Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 501–686 av 686 emner
Emne Studiepoeng
NOR2371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (10 studiepoeng) 10
NOR2389 – Forfatterskapsstudium: Cora Sandels forfatterskap - verk, resepsjon, kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR2390 – Forfatterskapsstudium: Karen Blixen - Storyteller (10 studiepoeng) 10
NOR2391 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR2392 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR2393 – Forfatterskapsstudium - Selma Lagerlöf og Göran Tunström - fortellerkunstens fornyere (10 studiepoeng) 10
NOR2406 – Manusbearbeiding og tekstpublisering (10 studiepoeng) 10
NOR2425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR4371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (10 studiepoeng) 10
NOR4444 – Sjangerstudium: Litterære dystopier (10 studiepoeng) 10
NOR4480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NORAM1500 – American history (10 studiepoeng) 10
NORAM1501 – Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM1503 – American politics, institutions, geography, economic system (10 studiepoeng) 10
NORAM1504 – Introduction to Canadian Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM1505 – American Social History (10 studiepoeng) 10
NORAM1506 – American Civilization, an introduction (10 studiepoeng) 10
NORAM1510 – Introduction to American Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM1520 – Introduction to American Studies (20 studiepoeng) 20
NORAM2305 – Literature and Society in the United States and Canada (10 studiepoeng) 10
NORAM2321 – American Public Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2570 – American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism, (10 studiepoeng) 10
NORAM2571 – Race and Racism in the United States (10 studiepoeng) 10
NORAM2572 – American Women's History (10 studiepoeng) 10
NORAM2573 – American Society and the Law (10 studiepoeng) 10
NORAM2575 – Film and the Tragic Sense of (American) Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2576 – An Enlightening Lens: Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM2577 – An Enlightening Lens: American History through the Prism of the Immigrant Experience (10 studiepoeng) 10
NORAM2578 – Critical Challenges of American Government and Politics (10 studiepoeng) 10
NORAM2579 – Amerikanske regioner og regionalisme (10 studiepoeng) 10
NORAM2580 – American Intellectual and Political History (10 studiepoeng) 10
NORAM2582 – America in the world (10 studiepoeng) 10
NORAM2584 – Religion in American History (10 studiepoeng) 10
NORAM2585 – Restoring the Earth/Renewing Culture: Critical Evaluations of the Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
NORAM3500 – Thesis course, North-American-studies (10 studiepoeng) 10
NORINT0105 – Norwegian language for International Students, introductory (5 studiepoeng) 5
NORINT0121 – Norsk for internasjonale studenter, intensivt begynnerkurs (trinn 1 og 2) (30 studiepoeng) 30
NYGR1101V – Nygresk: trinn 1 (Kveldskurs uten kursavgift) (NB! Emnet er nedlagt!) (10 studiepoeng) 10
NYGR1110 – Innføring i nygresk (Emnet er nedlagt) (20 studiepoeng) 20
NYGR1120 – Nygresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
NYGR1121 – Nygresk språkbruk (10 studiepoeng) 10
NYGR2101V – Nygresk: trinn 2 (Kveldskurs uten kursavgift) (10 studiepoeng) 10
NYGR2102V – Nygresk: trinn 3 (Kveldskurs uten kursavgift) (NB! Emnet er nedlagt!) (10 studiepoeng) 10
POL1110 – Polsk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
POL1120 – Polsk språk: Setninger og tekster (10 studiepoeng) 10
POL1121 – Norsk-polsk oversettelse (5 studiepoeng) 5
POL1300 – Polsk litteraturhistorie (5 studiepoeng) 5
POL1301 – Polske litterære tekster 1 (10 studiepoeng) 10
POL1302 – Den polske litterære kanon (10 studiepoeng) 10
POL2110 – Polsk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
POL2111 – Polsk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
POL2300 – Polsk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
POR1000 – Innføring i portugisisk (20 studiepoeng) 20
POR1100 – Praktisk portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
POR1302 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring 2 (10 studiepoeng) 10
POR1315 – Det portugisiskspråklige Afrikas litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
