Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 744 emner
Emne Studiepoeng
ANT4700 – Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA4110 – Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4111 – ’Diglossi’ og språklig variasjon i moderne arabisk (10 studiepoeng) 10
ARA4115 – Arabisk oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA4116 – Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
ARA4117 – Arabiske vitenskapelige tekster (10 studiepoeng) 10
ARA4118 – Arabic Manuscripts (10 studiepoeng) 10
ARA4302 – Readings in Arabic Literature, Religions and Politics (10 studiepoeng) 10
ARA4303 – Modern Arabic Fiction and Dramatic Arts (10 studiepoeng) 10
ARA4304 – Contemporary Arabic Literature: Texts and Contexts (10 studiepoeng) 10
ARA4505 – Arabic Cyberspace (10 studiepoeng) 10
ARA4506 – Key Concepts of Arabic Language and Culture – A Comparative Analysis (10 studiepoeng) 10
ARA4590 – Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 – Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARK4010 – Seminar for muntlig fremlegging (10 studiepoeng) 10
ARK4041 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK4110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK4160 – Lithic Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4200 – Prosjektbeskrivelsesseminar (20 studiepoeng) 20
ARK4410 – University of Oslo Summer School in Archaeology (10 studiepoeng) 10
BAL4550 – Teori og metode for Balkan-studier (10 studiepoeng) 10
BKS4090 – Masteroppgave i Bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
BKS4123 – Oversettelse til og fra Bosnisk/kroatisk/serbisk (10 studiepoeng) 10
BKS4490 – Masteroppgave i oversettelse - bosnisk/kroatisk/serbisk (30 studiepoeng) 30
BKS4500 – BKS kulturkunnskap, metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
BKS4503 – Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
BKS4590 – Masteroppgave i Balkan-studier (60 studiepoeng) 60
CSMN4010 – Rational Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4020 – Linguistic Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4021 – Pragmatics and Relevance Theory (10 studiepoeng) 10
CSMN4030 – Moral Agency (10 studiepoeng) 10
EAL4010 – East Asian Linguistics (10 studiepoeng) 10
EAL4020 – Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAL4090 – Master’s Thesis in East Asian Linguistics (60 studiepoeng) 60
EAL4110 – Readings in East Asian Linguistics (10 studiepoeng) 10
EAS4501 – Globalization and Area Studies (10 studiepoeng) 10
EAS4550 – Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode (10 studiepoeng) 10
EAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Europa - Amerika (30 studiepoeng) 30
EAST4507 – East Asia: Capital and Labour (10 studiepoeng) 10
EAST4510 – Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 – Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4590 – Master's Thesis in East Asian Studies (60 studiepoeng) 60
EAST4592 – Master's Thesis in East Asian Studies (30 ECTS) (30 studiepoeng) 30
ENG4100 – English Language Research: Methods and Thesis Outline (10 studiepoeng) 10
ENG4104 – Chaucer and the Manuscript Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4110 – Older English Philology and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4114 – Text and translation (10 studiepoeng) 10
ENG4132 – American and British English (10 studiepoeng) 10
ENG4153 – Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG4154 – Old English, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4155 – Aspects of Chaucerian Language and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4160 – Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D (10 studiepoeng) 10
ENG4164 – The World of Beowulf (10 studiepoeng) 10
ENG4190 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4302 – The Lost Generation and the 1920s (10 studiepoeng) 10
ENG4303 – Between Two Cultures: Indian Authors Who Write in English (10 studiepoeng) 10
ENG4304 – Contemporary American and Canadian Short Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4310 – Literary Theory in English (5 studiepoeng) 5
ENG4317 – Virginia Woolf: Fiction and Essays (10 studiepoeng) 10
ENG4318 – Postmodernism in American Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4319 – Critical Approaches to Nathaniel Hawthorne (10 studiepoeng) 10
ENG4320 – Travel Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4321 – Fantasy Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4325 – Theorizing American and Canadian Short Story Cycles/Composites (10 studiepoeng) 10
ENG4327 – Reading Dickens (10 studiepoeng) 10
ENG4329 – The Return of the Author (10 studiepoeng) 10
ENG4330 – The Fiction of James Baldwin (10 studiepoeng) 10
ENG4331 – Narrative, History, Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4362 – Canadian Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4369 – Reception Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4370 – British Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG4371 – Satire (10 studiepoeng) 10
ENG4372 – Parody (10 studiepoeng) 10
ENG4374 – American Literature in the Fifties and Sixties (10 studiepoeng) 10
ENG4375 – British and American Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG4391 – Writing a Thesis on a Literary Topic (5 studiepoeng) 5
