Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 501–722 av 722 emner
Emne Studiepoeng
MØNA4504 – Politisk endring i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4505 – Nye temaer i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
MØNA4522 – Politisk islam-Det muslimske brorskapet i Egypt (10 studiepoeng) 10
MØNA4590 – Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier (60 studiepoeng) 60
MØNA4592 – Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier (30 studiepoeng) 30
NAVN4161 – Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN4162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NED4101 – Nederlandsk språk: Praktisk nederlandsk med grammatikk (10 studiepoeng) 10
NED4102 – Nederlandsk språk: Språkhistorie (20 studiepoeng) 20
NED4103 – Nederlandsk språk: Gammelnederlandsk (10 studiepoeng) 10
NED4104 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk og eldre nynederlandsk (10 studiepoeng) 10
NED4190 – Nederlandsk språk: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
NED4301 – Nederlandsk litteratur: Litteraturteori (5 studiepoeng) 5
NED4323 – Nederlandsk litteratur: Selvvalgt litteratur (10 studiepoeng) 10
NED4324 – Nederlandsk litteratur: leseemne (20 studiepoeng) 20
NED4390 – Nederlandsk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
NFI4081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4103 – Norrøn filologi (10 studiepoeng) 10
NFI4104 – Filologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
NFI4401 – Forskningstema: Fokus på myter og makt i middelalderkilder (10 studiepoeng) 10
NOR4110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4115 – Historisk morfologi i skandinavisk (10 studiepoeng) 10
NOR4116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR4117 – Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng) 10
NOR4118 – Nyare syntaksteori og nordisk empiri (10 studiepoeng) 10
NOR4145 – Prosjektseminar for masterprogram i lesing og skriving i skolen (5 studiepoeng) 5
NOR4155 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR4160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
NOR4170 – Metode og prosjekt i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4300 – Faghistorisk innføring i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
NOR4315 – Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR4331 – Litterær kanon og kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR4332 – Epokestudium: Nordisk dramatikk etter det moderne gjennombruddet (10 studiepoeng) 10
NOR4333 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR4352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR4369 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Ibsen til Giske (10 studiepoeng) 10
NOR4372 – Forfatterskapsstudium: Karen Blixen - Storyteller (10 studiepoeng) 10
NOR4373 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR4374 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR4375 – Forfatterskapsstudium - Selma Lagerlöf og Göran Tunström - fortellerkunstens fornyere (10 studiepoeng) 10
NOR4392 – Prosjektseminar i nordisk litteratur (5 studiepoeng) 5
NOR4393 – Avhandlingsseminar i nordisk litteratur (5 studiepoeng) 5
NOR4406 – Manusbearbeiding og tekstpublisering (10 studiepoeng) 10
NOR4420 – Norden møter verden (10 studiepoeng) 10
NOR4425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR4428 – Epokestudium: Sprekker i romantikken (10 studiepoeng) 10
NOR4443 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk (10 studiepoeng) 10
NOR4448 – Sjangerstudium: Den litterære biografi (10 studiepoeng) 10
NOR4449 – Sjangerstudium: Romanen og det postnasjonale - fra Drageløperen til Armand V (10 studiepoeng) 10
NOR4467 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner (10 studiepoeng) 10
NOR4468 – Motiv- og temastudium: Fleirkulturell litteratur - kulturmøte, identitet og nyskildring av det nordiske (10 studiepoeng) 10
NORAM4304 – American Literature as Social Criticism (10 studiepoeng) 10
NORAM4305 – Literature and Society in the United States and Canada (10 studiepoeng) 10
NORAM4321 – American Public Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4500 – Methods course. North America studies, Program for European and American studies (5 studiepoeng) 5
NORAM4501 – The Equal Protection of the Laws: Individual Rights and Civil Liberties under the Constitution (10 studiepoeng) 10
NORAM4502 – The Liberal Political Tradition in America (10 studiepoeng) 10
NORAM4503 – Popular Music in the United States as a Reflection of American Culture (10 studiepoeng) 10
NORAM4505 – Movies and American Culture (10 studiepoeng) 10
NORAM4506 – History of American Women's Movements (10 studiepoeng) 10
NORAM4507 – American Women's History: Sexuality, Motherhood & Mission (10 studiepoeng) 10
NORAM4508 – Environment, Technology & Culture in North America (10 studiepoeng) 10
NORAM4510 – Globalization in Crisis (10 studiepoeng) 10
NORAM4511 – Research Seminar in International Migration and Ethnicity Studies (10 studiepoeng) 10
NORAM4512 – The American Presidency (10 studiepoeng) 10
NORAM4514 – Issues in American Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
NORAM4515 – Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4520 – Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
NORAM4521 – Interracial Sex and Romance in the Movies (10 studiepoeng) 10
NORAM4550 – Theory and Method in North-American-studies (10 studiepoeng) 10
