Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 2251–2296 av 2296 emner
Emne Studiepoeng
TYSK3501 – Tyskland-studier, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
TYSK4101 – Praktisk tysk og stilistikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4105 – Tysk språk: Die Passivperspektive im Deutschen: Analyse und Verwendung des Passivs und passivähnlicher Konstruktionen (10 studiepoeng) 10
TYSK4108 – Tysk språk: Hartmann von Aue (10 studiepoeng) 10
TYSK4111 – Tysk språk: Die Geschichte des deutschen Satzgefüges (10 studiepoeng) 10
TYSK4113 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (fordypning) (10 studiepoeng) 10
TYSK4114 – Tysk språk: Deutsche Pressesprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4122 – Tysk språk: masteremne: Modus und Modalität (10 studiepoeng) 10
TYSK4125 – Tysk språk: Schriftlinguistik (10 studiepoeng) 10
TYSK4190 – Tysk språk: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4301 – Tysk litteratur: Faghistorisk innføring – germanistisk litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
TYSK4322 – Dichten und Denken - Begegnungen zwischen Literatur und Philosophie im deutschsprachigen Kanon (10 studiepoeng) 10
TYSK4323 – Tysk litteratur: Friedrich Hölderlins forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4331 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Det 20. århundre - Sveitsisk litteratur (10 studiepoeng) 10
TYSK4334 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Das bürgerliche Trauerspiel (10 studiepoeng) 10
TYSK4335 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Ingeborg Bachmanns "Todesarten”-Zyklus (10 studiepoeng) 10
TYSK4340 – Tysk litteratur: Bürgerliches Trauerspiel (10 studiepoeng) 10
TYSK4360 – Tysk litteratur: Berlin im Roman des 20. Jahrhunderts (10 studiepoeng) 10
TYSK4361 – Tysk litteratur: Exilliteratur (10 studiepoeng) 10
TYSK4362 – Tysk litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK4380 – Tysk litteratur: Utviklingen i Goethes forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4381 – Utviklingen i Thomas Manns forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra tysk til norsk (30 studiepoeng) 30
TYSK4500 – Tysk kulturkunnskap: Masteremne (10 studiepoeng) 10
TYSK4501 – Tysk områdekunnskap: Metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
TYSK4503 – Tysk kulturkunnskap: Deutschland und der Erste Weltkrieg (10 studiepoeng) 10
TYSK4504 – Tysk kulturkunnskap: De tyske fredsprisvinnerne (20 studiepoeng) 20
TYSK4505 – Tysk kulturkunnskap: Den politiske kulturen i Tyskland (10 studiepoeng) 10
TYSK4550 – Teori og metode for Tyskland-studier (10 studiepoeng) 10
TYSK4590 – Tysk områdekunnskap: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4592 – Tysk kulturkunnskap: Praksisrapport (30 studiepoeng) 30
URD1102 – Urduskrift og tekster (10 studiepoeng) 10
URD1110 – Urdu språk 1 (20 studiepoeng) 20
URD1120 – Urdu språk 2 (20 studiepoeng) 20
URD2110 – Urdu språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
URD4101 – Tekstanalyse og kildekritikk med fokus på Sør-Asia (fellesemne) (10 studiepoeng) 10
URD4102 – Techniques of Linguistic Fieldwork in South Asia (10 studiepoeng) 10
URD4110 – Lesing og analyse av avanserte tekster på urdu (10 studiepoeng) 10
URD4120 – Leseemne i Urdu (10 studiepoeng) 10
URD4590 – Masteroppgave: Urdu (60 studiepoeng) 60
VED1110 – Vedisk sanskrit 1 (10 studiepoeng) 10
VED1120 – Vedisk sanskrit 2 (10 studiepoeng) 10
ØAS1502 – Øst-Asias idéhistorie (10 studiepoeng) 10
ØAS4510 – Østasiatisk seminar (10 studiepoeng) 10
ØAS4590 – Masteroppgave: Øst asia (60 studiepoeng) 60
AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (30 studiepoeng) 30