POR2101 – Portugisisk grammatikk med vekt på kontrastiv innsikt (10 studiepoeng) 10
POR2103 – Portugisisk språkhistorie A (5 studiepoeng) 5
POR2300 – Portugisiskspråklige romaner fra romantikken til vår egen tid (10 studiepoeng) 10
POR2302 – Portugisiskspråklig litteraturkunnskap, eldre (10 studiepoeng) 10
POR2316 – Portugisiskspråklig lyrikk (19. og 20. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR3101 – Spesialpensum, hispanisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
POR3103 – Portugisisk språkhistorie B (5 studiepoeng) 5
POR3304 – Portugisiske tekster fra renessanse og barokk (10 studiepoeng) 10
POR3305 – Portugisiskspråklig prosalitteratur av og om kvinner (10 studiepoeng) 10
REL1010 – Kristendommen (10 studiepoeng) 10
REL1020 – Hinduismen (10 studiepoeng) 10
REL1060 – Antikkens og senantikkens religioner (10 studiepoeng) 10
REL1070 – Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL1080 – Religion i en globalisert tidsalder. (10 studiepoeng) 10
REL1111 – Religion i SKAM (10 studiepoeng) 10
REL2030 – Religion og modernitet (10 studiepoeng) 10
REL2040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL2050 – Islam i Europa (10 studiepoeng) 10
REL2070 – Tibetansk religion og kultur (10 studiepoeng) 10
REL2090 – Islamic Law and Institutions (10 studiepoeng) 10
REL2130 – The Anthropology of Buddhism (10 studiepoeng) 10
REL2270 – Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL3030 – Religion og modernitet (10 studiepoeng) 10
REL3070 – Tibetansk religion og kultur (10 studiepoeng) 10
REL3080 – Islamic Law and Institutions (10 studiepoeng) 10
REL3181 – Religious texts in original languages (20 studiepoeng) 20
RETKLA2020 – Retorisk teori og praksis i antikken (10 studiepoeng) 10
RUS1110 – Grunnkurs i russisk (20 studiepoeng) 20
RUS1120 – Grammatikk og oversettelse I (10 studiepoeng) 10
RUS1121 – Praktisk russisk og tekstlesning I (10 studiepoeng) 10
RUS2120 – Grammatikk og oversettelse II (10 studiepoeng) 10
RUS2121 – Praktisk russisk og tekstlesning II (10 studiepoeng) 10
RUS2122 – Praktisk russisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS2129 – Russisk fagspråk (politikk, økonomi, jus) (10 studiepoeng) 10
RUS2150 – Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS2303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (10 studiepoeng) 10
RUS2502 – Russisk idéhistorie, tekstlesning (10 studiepoeng) 10
RUS2503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (10 studiepoeng) 10
SAN1110 – Sanskrit 1 (20 studiepoeng) 20
SAN1120 – Sanskrit 2 (20 studiepoeng) 20
SAN2120 – Sanskrit 4 (20 studiepoeng) 20
SAN2130 – Sanskrit 3+4 (40 studiepoeng) 40
SAS1300 – Sørasiatisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
SAS1502 – Religion and Politics in South Asia (10 studiepoeng) 10
SAS1504 – Politisk kultur i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2500 – Vekst, miljø og demokrati i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2502 – Religion in South Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2503 – Stat, samfunn og utvikling – fokus på Bangladesh. (10 studiepoeng) 10
SAS3010 – Bollywood and the Nation: Conflict lines in Modern India (10 studiepoeng) 10
SAS3500 – Den indiske middelklassen og de andre (10 studiepoeng) 10
SAS4013 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4300 – Sørasiatisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
SEM1111 – Akkadisk 1 (10 studiepoeng) 10
SEM1112 – Amharisk 1 (10 studiepoeng) 10
SEM2111 – Akkadisk 2 (10 studiepoeng) 10
SEM2112 – Amharisk 2 (10 studiepoeng) 10
SEU1502 – Sentral-Europas politikk, minoriteter (10 studiepoeng) 10
SEU1503 – Sentral-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SEU2501 – Sentral-Europas økonomi og velferdsstater (10 studiepoeng) 10
SEU3010 – Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
SPA0111V – Innføringskurs i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1111V – Spansk i bruk (10 studiepoeng) 10
SPA1112V – Spansk grammatikk: Teori og praksis A (10 studiepoeng) 10
SPA1113V – Innføring i spansk grammatikk (5 studiepoeng) 5
SPA1114V – Litteratur, film og IKT for spansk som fremmedspråk (5 studiepoeng) 5
SPA1302 – Spanskspråklige tekster og kontekster (10 studiepoeng) 10
SPA2103 – Spansk språkhistorie A (5 studiepoeng) 5
SPA2104 – Spansk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
SPA2116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (10 studiepoeng) 10