NORAM4570 – American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism, and Multiculturalism (10 studiepoeng) 10
NORAM4571 – Race and Racism in the United States (10 studiepoeng) 10
NORAM4572 – American Women's History (10 studiepoeng) 10
NORAM4573 – American Society and the Law (10 studiepoeng) 10
NORAM4575 – Film and the Tragic Sense of (American) Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4576 – An Enlightening Lens: Immigration and Ethnicity in American Life (10 studiepoeng) 10
NORAM4577 – An Enlightening Lens: American History through the Prism of the Immigrant Experience (10 studiepoeng) 10
NORAM4578 – Critical Challenges of American Government and Politics (10 studiepoeng) 10
NORAM4579 – Amerikanske regioner og regionalisme (10 studiepoeng) 10
NORAM4582 – America in the World (10 studiepoeng) 10
NORAM4584 – Religion in American History (10 studiepoeng) 10
NORAM4585 – Restoring the Earth/Renewing Culture: Critical Evaluations of the Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
NORAM4590 – Master Thesis EAS Studies: North-American Studies (60 studiepoeng) 60
PER4110 – Moderne persisk språk og litteratur (20 studiepoeng) 20
PER4120 – Klassisk persisk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
PER4130 – Leseemne i persisk (10 studiepoeng) 10
PER4140 – Moderne persisk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
PER4150 – Leseemne i klassisk persisk (10 studiepoeng) 10
PER4160 – Leseemne i moderne persisk (10 studiepoeng) 10
PER4592 – Masteroppgave i persisk (30 studiepoeng) 30
POL4090 – Masteroppgave i polsk litteratur og språk (60 studiepoeng) 60
POL4123 – Oversettelse til og fra polsk (10 studiepoeng) 10
POR4101 – Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
POR4107 – Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster (10 studiepoeng) 10
POR4190 – Masteroppgave i portugisisk språk (60 studiepoeng) 60
POR4301 – Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster (10 studiepoeng) 10
POR4302 – Portugisiskspråklig prosa (16. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4306 – Portugisiskspråklig litteratur: Den historiske roman (19. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4307 – Portugisiskspråklig litteratur, 16.-19. århundre: Epos (10 studiepoeng) 10
POR4308 – Portugisiskspråklig litteratur: Teater (16.-18. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4316 – Portugisiskspråklig lyrikk (16.-21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4321 – Portugisiskspråklig oppdagelseslitteratur / reisedagbøker, 16.-18. århundre (10 studiepoeng) 10
POR4390 – Masteroppgave i portugisiskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
REL4011 – Religionshistorisk forskningstema 1 (5 studiepoeng) 5
REL4012 – Religionshistorisk forskningstema 2 (5 studiepoeng) 5
REL4013 – Religionshistorisk forskningstema 3 (5 studiepoeng) 5
REL4014 – Religionshistorisk forskningstema 4 (5 studiepoeng) 5
REL4015 – New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4016 – New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis (10 studiepoeng) 10
REL4017 – Religionshistorisk forskningstema 7 (10 studiepoeng) 10
REL4018 – New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia (10 studiepoeng) 10
REL4040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL4100 – Religionshistorisk teori (10 studiepoeng) 10
REL4111 – Nyreligiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4130 – Localization of Religion and Religious Change (10 studiepoeng) 10
REL4140 – Religion and War (10 studiepoeng) 10
REL4150 – Islamsk familierett (10 studiepoeng) 10
REL4160 – Buddhist Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4170 – Tibetan Literary Culture, Genres, and Language (20 studiepoeng) 20
REL4180 – Religionshistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
REL4181 – Historical Religious Texts (20 studiepoeng) 20
REL4210 – Religion i USA (10 studiepoeng) 10
REL4220 – Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4270 – Tibetan Literary Culture (10 studiepoeng) 10
REL4500 – Islam, tolkning og konflikt - historiske og moderne idéstrømninger (10 studiepoeng) 10
REL4550 – Islam og pluralisme - historiske røtter (10 studiepoeng) 10
RELTIB4990 – Master's Thesis in Tibetan Studies (60 studiepoeng) 60
RETKLA4010 – Klassisk retorikk: teoretiske aspekter (10 studiepoeng) 10
RETKLA4020 – Retorisk teori og praksis i antikken (10 studiepoeng) 10
RETKOM4103 – Teksthistorisk epokestudium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4105 – Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
RETKOM4140 – Tekstvitenskap (10 studiepoeng) 10
RETKOM4192 – Retorisk avhandlingsseminar (10 studiepoeng) 10
RUS4001 – Metodekurs for studieretningen Russland-studier (5 studiepoeng) 5
RUS4112 – Russisk teoretisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS4113 – Russisk prosakorpus (10 studiepoeng) 10
RUS4115 – Fordypning i moderne russisk II (10 studiepoeng) 10
RUS4116 – Russisk fagspråk (politikk, økonomi, jus) (10 studiepoeng) 10
RUS4121 – Fordypning i russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4123 – Oversettelse til og fra russisk (10 studiepoeng) 10
RUS4300 – Den russiske litterære oppvåkning (10 studiepoeng) 10
RUS4303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (10 studiepoeng) 10
RUS4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra russisk til norsk (30 studiepoeng) 30
RUS4502 – Russisk idéhistorie og kirkehistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (10 studiepoeng) 10
