Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 251–500 av 726 emner
Emne Studiepoeng
HIS4501A – Religion og helligdommer i antikkens Hellas: Form og funksjon (10 studiepoeng) 10
HIS4600R – Kildebehandling, fagtradisjon og metode i antikk- og middelalder-studier. (10 studiepoeng) 10
HIS4601R – Roma i middelalderen (10 studiepoeng) 10
IBER4106 – Særemner i portugisisk eller spansk språk (10 studiepoeng) 10
IBS4104 – Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
IDE4001 – Fremleggingsseminar, Masterprosjekter (10 studiepoeng) 10
IDE4002 – Idehistoriens teori og historie (20 studiepoeng) 20
IDE4003 – Metoder for teksttolkning (10 studiepoeng) 10
IDE4004 – Idehistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
IDE4015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE4081 – Essayets idéhistorie fra Montaigne til Adorno (10 studiepoeng) 10
IDE4083 – Kierkegaards estetiske stadium (10 studiepoeng) 10
IDE4101 – Idehistoriske klassikere, kjønnsteoretiske lesninger (10 studiepoeng) 10
IDE4102 – Fremtredende idehistorikere (10 studiepoeng) 10
IDE4110 – Idéhistorisk fagteori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4900 – Idéhistorisk prosjektsemester (20 studiepoeng) 20
IRSK4110 – Moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4120 – Walisisk for språkstudenter (10 studiepoeng) 10
IRSK4130 – Kontrastiv gælisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4301 – Irsk middelalderlitteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4190 – Masteroppgave i italiensk språk (60 studiepoeng) 60
ITA4302 – Italiensk litteratur frå opplysningstid og romantikk (10 studiepoeng) 10
ITA4303 – Italiensk renessanselitteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4305 – Lectura Dantis I (10 studiepoeng) 10
ITA4316 – Dino Buzzati e il fantastico (10 studiepoeng) 10
ITA4321 – Italiensk litteratur frå det 20. århundre, tilleggsemne, særpensum (20 studiepoeng) 20
ITA4322 – Italiensk litteratur frå opplysningstid og romantikk (20 studiepoeng) 20
ITA4390 – Masteroppgave i italienskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
JAP4003 – Research course in Japanese linguistics (10 studiepoeng) 10
JAP4091 – Japanese Master’s Degree thesis – Language programme (60 studiepoeng) 60
JAP4130 – Innledende metode-/kildekurs (klassiske tekster) (10 studiepoeng) 10
JAP4140 – Klassisk japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JAP4150 – Moderne japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JAP4310 – Moderne japansk litteratur/språk (10 studiepoeng) 10
JAP4501 – Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4503 – Historie/Idéhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP4510 – Topics in Modern Japan Studies (10 studiepoeng) 10
JAP4520 – Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4591 – Masteroppgave i japansk (60 studiepoeng) 60
JAP4592 – Masteroppgave: Japansk (AAS 30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
JOUR4110 – Journalistikkforskning: teori og metode (20 studiepoeng) 20
JOUR4426 – Journalistisk ansvar og etikk (10 studiepoeng) 10
KIN4011 – History/History of Ideas 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4012 – Language/Literature 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4013 – Anthropology/Sociology 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4021 – History/History of Ideas 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4022 – Language/Literature 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4023 – Anthropology/Sociology 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4090 – Chinese Master’s Degree thesis in language (60 studiepoeng) 60
KIN4111 – Classical Chinese (10 studiepoeng) 10
KIN4310 – Approaches to the Study of Chinese Civilization. Theories and Methodologies (20 studiepoeng) 20
KIN4320 – Topics in Chinese History and Thought (10 studiepoeng) 10
KIN4330 – Topics in Chinese Literature (10 studiepoeng) 10
KIN4390 – Master’s Thesis in Chinese Civilization (60 studiepoeng) 60
KIN4530 – Topics in Chinese Ideas and Ideologies (10 studiepoeng) 10
KIN4590 – Chinese: Master’s Degree thesis in Asian and African Studies (60 studiepoeng) 60
KIN4591 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 studiepoeng) 60
KIN4592 – Master's Thesis: Chinese (AAS 30 sp) (30 studiepoeng) 30
KIS4000 – Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4001 – Masteroppgavekurs i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4010 – Feltkurs for kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KONS4020 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk 4) (10 studiepoeng) 10
KONS4030 – Gjenstandsteknologi (5 studiepoeng) 5
KONS4031 – Nedbryting i arkeologisk funnmateriale (5 studiepoeng) 5
KONS4032 – Konservering av organisk materiale (20 studiepoeng) 20
KONS4034 – Konservering av uorganisk materiale - erstattes heretter av emnene KONS4038 og 4039 (20 studiepoeng) 20
KOR4504 – Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4001 – Grunnlagsproblemer for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4002 – Feltarbeid som metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KOS4010 – Current Themes in Asia and Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
KOS4011 – Current Themes in Asia and Middle East studies 2 (10 studiepoeng) 10
KOS4015 – New Themes in Asia and Middle East Studies (5 studiepoeng) 5
KOS4016 – New Themes in Asia and Middle East Studies 2 (5 studiepoeng) 5
KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen (10 studiepoeng) 10
KULH4001 – Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4003 – Feltarbeid som kulturvitenskapelig metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KULH4011 – Negotiating Religion: Purity, Transculturality and Secularity (10 studiepoeng) 10
KULH4012 – Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
KULH4013 – Nye temaer i kulturhistorien 3 (5 studiepoeng) 5
