Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 251–500 av 2324 emner
Emne Studiepoeng
EST4010 – Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST4394 – Tverrestetisk masteroppgave – nordisk litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4397 – Tverrestetisk masteroppgave - tyskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4593 – Tverrestetisk masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4594 – Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
ETNO1010 – Byggeskikk og boligforhold (10 studiepoeng) 10
ETNO1020 – Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
ETNO1030 – Individ og kollektiv (10 studiepoeng) 10
ETNO1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
ETNO2010 – Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
ETNO2020 – Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
ETNO2030 – Natur og kultur: Forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
ETNO2040 – Mat: Kultur og historie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-ANT – Exfac antikkvariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAS – Examen facultatum for europeiske og amerikanske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HIS – Examen facultatum, historievariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IT – Examen facultatum for IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KULT – Exfac kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-AAS – Exfac for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FASS2361 – Afrikansk frankofon litteratur (10 studiepoeng) 10
FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS2509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (NEDLAGT) (10 studiepoeng) 10
FASS4362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS4363 – Fordypning i afrikansk frankofon litteratur (10 studiepoeng) 10
FASS4506 – Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
FASS4509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
FASS4512 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara A (10 studiepoeng) 10
FASS4513 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara B (10 studiepoeng) 10
FASS4591 – Masteroppgave i det frankofone Afrika sør for Sahara (60 studiepoeng) 60
FASS4592 – Masteroppgave i det frankofone Afrika sør for Sahara (30 studiepoeng) 30
FIL1004 – Innføring i logikk og språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1601V – Filosofi i barne- og ungdomslitteratur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2100 – Fordypning - Metafysikk (5 studiepoeng) 5
FIL2101 – Fordypning - Bevissthetsfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2102 – Fordypning - estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
FIL2103 – Fargefilosofi - Emnet er nedlagt (10 studiepoeng) 10
FIL2103V – Fargefilosofi (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2107 – Fransk samtidsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2205V – Klinisk kommunikasjon (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2206 – Fordypning - Tanke, tolkning og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
FIL2208 – Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2303 – Arbeidslivsetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2304 – Fordypning - Etikk og praktisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2304V – Filosofisk praksis (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2305V – Filosofi som metode - i skolen (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2306 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2306V – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2308 – Fordypning - Etikk og praktisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309V – Patristikk (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2500 – Fordypning - Filosofihistorie (5 studiepoeng) 5
FIL2501 – Fordypning - Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL2502 – Fordypning - Det 19. århundres filosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2503 – Kontinentalfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2601 – Filosofi i barnelitteratur og filosofi i skolen (10 studiepoeng) 10
FIL4001 – Skrivekurs for mastergradsstudenter (0 studiepoeng) 0