ENG4393 – Thesis Writing for Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4410 – Genre Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4411 – American Drama Between the Wars (10 studiepoeng) 10
ENG4413 – The Early English Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4415 – Horror Writing in English (10 studiepoeng) 10
ENG4417 – Scientific Literature in Early Modern England (10 studiepoeng) 10
ENG4421 – Reading the British Fin de Siècle (10 studiepoeng) 10
ENG4423 – Reading Virginia Woolf (10 studiepoeng) 10
ENG4424 – Autobiography: Writing Selves in English (10 studiepoeng) 10
ENG4430 – Modern Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4431 – Contemporary Poetry (10 studiepoeng) 10
ENG4432 – Postmodernism in American fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4433 – Between Two Cultures: Indian Authors Who Write in English (10 studiepoeng) 10
ENG4434 – 20th Century American Literature: Race, Gender, Performativity (10 studiepoeng) 10
ENG4435 – The Lost Generation and the 1920s (10 studiepoeng) 10
ENG4450 – Author Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4451 – Virginia Woolf: Fiction and Essays (10 studiepoeng) 10
ENG4452 – Reading Dickens: Texts and afterlives (10 studiepoeng) 10
ENG4453 – Jane Austen: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4454 – Tom Stoppard’s Drama of Ideas (10 studiepoeng) 10
ENG4457 – Alexander Pope and the Literary Imagination (10 studiepoeng) 10
ENG4458 – Reading Joyce's Ulysses (10 studiepoeng) 10
ENG4470 – Literary Theory (10 studiepoeng) 10
ENG4471 – The Return of the Author (10 studiepoeng) 10
ENG4472 – The Literary History of Sexuality (10 studiepoeng) 10
ENG4473 – World Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4505 – Jane Austen and her Times
ENG4515 – Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4525 – Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4531 – Marriage, Love and Romance in American History and Movies (10 studiepoeng) 10
EST4000 – Estetiske teorier (20 studiepoeng) 20
EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4002 – Estetikk. Oppgaveseminar 2: Skriveseminar (10 studiepoeng) 10
EST4003 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4004 – Skriveseminar for estetikkprogrammet (10 studiepoeng) 10
EST4010 – Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST4394 – Tverrestetisk masteroppgave – nordisk litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4591 – Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4593 – Tverrestetisk masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4594 – Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
FASS4362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS4363 – Fordypning i afrikansk frankofon litteratur (10 studiepoeng) 10
FASS4506 – Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
FASS4509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
FASS4513 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara B (10 studiepoeng) 10
FASS4591 – Masteroppgave i det frankofone Afrika sør for Sahara (60 studiepoeng) 60
FASS4592 – Masteroppgave i det frankofone Afrika sør for Sahara (30 studiepoeng) 30
FIL4080 – Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4170 – Metafysikk II med lite essay med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4210 – Erkjennelsesteori /vitenskapsfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4270 – Erkjennelsesteori II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4310 – Etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4323 – Etikk i Antikken med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4340 – Politisk filosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4352 – Feministisk etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4360 (10 studiepoeng) 10
FIL4391 – Miljøfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4410 – Språkfilosofi/logikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4411 – Språkfilosofi II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4461 – Referanse, kontekst og talehandling (10 studiepoeng) 10
FIL4471 – Referanse, kontekst og talehandling med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4481 – Referanse, kontekst og talehandling med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4500 – Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL4510 – Filosofihistorie med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4520 – Filosofihistorie med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4531 (10 studiepoeng) 10
FIL4541 (20 studiepoeng) 20
FIL4542 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4570 – Filosofihistorie frem til 1600 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4610 – Filosofihistorie 1600-1800 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4631 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (20 studiepoeng) 20
FIL4710 – Filosofisk estetikk (20 studiepoeng) 20
FRA4100 – Fransk språk: Teori og lingvistikk (5 studiepoeng) 5
FRA4105 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder (10 studiepoeng) 10
FRA4108 – Oversettelse til studentens A-språk (norsk eller fransk) (10 studiepoeng) 10
FRA4109 – Grammatikk, språklæring og språkundervisning (10 studiepoeng) 10
FRA4110 – Moderne fransk språk A (10 studiepoeng) 10
FRA4111 – Moderne fransk språk B (10 studiepoeng) 10
FRA4112 – Moderne fransk språk C (10 studiepoeng) 10