SAN4111 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages I (10 studiepoeng) 10
SAN4112 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages II (10 studiepoeng) 10
SAN4590 – Master’s Thesis in Sanskrit (60 studiepoeng) 60
SAS4001 – Prosjektutforming for Sør-Asiastudier (20 studiepoeng) 20
SAS4010 – Metode og teori for masteroppgaver innen asiatiske studier (10 studiepoeng) 10
SAS4011 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4012 – Politikk i Sør-Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4014 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4015 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4110 – Sørasiatisk leseemne (10 studiepoeng) 10
SAS4210 – Religion and Politics in South Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4500 – Avanserte studier i sørasiatisk samfunn og kultur (10 studiepoeng) 10
SAS4501 – Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4502 – Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4510 – India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs (10 studiepoeng) 10
SAS4512 – Feltarbeid i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS4590 – Masteroppgave i Sør-Asia studier (60sp) (60 studiepoeng) 60
SAS4592 – Masteroppgave i Sør-Asia studier (30sp) (30 studiepoeng) 30
SAS4690 – Masteroppgave i Sør-Asiastudier (40 studiepoeng) 40
SEM4000 – Innledende metode og kildekurs i semittisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
SEM4090 – Masteroppgave i semittisk språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
SEM4110 – Komparativ Semittisk (10 studiepoeng) 10
SLAV4310 – Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4190 – Masteroppgave i spansk språk (60 studiepoeng) 60
SPA4303 – Spanskspråklig litteratur 16. - 18. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4304 – Spanskspråklig litteratur 13. - 15. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4310 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
SPA4320 – Testimonios. Spanskspråklige krøniker og dokumentasjoner (10 studiepoeng) 10
SPA4321 – Spanskspråklige essays II (10 studiepoeng) 10
SPR4103 – Semantics and Philosophy (10 studiepoeng) 10
SPR4105 – Bilingualism in society and in the classroom (10 studiepoeng) 10
SPR4120 – Språkholdninger (10 studiepoeng) 10
SPR4140 – Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
SPR4150 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
TEA4003 – Teater- og performanceteori (10 studiepoeng) 10
TEA4010 – Prosjektskisseemne for enfaglig master i teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4011 – Ritualer, medier og performance (10 studiepoeng) 10
TEA4013 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
TEA4015 – Teoretisk fordypning til masteroppgaven (10 studiepoeng) 10
TEA4016 – Nye perspektiver innen teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4017 – Teater, performance og historie (10 studiepoeng) 10
TEA4021 – Dramaturgi (10 studiepoeng) 10
TEA4090 – Masteroppgave i teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
TEA4121 – Antikkens teater II (10 studiepoeng) 10
TEA4122 – Middelalderens teater (10 studiepoeng) 10
TEA4123 – Barokkens teater og opera (10 studiepoeng) 10
TRANS4101 – Oversettelsesteori (10 studiepoeng) 10
TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (10 studiepoeng) 10
TSJ4090 – Masteroppgave i tsjekkisk litteratur og språk (60 studiepoeng) 60
TSJ4123 – Oversettelse til og fra tsjekkisk (10 studiepoeng) 10
TYR4110 – Osmanske tekster (10 studiepoeng) 10
TYR4120 – Tsjagataiske tekster (10 studiepoeng) 10
TYR4130 – Tyrkisk dialektologi (10 studiepoeng) 10
TYR4140 – Tyrkisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
TYR4150 – Innføring i turkologi (10 studiepoeng) 10
TYR4200 – Turkologisk leseemne (10 studiepoeng) 10
TYR4310 – Osmansk kunstpoesi (10 studiepoeng) 10
TYR4510 – Tyrkiske språk og kulturer i Europa (10 studiepoeng) 10
TYR4590 – Masteroppgave i tyrkisk (60 studiepoeng) 60
TYR4592 – Masteroppgave i tyrkisk (30 studiepoeng) 30
TYSK4101 – Praktisk tysk og stilistikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4114 – Tysk språk: Deutsche Pressesprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4122 – Tysk språk: masteremne: Modus und Modalität (10 studiepoeng) 10
TYSK4190 – Tysk språk: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4322 – Dichten und Denken - Begegnungen zwischen Literatur und Philosophie im deutschsprachigen Kanon (10 studiepoeng) 10
TYSK4323 – Tysk litteratur: Friedrich Hölderlins forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4331 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Det 20. århundre - Sveitsisk litteratur (10 studiepoeng) 10
TYSK4334 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Das bürgerliche Trauerspiel (10 studiepoeng) 10
TYSK4335 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Ingeborg Bachmanns "Todesarten”-Zyklus (10 studiepoeng) 10
TYSK4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra tysk til norsk (30 studiepoeng) 30
TYSK4500 – Tysk kulturkunnskap: Masteremne (10 studiepoeng) 10
TYSK4550 – Teori og metode for Tyskland-studier (10 studiepoeng) 10
TYSK4590 – Tysk områdekunnskap: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4592 – Tysk kulturkunnskap: Praksisrapport (30 studiepoeng) 30
URD4120 – Leseemne i Urdu (10 studiepoeng) 10
ØAS4590 – Masteroppgave: Øst asia (60 studiepoeng) 60
AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (30 studiepoeng) 30