KULH4014 – Nye temaer i kulturhistorien 4 (5 studiepoeng) 5
KULH4016 – New Themes in Cultural History 6 (10 studiepoeng) 10
KULH4110 – Kulturhistoriens tekster og retorikk (10 studiepoeng) 10
KULH4120 – Livsoverganger (10 studiepoeng) 10
KULH4140 – Individ- religion - nasjon (10 studiepoeng) 10
KULH4150 – Kulturalisering av naturen (10 studiepoeng) 10
KULH4160 – Religion, tradisjon og modernitet (10 studiepoeng) 10
KULH4170 – Ungdom, kultur og medier (10 studiepoeng) 10
KULH4180 – Kulturmøter ved nasjonsgrenser (10 studiepoeng) 10
KUN4035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN4050 – Edvard Munch: Kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900: kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN4075 – Collsions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN4092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN4093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN4095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN4096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN4120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN4122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN4131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN4141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN4260 – Materialitet/visualitet: kunstteoretiske tilnærminger (10 studiepoeng) 10
KUN4305E – Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
KUN4320 – Kirker og kirkeinventar i Norden ca. 1100-1650. Bruk og fortolkning i nåtid og fortid. (20 studiepoeng) 20
KUN4330 – Teori og metode i studiet av middelalderens kunst (10 studiepoeng) 10
LATAM4500 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (5 studiepoeng) 5
LATAM4501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4503 – Kulturmøter i Latin-Amerika – litteratur og historie (10 studiepoeng) 10
LATAM4505 – Latinamerikansk utenrikspolitikk siden 1980 (10 studiepoeng) 10
LATAM4506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM4508 – Latinamerikanske migrasjoner (10 studiepoeng) 10
LATAM4509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM4511 – Konstitusjoner og konstitusjonalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4520 – Norge i Latin-Amerika: forbindelser og forestillinger (10 studiepoeng) 10
LATAM4550 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LEKS4100 – Leksikografi 3 (10 studiepoeng) 10
LING4113 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING4115 – Fonetikk 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4116 – Fonologi 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4117 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4119 – Metaforteori for masterstudentar (10 studiepoeng) 10
LING4122 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Språk og aldring (10 studiepoeng) 10
LING4123 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4124 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Kognitiv lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4125 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk - det mentale leksikon (10 studiepoeng) 10
LING4131 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Leksikalsk-funksjonell grammatikk (10 studiepoeng) 10
LING4132 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Lingvistikk, språk og samfunn i Afrika (10 studiepoeng) 10
LING4133 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Narrativanalyse (10 studiepoeng) 10
LING4134 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Artikulatorisk fonologi (10 studiepoeng) 10
LING4280 – Prosjektoppgåve i klinisk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LIT4318 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT4320 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4328 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (20 studiepoeng) 20
LIT4330 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4349 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT4350 – Litterært tekststudium: Den moderne novellen (10 studiepoeng) 10
LIT4351 – Litterært tekststudium: Drama etter 1960 (10 studiepoeng) 10
LIT4352 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (10 studiepoeng) 10
LIT4353 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (10 studiepoeng) 10
LIT4354 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (10 studiepoeng) 10
LIT4355 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (10 studiepoeng) 10
LIT4356 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT4357 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (10 studiepoeng) 10
LIT4358 – 'Eye' and 'I': The fictional construction of subjectivity in Nabokov's novels (10 studiepoeng) 10
LIT4359 – Den sørafrikanske roman (10 studiepoeng) 10
LIT4369 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (20 studiepoeng) 20
LIT4370 – Litterært tekststudium: Den moderne novellen (20 studiepoeng) 20
LIT4371 – Litterært tekststudium: Drama etter 1960 (20 studiepoeng) 20
LIT4372 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (20 studiepoeng) 20
LIT4373 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (20 studiepoeng) 20
LIT4374 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (20 studiepoeng) 20
LIT4375 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (20 studiepoeng) 20
LIT4376 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (20 studiepoeng) 20
LIT4377 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (20 studiepoeng) 20
LIT4378 – 'Eye' and 'I': The fictional construction of subjectivity in Nabokov's novels (20 studiepoeng) 20
LIT4379 – Den sørafrikanske roman (20 studiepoeng) 20
LIT4384 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
LIT4385 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900 (20 studiepoeng) 20
LIT4386 – Litteratur og sykdom (5 studiepoeng) 5
LIT4387 – Litterært tekststudium: Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (10 studiepoeng) 10
