Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 319 emner
Emne Studiepoeng
ARA4110 – Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4111 – ’Diglossi’ og språklig variasjon i moderne arabisk (10 studiepoeng) 10
ARA4116 – Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
ARA4117 – Arabiske vitenskapelige tekster (10 studiepoeng) 10
ARK4010 – Seminar for muntlig fremlegging (10 studiepoeng) 10
ARK4041 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK4110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
BAL4550 – Teori og metode for Balkan-studier (10 studiepoeng) 10
BKS4500 – BKS kulturkunnskap, metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
BKS4503 – Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
EAS4550 – Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode (10 studiepoeng) 10
EST4000 – Estetiske teorier (20 studiepoeng) 20
EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4003 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4004 – Skriveseminar for estetikkprogrammet (10 studiepoeng) 10
EST4594 – Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
FASS4362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4270 – Erkjennelsesteori II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4310 – Etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4323 – Etikk i Antikken med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4340 – Politisk filosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4352 – Feministisk etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4360 (10 studiepoeng) 10
FIL4391 – Miljøfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4520 – Filosofihistorie med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4531 (10 studiepoeng) 10
FIL4541 (20 studiepoeng) 20
FIL4542 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4570 – Filosofihistorie frem til 1600 med lite essay (20 studiepoeng) 20
GRE4109 – Gresk edisjonsfilologi (5 studiepoeng) 5
GRE4409 – Papyrologiske tekster (10 studiepoeng) 10
HEB4110 – Judeo-arabiske og hebraiske tekster fra middelalderen (10 studiepoeng) 10
HEB4120 – Hebraisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
HIN4011 – Advanced Readings in Hindi (5 studiepoeng) 5
HIS4014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4020 – Historisk metodologi (10 studiepoeng) 10
HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4040 – Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS4112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen og i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS4114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 – Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS4142 – Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS4161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS4314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS4345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS4355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4359 – Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden. (10 studiepoeng) 10
HIS4360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS4361 – Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS4371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union (10 studiepoeng) 10
HIS4377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS4378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS4395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10
HIS4411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (10 studiepoeng) 10
HIS4422 – Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS4426 – Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4500A – Oppgaveseminar i Athen (10 studiepoeng) 10
HIS4501A – Religion og helligdommer i antikkens Hellas: Form og funksjon (10 studiepoeng) 10
HIS4600R – Kildebehandling, fagtradisjon og metode i antikk- og middelalder-studier. (10 studiepoeng) 10
HIS4601R – Roma i middelalderen (10 studiepoeng) 10
IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
IDE4001 – Fremleggingsseminar, Masterprosjekter (10 studiepoeng) 10
IDE4002 – Idehistoriens teori og historie (20 studiepoeng) 20
IDE4003 – Metoder for teksttolkning (10 studiepoeng) 10
IDE4004 – Idehistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
IDE4015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE4081 – Essayets idéhistorie fra Montaigne til Adorno (10 studiepoeng) 10
IDE4083 – Kierkegaards estetiske stadium (10 studiepoeng) 10
IDE4101 – Idehistoriske klassikere, kjønnsteoretiske lesninger (10 studiepoeng) 10
IDE4102 – Fremtredende idehistorikere (10 studiepoeng) 10
IDE4110 – Idéhistorisk fagteori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4900 – Idéhistorisk prosjektsemester (20 studiepoeng) 20
IRSK4110 – Moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4120 – Walisisk for språkstudenter (10 studiepoeng) 10
IRSK4130 – Kontrastiv gælisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4301 – Irsk middelalderlitteratur (10 studiepoeng) 10
JAP4130 – Innledende metode-/kildekurs (klassiske tekster) (10 studiepoeng) 10
JAP4140 – Klassisk japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JAP4150 – Moderne japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JOUR4110 – Journalistikkforskning: teori og metode (20 studiepoeng) 20
JOUR4426 – Journalistisk ansvar og etikk (10 studiepoeng) 10
KIS4000 – Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4001 – Masteroppgavekurs i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4010 – Feltkurs for kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4001 – Grunnlagsproblemer for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4002 – Feltarbeid som metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen (10 studiepoeng) 10
KULH4001 – Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4003 – Feltarbeid som kulturvitenskapelig metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KULH4012 – Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
KULH4013 – Nye temaer i kulturhistorien 3 (5 studiepoeng) 5
KULH4014 – Nye temaer i kulturhistorien 4 (5 studiepoeng) 5
KULH4016 – New Themes in Cultural History 6 (10 studiepoeng) 10
KULH4110 – Kulturhistoriens tekster og retorikk (10 studiepoeng) 10
KULH4120 – Livsoverganger (10 studiepoeng) 10
KULH4140 – Individ- religion - nasjon (10 studiepoeng) 10
KULH4150 – Kulturalisering av naturen (10 studiepoeng) 10
KULH4160 – Religion, tradisjon og modernitet (10 studiepoeng) 10
KULH4170 – Ungdom, kultur og medier (10 studiepoeng) 10
KULH4180 – Kulturmøter ved nasjonsgrenser (10 studiepoeng) 10
KUN4035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN4050 – Edvard Munch: Kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900: kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN4081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN4092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN4093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN4095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN4096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN4120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN4122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN4131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN4141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN4260 – Materialitet/visualitet: kunstteoretiske tilnærminger (10 studiepoeng) 10
LATAM4500 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (5 studiepoeng) 5
