 – Sjangerstudium: Den litterære biografi (10 studiepoeng) 10
NOR2351 – Sjangerstudium: Romanen og det postnasjonale - fra Drageløperen til Armand V (10 studiepoeng) 10
NOR2352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR2367 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner (10 studiepoeng) 10