LIT4388 – Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (20 studiepoeng) 20
LIT4411 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng): Adorno (10 studiepoeng) 10
LIT4412 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT4413 – Avantgardens teori (10 studiepoeng) 10
LIT4414 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århundrets litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT4415 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4416 – Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT4417 – Litteratur og diskursteori (10 studiepoeng) 10
LIT4419 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (10 studiepoeng) 10
LIT4421 – Litteraturteoretisk emne (20 studiepoeng): Adorno (20 studiepoeng) 20
LIT4422 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (20 studiepoeng) 20
LIT4423 – Avantgardens teori (20 studiepoeng) 20
LIT4424 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århunderets litteraturteori (20 studiepoeng) 20
LIT4425 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4426 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (20 studiepoeng) 20
LIT4427 – Litteratur og diskursteori (20 studiepoeng) 20
LIT4429 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (20 studiepoeng) 20
MAS4000 – Sacred places in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
MAS4003 – Transformation in the Viking and Norse Middle Ages c.750-1350, I (10 studiepoeng) 10
MAS4010 – Thesis Seminar (10 studiepoeng) 10
MAS4120 – Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
MAS4160 – Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. (10 studiepoeng) 10
MAS4161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
MAS4301 – The settlement of the North Atlantic (10 studiepoeng) 10
MAS4302 – Historical landscapes (10 studiepoeng) 10
MAS4303 – Vinland – Myth and reality (10 studiepoeng) 10
MAS4510 – Current issues in medieval studies with focus on archeology 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4511 – Current issues in medieval studies with focus on archaelogy 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4520 – Norrøn mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS4540 – Current issues in medieval studies with focus on history 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4541 – Current issues in medieval studies with focus on history 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4550 – Current issues in medieval studies with focus on history of art 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4551 – Current issues in medieval studies with focus on history of art 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4600 – Art and Artefacts of the Viking Period (10 studiepoeng) 10
MAS4601 – Høymiddelalderens billedkunst og arkitektur i Skandinavia (10 studiepoeng) 10
MCT4011 – Entrepreneurship for MCT (5 studiepoeng) 5
MES4220 – Topics in Arabic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4250 – Topics in Hebrew/Semitic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4260 – Topics in Hebrew/Semitic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4280 – Topics in Turkish Studies II (10 studiepoeng) 10
MEVIT4080 – Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet. (30 studiepoeng) 30
MEVIT4110 – Media panics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4113 – Medier, religion og konflikt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4114 – Forbrukeren i informasjonssamfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4121 – Media in China (10 studiepoeng) 10
MEVIT4130 – Mediatized stories: Self-representations in digital storytelling (10 studiepoeng) 10
MEVIT4300 – Media Economics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4325 – Media and Democratisation Processes - Summer school course (15 studiepoeng) 15
MEVIT4351 – Kunst, medier og makt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4500 – Multimodal design (10 studiepoeng) 10
MEVIT4515 – Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT4520 – Interaktiv kunst (10 studiepoeng) 10
MEVIT4525 – Contemporary Tendencies in Scandinavian Visual Fiction (10 studiepoeng) 10
MEVIT4526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT4527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT4531 – Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT4545 – Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT4550 – Nordic Noir (10 studiepoeng) 10
MEVIT4610 – Social media (10 studiepoeng) 10
MEVIT4617 – Social Media and Election Campaigns (10 studiepoeng) 10
MEVIT4618 – Mediatization of culture and society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4630 – Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon (20 studiepoeng) 20
MUS4006 – Musikk og bevegelse (10 studiepoeng) 10
MUS4212 – Fagseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4213 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (20 studiepoeng) 20
MUS4250 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4323 – Musikkpedagogisk fordypning (10 studiepoeng) 10
MUS4420 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS4530 – Musikk og medier (20 studiepoeng) 20
MUS4675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS4677 – Vestlig kunstmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS4679 – Kritisk noteedisjon (20 studiepoeng) 20
MUS4685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4731 – Satslære 4 (10 studiepoeng) 10
MUS4792 – Spesialpensum 2 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4793 – Spesialpensum 3 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUSE4002 – Museum: kontekst og kommunikasjon (15 studiepoeng) 15
MUSE4013 – Perspektiver i museologi 3 (5 studiepoeng) 5
MUSE4910 – Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MØNA4001 – Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10