FRA4113 – Moderne fransk språk D (10 studiepoeng) 10
FRA4116 – Fransk språk leseemne 2 (10 studiepoeng) 10
FRA4190 – Masteroppgave i fransk språk (60 studiepoeng) 60
FRA4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, fransk (60 studiepoeng) 60
FRA4200 – Innføring i fransk filologi med vekt på litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
FRA4302 – Fransk litteratur: tekst og teori (om Proust) (20 studiepoeng) 20
FRA4304 – Poetikkhistorie i fransk perspektiv (10 studiepoeng) 10
FRA4307 – Den franske nyromanen i teori og praksis (20 studiepoeng) 20
FRA4312 – Fransk litteratur, tekst og teori; epokestudium: Klassisismen (20 studiepoeng) 20
FRA4313 – Fransk forfatterskap (10 studiepoeng) 10
FRA4314 – Marcel Proust et le monde du sommeil (10 studiepoeng) 10
FRA4330 – Tekst og teori: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
FRA4332 – Tekst og teori: forfatterskap (Jean Genet) (20 studiepoeng) 20
FRA4333 – Fransk litteratur, tekst og teori; forfatterskap: Nerval (20 studiepoeng) 20
FRA4334 – Fransk forfatterskap: Donatien-Alphonse-François de Sade (20 studiepoeng) 20
FRA4362 – Reiser og steder i fransk litteratur (20 studiepoeng) 20
FRA4371 – Genre: Fransk lyrikk (10 studiepoeng) 10
FRA4372 – Fransk litteratur, genrestudium: Selvbiografien (10 studiepoeng) 10
FRA4385 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Céline) (10 studiepoeng) 10
FRA4386 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Louise Labé) (10 studiepoeng) 10
FRA4392 – Tekst og teori: om Stendhal (20 studiepoeng) 20
FRA4411 – L’amour à travers l’histoire (10 studiepoeng) 10
FRA4412 – Fransk litteratur, temastudium: Du roman existentiel au roman de l’absurde: Céline, Vian, Beckett (10 studiepoeng) 10
FRA4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra fransk til norsk (30 studiepoeng) 30
FRA4491 – Masteroppgave i oversettelse - fransk (30 studiepoeng) 30
FRA4500 – Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (5 studiepoeng) 5
FRA4503 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (10 studiepoeng) 10
FRA4505 – Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises (10 studiepoeng) 10
FRA4507 – Histoire du travail en France de 1880 à nos jours (10 studiepoeng) 10
FRA4511 – Frankrike og andre verdskrig (10 studiepoeng) 10
FRA4514 – Algerie-krigen (10 studiepoeng) 10
FRA4515 – Frankrike og 1. verdenskrig (10 studiepoeng) 10
FRA4516 – Frankrike som kolonimakt – kolonisering og avkolonisering (10 studiepoeng) 10
FRA4517 – Dreyfus-saka (10 studiepoeng) 10
FRA4519 – Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA4522 – La crise des années 30 et le Front populaire (10 studiepoeng) 10
FRA4525 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (20 studiepoeng) 20
FRA4550 – Teori og metode for Frankrike-studier (10 studiepoeng) 10
FRA4620 – Fransk kulturkunnskap leseemne 2 (10 studiepoeng) 10
GERM4190 – Germansk: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
GRE4109 – Gresk edisjonsfilologi (5 studiepoeng) 5
GRE4303 – Tekstseminar i gresk: Lukian (10 studiepoeng) 10
GRE4409 – Papyrologiske tekster (10 studiepoeng) 10
HEB4110 – Judeo-arabiske og hebraiske tekster fra middelalderen (10 studiepoeng) 10
HEB4120 – Hebraisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
HIN4011 – Advanced Readings in Hindi (5 studiepoeng) 5
HIS4011 – Historiography and Historical Theory: Accounting for change and continuity (10 studiepoeng) 10
HIS4012 – Theory in Practice: Classics of History (10 studiepoeng) 10
HIS4014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4020 – Historisk metodologi (10 studiepoeng) 10
HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4040 – Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS4112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen og i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS4114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 – Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS4141 – Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4142 – Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4153 – Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS4157 – Gender and urban economy (10 studiepoeng) 10
HIS4158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS4161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4172 – Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS4189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS4314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4315 – Business History: Europe and the United States since 1800 (10 studiepoeng) 10
HIS4322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4335 – Into the Ice: Norwegian Polar History (10 studiepoeng) 10
HIS4342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS4345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS4355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4359 – Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden. (10 studiepoeng) 10
HIS4360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS4361 – Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS4371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union (10 studiepoeng) 10
HIS4377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS4378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS4395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10