FIL4080 – Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4170 – Metafysikk II med lite essay med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4210 – Erkjennelsesteori /vitenskapsfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4270 – Erkjennelsesteori II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4310 – Etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4323 – Etikk i Antikken med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4340 – Politisk filosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4352 – Feministisk etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4360 (10 studiepoeng) 10
FIL4391 – Miljøfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4410 – Språkfilosofi/logikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4411 – Språkfilosofi II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4461 – Referanse, kontekst og talehandling (10 studiepoeng) 10
FIL4471 – Referanse, kontekst og talehandling med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4481 – Referanse, kontekst og talehandling med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4500 – Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL4510 – Filosofihistorie med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4520 – Filosofihistorie med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4531 (10 studiepoeng) 10
FIL4541 (20 studiepoeng) 20
FIL4542 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4570 – Filosofihistorie frem til 1600 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4610 – Filosofihistorie 1600-1800 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4631 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (20 studiepoeng) 20
FIL4710 – Filosofisk estetikk (20 studiepoeng) 20
FOLK1010 – Europeiske eventyr og nordiske ballader (10 studiepoeng) 10
FOLK1020 – Fortelling og kultur - Norden (10 studiepoeng) 10
FOLK1030 – Ritualer og overganger 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK1040 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK1050 – Heksetro og trolldom i Europa 1400 - 1700 (10 studiepoeng) 10
FOLK1060 – Humor og kultur (10 studiepoeng) 10
FOLK2020 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK2030 – Kulturteori og mentalitetshistorie (10 studiepoeng) 10
FRA0100 – Fransk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA1001 – Fransk teaterverksted (20 studiepoeng) 20
FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (10 studiepoeng) 10
FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2102 – Oversettelse fransk-norsk eller norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2103 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder (10 studiepoeng) 10
FRA2104 – Fonologisk variasjon i fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2105 – Fransk fagdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FRA2106 – Fransk syntaks og semantikk (10 studiepoeng) 10
FRA2107 – Moderne fransk grammatikk: setningsstruktur og nominalfrase (10 studiepoeng) 10
FRA2109 – Oversettelsesteori - fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2110 – Moderne fransk språk A (10 studiepoeng) 10
FRA2111 – Moderne fransk språk B (10 studiepoeng) 10
FRA2112 – Moderne fransk språk C (10 studiepoeng) 10
FRA2113 – Moderne fransk språk D (10 studiepoeng) 10
FRA2170C – Fransk språkbruk (i Caen) (10 studiepoeng) 10
FRA2171C – Fransk lingvistikk (i Caen) (20 studiepoeng) 20
FRA2301 – Franskspråklig litteratur, epokestudium: Renessansen (10 studiepoeng) 10
FRA2302 – Fransk litteratur, epokestudium: Klassisismen (10 studiepoeng) 10
FRA2305 – Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA2310 – Fransk litteratur, epokestudium (20 studiepoeng) 20
FRA2311 – Fransk litteratur, epokestudium: Renessansen (20 studiepoeng) 20
FRA2312 – Fransk litteratur, epokestudium: Klassisismen (20 studiepoeng) 20
FRA2320 – Le roman français au siècle des Lumières (10 studiepoeng) 10
FRA2321 – Paris, fin de siècle (ca. 1870-1900) (10 studiepoeng) 10
FRA2341 – Franske romaner og noveller (10 studiepoeng) 10
FRA2342 – Fransk poesi (10 studiepoeng) 10
FRA2343 – Fransk teater (10 studiepoeng) 10
FRA2344 – Franske romaner og noveller: Flaubert, Sartre, Houellebecq (10 studiepoeng) 10
FRA2345 – Molières teater (10 studiepoeng) 10
FRA2360 – Fordypning i fransk litteratur: tema (10 studiepoeng) 10
FRA2362 – Reiser og steder i fransk litteratur (20 studiepoeng) 20
FRA2363 – Fremstillinger av krig i fransk litteratur 17.-20. århundre (10 studiepoeng) 10
FRA2364 – Le thème du bonheur dans la littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA2370C – Fordypning i fransk litteratur (i Caen) (20 studiepoeng) 20