LATAM4501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4505 – Latinamerikansk utenrikspolitikk siden 1980 (10 studiepoeng) 10
LATAM4506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM4508 – Latinamerikanske migrasjoner (10 studiepoeng) 10
LATAM4509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM4511 – Konstitusjoner og konstitusjonalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4520 – Norge i Latin-Amerika: forbindelser og forestillinger (10 studiepoeng) 10
LATAM4550 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LING4113 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING4115 – Fonetikk 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4116 – Fonologi 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4117 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4118 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING4119 – Metaforteori for masterstudentar (10 studiepoeng) 10
LING4122 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Språk og aldring (10 studiepoeng) 10
LING4123 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4124 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Kognitiv lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4125 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk - det mentale leksikon (10 studiepoeng) 10
LING4131 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Leksikalsk-funksjonell grammatikk (10 studiepoeng) 10
LING4132 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Lingvistikk, språk og samfunn i Afrika (10 studiepoeng) 10
LING4133 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Narrativanalyse (10 studiepoeng) 10
LING4134 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Artikulatorisk fonologi (10 studiepoeng) 10
LING4280 – Prosjektoppgåve i klinisk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LIT4330 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4349 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT4352 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (10 studiepoeng) 10
LIT4353 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (10 studiepoeng) 10
LIT4354 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (10 studiepoeng) 10
LIT4357 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (10 studiepoeng) 10
LIT4359 – Den sørafrikanske roman (10 studiepoeng) 10
LIT4369 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (20 studiepoeng) 20
LIT4372 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (20 studiepoeng) 20
LIT4373 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (20 studiepoeng) 20
LIT4374 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (20 studiepoeng) 20
LIT4377 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (20 studiepoeng) 20
LIT4379 – Den sørafrikanske roman (20 studiepoeng) 20
LIT4386 – Litteratur og sykdom (5 studiepoeng) 5
LIT4387 – Litterært tekststudium: Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (10 studiepoeng) 10
LIT4388 – Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (20 studiepoeng) 20
LIT4411 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng): Adorno (10 studiepoeng) 10
LIT4412 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT4413 – Avantgardens teori (10 studiepoeng) 10
LIT4415 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4416 – Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT4417 – Litteratur og diskursteori (10 studiepoeng) 10
LIT4419 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (10 studiepoeng) 10
LIT4421 – Litteraturteoretisk emne (20 studiepoeng): Adorno (20 studiepoeng) 20
LIT4422 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (20 studiepoeng) 20
LIT4423 – Avantgardens teori (20 studiepoeng) 20
LIT4425 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4426 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (20 studiepoeng) 20
LIT4427 – Litteratur og diskursteori (20 studiepoeng) 20
LIT4429 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (20 studiepoeng) 20
MAS4520 – Norrøn mytologi (10 studiepoeng) 10
MEVIT4080 – Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet. (30 studiepoeng) 30
MEVIT4113 – Medier, religion og konflikt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4114 – Forbrukeren i informasjonssamfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4351 – Kunst, medier og makt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4500 – Multimodal design (10 studiepoeng) 10
MEVIT4520 – Interaktiv kunst (10 studiepoeng) 10
MEVIT4526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT4527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT4630 – Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MUS4212 – Fagseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4213 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (20 studiepoeng) 20
MUS4250 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4323 – Musikkpedagogisk fordypning (10 studiepoeng) 10
MUS4420 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS4530 – Musikk og medier (20 studiepoeng) 20
MUS4675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS4677 – Vestlig kunstmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS4679 – Kritisk noteedisjon (20 studiepoeng) 20
MUS4685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4731 – Satslære 4 (10 studiepoeng) 10
MUS4792 – Spesialpensum 2 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4793 – Spesialpensum 3 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUSE4002 – Museum: kontekst og kommunikasjon (15 studiepoeng) 15
MUSE4910 – Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MØNA4001 – Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
MØNA4010 – Midtøsten og Nord-Afrika seminar (10 studiepoeng) 10
MØNA4501 – Olje og politikk i Golfen (10 studiepoeng) 10
MØNA4502 – Sett nedenifra: Nyere studier av folk og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4503 – Etnisk og politisk konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA4504 – Politisk endring i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4505 – Nye temaer i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
MØNA4522 – Politisk islam-Det muslimske brorskapet i Egypt (10 studiepoeng) 10
NAVN4162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NFI4081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4103 – Norrøn filologi (10 studiepoeng) 10
NFI4104 – Filologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
NFI4401 – Forskningstema: Fokus på myter og makt i middelalderkilder (10 studiepoeng) 10
NOR4115 – Historisk morfologi i skandinavisk (10 studiepoeng) 10
NOR4116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR4117 – Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng) 10
NOR4118 – Nyare syntaksteori og nordisk empiri (10 studiepoeng) 10
NOR4145 – Prosjektseminar for masterprogram i lesing og skriving i skolen (5 studiepoeng) 5
NOR4155 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR4170 – Metode og prosjekt i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4333 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR4352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR4369 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Ibsen til Giske (10 studiepoeng) 10
NOR4373 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR4374 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR4420 – Norden møter verden (10 studiepoeng) 10
NOR4425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10