SPA2302 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (16. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2304 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 15. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2308 – Spanskspråklig teater I (10 studiepoeng) 10
SPA3000 – Skrivekurs. Øvelse i å skrive akademisk spansk (5 studiepoeng) 5
SPA3101 – Bacheloroppgave i spansk språk (10 studiepoeng) 10
SPA3103 – Spansk språkhistorie B (5 studiepoeng) 5
SPA3115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA3303 – Spanskspråklig teater (10 studiepoeng) 10
TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (10 studiepoeng) 10
TEA1103 – Norsk teaterhistorie og teaterpolitikk (10 studiepoeng) 10
TEA1200 – Teaterteori og manifester (10 studiepoeng) 10
TEA1203 – Teaterhendelser i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
TEA2112 – Teatrale hendelser, ritualer og fester (10 studiepoeng) 10
TEA2113 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
TEA2121 – Antikkens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2124 – Renessansen og Shakespeare-tidens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2126 – Kvinner på scenen - som roller og aktører (10 studiepoeng) 10
TEA2230 – Dramaturgi (10 studiepoeng) 10
TEA2231 – Teateranalyse (10 studiepoeng) 10
TEA3000 – Teateranalyse (20 studiepoeng) 20
TRANS3101 – Prosjektoppgave i translatologi (10 studiepoeng) 10
TSJ1110 – Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
TSJ1120 – Tsjekkisk språk: Setninger og tekster (10 studiepoeng) 10
TSJ1121 – Norsk-tsjekkisk oversettelse (5 studiepoeng) 5
TSJ1300 – Tsjekkisk litteraturhistorie (5 studiepoeng) 5
TSJ1301 – Tsjekkiske litterære tekster 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1302 – Den tsjekkiske litterære kanon (10 studiepoeng) 10
TSJ2110 – Tsjekkisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
TSJ2111 – Tsjekkisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
TSJ2300 – Tsjekkisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
TSJ2301 – Tsjekkiske litterære tekster 2 (10 studiepoeng) 10
TYR2111 – Oversettelse til tyrkisk (10 studiepoeng) 10
TYSK1000K – Sommerkurs i tysk språk og kultur i Kiel (10 studiepoeng) 10
TYSK1103 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (innføring) (10 studiepoeng) 10
TYSK1106 – Tysk formlære (10 studiepoeng) 10
TYSK1110 – Tysk språk: tekst og samtale (10 studiepoeng) 10
TYSK1504 – Tysk områdekunnskap: Ny begynnelse og endring - Tyskland fra 1945-1989 (10 studiepoeng) 10
TYSK1505 – Tysk områdekunnskap: Det gjenforente Tyskland i Europa siden 1990 (10 studiepoeng) 10
TYSK2101 – Tysk språk: Oversettelse (10 studiepoeng) 10
TYSK2102 – Tysk språk: Syntaks II og semantikk (10 studiepoeng) 10
TYSK2117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK2302 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK2304 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK2306 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK2322 – Dichten und Denken - Begegnungen zwischen Literatur und Philosophie im deutschsprachigen Kanon (10 studiepoeng) 10
TYSK2323 – Tysk litteratur: Friedrich Hölderlins forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK2330 – Tyskspråklig litteratur: Goethe und seine Zeit (1770-1832) (10 studiepoeng) 10
TYSK2331 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Det 20. århundre - Sveitsisk litteratur (10 studiepoeng) 10
TYSK2332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK2334 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Das bürgerliche Trauerspiel (10 studiepoeng) 10
TYSK2335 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (10 studiepoeng) 10
TYSK2502 – Tysk områdekunnskap: Veien til katastrofe – Kultur og samfunn under Weimar-republikken og nasjonalsosialismen (10 studiepoeng) 10
TYSK2503 – Skilleveier i den tyske historien - Fra reformasjonen til det tyske keiserrike 1500-1918 (10 studiepoeng) 10
TYSK2505 – Tysk historie - Fra reformasjonen til Wienerkongressen (1500-1814/15) (10 studiepoeng) 10
TYSK2506 – Fra Wienerkongressen til første verdenskrig (1815-1918) (10 studiepoeng) 10
TYSK3501 – Tyskland-studier, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
TYSK4113 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (fordypning) (10 studiepoeng) 10
TYSK4125 – Tysk språk: Schriftlinguistik (10 studiepoeng) 10