FRA2380 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Voltaire) (10 studiepoeng) 10
FRA2381 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Du Bellay) (10 studiepoeng) 10
FRA2382 – Fransk forfatterskap (Stendhal) (10 studiepoeng) 10
FRA2383 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Proust) (10 studiepoeng) 10
FRA2384 – Fransk forfatterskap: Donatien-Alphonse-François de Sade (10 studiepoeng) 10
FRA2385 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Céline) (10 studiepoeng) 10
FRA2387 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Alain Robbe-Grillet) (10 studiepoeng) 10
FRA2388 – Fransk litteratur: fordypningsemne- forfatterskap: Diderot (10 studiepoeng) 10
FRA2392 – Fransk forfatterskap (Stendhal) (20 studiepoeng) 20
FRA2401 – Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 1: Før romantikken (10 studiepoeng) 10
FRA2411 – Fransk litteratur, temastudium: L'amour à travers l'histoire littéraire (10 studiepoeng) 10
FRA2412 – Fransk litteratur, temastudium: Du roman existentiel au roman de l'absurde: Céline, Vian, Beckett (10 studiepoeng) 10
FRA2421 – Fransk litteratur: Honoré de Balzac (10 studiepoeng) 10
FRA2422 – Fransk forfatterskap: Jean Genet (10 studiepoeng) 10
FRA2423 – Fransk litteratur, forfatterskapsstudium: Nerval (10 studiepoeng) 10
FRA2440 – Fransk forfatterskap (20 studiepoeng) 20
FRA2441 – Fransk forfatterskapsstudium: Balzac (20 studiepoeng) 20
FRA2442 – Fransk forfatterskap: Jean Genet (20 studiepoeng) 20
FRA2443 – Fransk litteratur, forfatterskapsstudium: Nerval (20 studiepoeng) 20
FRA2444 – Fransk litteratur, forfatterskapsstudium: Proust (20 studiepoeng) 20
FRA2445 – Fransk forfatterskap: Donatien-Alphonse-François de Sade (20 studiepoeng) 20
FRA2471 – Genre: Fransk lyrikk (10 studiepoeng) 10
FRA2472 – Fransk litteratur, genrestudium: Selvbiografien (10 studiepoeng) 10
FRA2500 – Frankofoni - en politisk og kulturell sammenslutning av franskspråklige områder (10 studiepoeng) 10
FRA2501 – Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA2502 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (10 studiepoeng) 10
FRA2503 – Frankrike som kolonimakt - kolonisering og avkolonisering (10 studiepoeng) 10
FRA2504 – Dreyfus-saka (10 studiepoeng) 10
FRA2505 – Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises (10 studiepoeng) 10
FRA2506 – Histoire du travail en France de 1880 à nos jours (10 studiepoeng) 10
FRA2507 – Art français 1850-1950 (10 studiepoeng) 10
FRA2508 – Frankrike og andre verdskrig (10 studiepoeng) 10
FRA2510 – Algerie-krigen (10 studiepoeng) 10
FRA2511 – Frankrike og 1. verdskrig (10 studiepoeng) 10
FRA2512C – Normandie i dag (i Caen) (5 studiepoeng) 5
FRA2513C – Normandies historie (i Caen) (10 studiepoeng) 10
FRA2515 – Les intellectuels au 20e siècle (10 studiepoeng) 10
FRA2522 – La crise des années 30 et le Front populaire (10 studiepoeng) 10
FRA2523 – L’identité de la France à travers ses héros nationaux (10 studiepoeng) 10
FRA2524 – De Gaulles republikk (fra 13. mai 1958 til mai-juni 1968) (10 studiepoeng) 10
FRA3501 – Oppgåvekurs - Program for europeiske og amerikanske studium, studieretning Frankrike (med oversjøiske departement og territorium) (10 studiepoeng) 10
FRA3520 – Leseemne, fransk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
FRA4100 – Fransk språk: Teori og lingvistikk (5 studiepoeng) 5
FRA4101 – Moderne fransk grammatikk: tempus og modus (10 studiepoeng) 10
FRA4102 – Moderne fransk grammatikk: setningsstruktur og nominalfrase (10 studiepoeng) 10
FRA4103 – Fransk syntaks og semantikk (10 studiepoeng) 10
FRA4104 – Fransk språkbruk 3 (10 studiepoeng) 10
FRA4105 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder (10 studiepoeng) 10
FRA4106 – Oversettelsesteori (10 studiepoeng) 10
FRA4108 – Oversettelse til studentens A-språk (norsk eller fransk) (10 studiepoeng) 10
FRA4109 – Grammatikk, språklæring og språkundervisning (10 studiepoeng) 10
FRA4110 – Moderne fransk språk A (10 studiepoeng) 10
FRA4111 – Moderne fransk språk B (10 studiepoeng) 10
FRA4112 – Moderne fransk språk C (10 studiepoeng) 10
FRA4113 – Moderne fransk språk D (10 studiepoeng) 10
FRA4116 – Fransk språk leseemne 2 (10 studiepoeng) 10
FRA4171C – Fransk lingvistikk (i Caen) (20 studiepoeng) 20
FRA4190 – Masteroppgave i fransk språk (60 studiepoeng) 60
FRA4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, fransk (60 studiepoeng) 60
FRA4200 – Innføring i fransk filologi med vekt på litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
FRA4301 – Franskspråklig litteratur: tekst og teori (20 studiepoeng) 20
FRA4302 – Fransk litteratur: tekst og teori (om Proust) (20 studiepoeng) 20
FRA4303 – Fransk litteratur: tekst og teori (om krigen i fransk litteratur) (20 studiepoeng) 20
FRA4304 – Poetikkhistorie i fransk perspektiv (10 studiepoeng) 10
FRA4305 – Fransk litteratur: tekst og teori (om fransk poesi) (20 studiepoeng) 20
FRA4306 – Fransk litteratur: tekst og teori (om franske romaner og noveller) (20 studiepoeng) 20
FRA4307 – Den franske nyromanen i teori og praksis (20 studiepoeng) 20
FRA4311 – Fransk litteratur, epokestudium: renessansen (20 studiepoeng) 20
FRA4312 – Fransk litteratur, tekst og teori; epokestudium: Klassisismen (20 studiepoeng) 20
FRA4313 – Fransk forfatterskap (10 studiepoeng) 10
FRA4314 – Marcel Proust et le monde du sommeil (10 studiepoeng) 10
FRA4320 – Fordypning i fransk litteratur: epoke (klassisismen) (10 studiepoeng) 10
FRA4321 – Paris, fin de siècle (ca. 1870-1900) (10 studiepoeng) 10
FRA4330 – Tekst og teori: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
FRA4331 – Tekst og teori: forfatterskap (Balzac) (20 studiepoeng) 20
FRA4332 – Tekst og teori: forfatterskap (Jean Genet) (20 studiepoeng) 20
FRA4333 – Fransk litteratur, tekst og teori; forfatterskap: Nerval (20 studiepoeng) 20
FRA4334 – Fransk forfatterskap: Donatien-Alphonse-François de Sade (20 studiepoeng) 20
FRA4362 – Reiser og steder i fransk litteratur (20 studiepoeng) 20
FRA4364 – Le thème du bonheur dans la littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA4371 – Genre: Fransk lyrikk (10 studiepoeng) 10
FRA4372 – Fransk litteratur, genrestudium: Selvbiografien (10 studiepoeng) 10
FRA4381 – Fransk forfatterskap: Du Bellay (10 studiepoeng) 10
FRA4385 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Céline) (10 studiepoeng) 10
FRA4386 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Louise Labé) (10 studiepoeng) 10
FRA4388 – Fransk litteratur: fordypningsemne- forfatterskap: Diderot (10 studiepoeng) 10
FRA4392 – Tekst og teori: om Stendhal (20 studiepoeng) 20
FRA4411 – L’amour à travers l’histoire (10 studiepoeng) 10
FRA4412 – Fransk litteratur, temastudium: Du roman existentiel au roman de l’absurde: Céline, Vian, Beckett (10 studiepoeng) 10
FRA4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra fransk til norsk (30 studiepoeng) 30
FRA4491 – Masteroppgave i oversettelse - fransk (30 studiepoeng) 30
FRA4500 – Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (5 studiepoeng) 5
FRA4501 – Metodisk innføring (studieretningsspesifikk del) (5 studiepoeng) 5
FRA4503 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (10 studiepoeng) 10
FRA4504 – Les intellectuels au 20e siècle (10 studiepoeng) 10
FRA4505 – Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises (10 studiepoeng) 10
FRA4507 – Histoire du travail en France de 1880 à nos jours (10 studiepoeng) 10
FRA4508 – Stage en France (20 studiepoeng) 20
FRA4510 – Art français 1850-1950 (10 studiepoeng) 10
FRA4511 – Frankrike og andre verdskrig (10 studiepoeng) 10
FRA4514 – Algerie-krigen (10 studiepoeng) 10
FRA4515 – Frankrike og 1. verdenskrig (10 studiepoeng) 10
FRA4516 – Frankrike som kolonimakt – kolonisering og avkolonisering (10 studiepoeng) 10
FRA4517 – Dreyfus-saka (10 studiepoeng) 10
FRA4519 – Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA4522 – La crise des années 30 et le Front populaire (10 studiepoeng) 10
FRA4523 – L'identité de la France à travers ses héros nationaux (10 studiepoeng) 10
FRA4524 – De Gaulles republikk (fra 13. mai 1958 til mai-juni 1968) (10 studiepoeng) 10
FRA4525 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (20 studiepoeng) 20
FRA4550 – Teori og metode for Frankrike-studier (10 studiepoeng) 10
FRA4620 – Fransk kulturkunnskap leseemne 2 (10 studiepoeng) 10
GERM1101 – Germansk: Gotisk/urnordisk (10 studiepoeng) 10
GERM1102 – Germansk: Gammelhøytysk / gammelnedertysk (10 studiepoeng) 10
GERM1103 – Germansk: Norrønt på sammenlignende grunnlag (10 studiepoeng) 10
GERM1104 – Germansk: Gammelengelsk på sammenlignende grunnlag (10 studiepoeng) 10
GERM2101 – Germansk: Sammenlignende germansk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
GERM2102 – Germansk typologi (10 studiepoeng) 10
GERM4101 – Germansk: Tekstlesning I (20 studiepoeng) 20