Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1501–1750 av 2324 emner
Emne Studiepoeng
MUS4352 – Schola Instrumentalis (5 studiepoeng) 5
MUS4353 – Chateau Neuf Storband (5 studiepoeng) 5
MUS4355 – Interpretasjon klassisk (10 studiepoeng) 10
MUS4380 – Spesialpensum 1 i musikkformidling (20 studiepoeng) 20
MUS4381 – Spesialpensum 2 i musikkformidling (20 studiepoeng) 20
MUS4382 – Spesialpensum 3 i musikkformidling (10 studiepoeng) 10
MUS4401 – Ny musikk, ny estetikk. Solosang, madrigal og musikkdrama rundt 1600 (20 studiepoeng) 20
MUS4403 – Norsk operalivs historie (20 studiepoeng) 20
MUS4406 – Romantikkens musikkfilosofi (20 studiepoeng) 20
MUS4408 – Den russiske symfoni (20 studiepoeng) 20
MUS4409 – Pierre Boulez og modernismen I (20 studiepoeng) 20
MUS4410 – Pierre Boulez og modernismen II (20 studiepoeng) 20
MUS4412 – Operahistorie fra Wagner til i dag (20 studiepoeng) 20
MUS4420 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS4530 – Musikk og medier (20 studiepoeng) 20
MUS4601 – Populærmusikkanalyse (20 studiepoeng) 20
MUS4602 – Jazzanalyse (20 studiepoeng) 20
MUS4610 – Populærmusikkfordypning (20 studiepoeng) 20
MUS4615 – Jazzfordypning (20 studiepoeng) 20
MUS4650 – Musikksosiologi (20 studiepoeng) 20
MUS4670 – Kunstmusikk før ca.1800 (20 studiepoeng) 20
MUS4675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS4677 – Vestlig kunstmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS4679 – Kritisk noteedisjon (20 studiepoeng) 20
MUS4680 – Spesialpensum 1 i musikkhistorie/musikkestetikk (20 studiepoeng) 20
MUS4681 – Spesialpensum 2 i musikkhistorie/musikkestetikk (20 studiepoeng) 20
MUS4682 – Spesialpensum 3 i musikkhistorie/musikkestetikk (10 studiepoeng) 10
MUS4685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4700 – Fritonal sats I (10 studiepoeng) 10
MUS4720 – Jazzarrangering I (10 studiepoeng) 10
MUS4731 – Satslære 4 (10 studiepoeng) 10
MUS4740 – Orkestrasjon I (10 studiepoeng) 10
MUS4760 – Kontrapunkt I (10 studiepoeng) 10
MUS4770 – Fritonal sats II (10 studiepoeng) 10
MUS4775 – Orkestrasjon II (10 studiepoeng) 10
MUS4780 – Kontrapunkt II (10 studiepoeng) 10
MUS4785 – Jazzarrangering II (10 studiepoeng) 10
MUS4792 – Spesialpensum 2 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4793 – Spesialpensum 3 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4800 – Lydteori 1 (10 studiepoeng) 10
MUS4820 – Lydteori 2 (10 studiepoeng) 10
MUS4840 – Lydprogrammering 1 (10 studiepoeng) 10
MUS4860 – Lydprogrammering 2 (10 studiepoeng) 10
MUSE4002 – Museum: kontekst og kommunikasjon (15 studiepoeng) 15
MUSE4013 – Perspektiver i museologi 3 (5 studiepoeng) 5
MUSE4910 – Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUSKUN2000 – Museumskunnskap (20 studiepoeng) 20
MØNA1501 – Stat og politikk i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA1503 – Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
MØNA1504 – Kultur og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA2010 – MØNA Semesteroppgave (10 studiepoeng) 10
MØNA2502 – Politisk islam (10 studiepoeng) 10
MØNA4001 – Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
MØNA4010 – Midtøsten og Nord-Afrika seminar (10 studiepoeng) 10
MØNA4110 – Leseemne i Midtøsten-studier (10 studiepoeng) 10
MØNA4501 – Olje og politikk i Golfen (10 studiepoeng) 10
MØNA4502 – Sett nedenifra: Nyere studier av folk og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4503 – Etnisk og politisk konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika (10 studiepoeng) 10
MØNA4504 – Politisk endring i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA4505 – Nye temaer i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
MØNA4522 – Politisk islam-Det muslimske brorskapet i Egypt (10 studiepoeng) 10
MØNA4590 – Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier (60 studiepoeng) 60
MØNA4592 – Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier (30 studiepoeng) 30
NAVN1100 – Innføring i namnegransking (10 studiepoeng) 10
NAVN2160 – Bruk, vern og forvaltning av namn (10 studiepoeng) 10
NAVN2161 – Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN2162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NAVN4100 – Namnegransking 1 (10 studiepoeng) 10
NAVN4101 – Namnegransking 2 (20 studiepoeng) 20
NAVN4160 – Bruk, vern og forvaltning av namn 2 (10 studiepoeng) 10
NAVN4161 – Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN4162 – Personnamn (10 studiepoeng) 10
NED1101 – Nederlandsk språk I (10 studiepoeng) 10
NED1102 – Nederlandsk språk II (10 studiepoeng) 10
NED1103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk I (10 studiepoeng) 10
NED2103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk II (10 studiepoeng) 10
NED2320 – Nederlandsk litteratur fram til 1900 (10 studiepoeng) 10
NED2321 – Nederlandsk litteratur etter 1900 (10 studiepoeng) 10
NED4101 – Nederlandsk språk: Praktisk nederlandsk med grammatikk (10 studiepoeng) 10
NED4102 – Nederlandsk språk: Språkhistorie (20 studiepoeng) 20
NED4103 – Nederlandsk språk: Gammelnederlandsk (10 studiepoeng) 10
NED4104 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk og eldre nynederlandsk (10 studiepoeng) 10
NED4190 – Nederlandsk språk: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
NED4301 – Nederlandsk litteratur: Litteraturteori (5 studiepoeng) 5
NED4323 – Nederlandsk litteratur: Selvvalgt litteratur (10 studiepoeng) 10
NED4324 – Nederlandsk litteratur: leseemne (20 studiepoeng) 20
NED4390 – Nederlandsk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
NFI1320E – Old Norse Literature 1 (10 studiepoeng) 10
NFI2100 – Norrøn paleografi og kodikologi (5 studiepoeng) 5
NFI2200 – The Poetic Edda - from Orality to Literacy (10 studiepoeng) 10
NFI2300 – Norrønt tekststudium (10 studiepoeng) 10
NFI2320 – Norrøn litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NFI2321 – Norrøn litteratur 3 (5 studiepoeng) 5
NFI3000 – Runology - Runic Inscriptions as Artefact and Museum Objects (10 studiepoeng) 10
NFI3081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (10 studiepoeng) 10
NFI4101 – Norrøn filologi (20 studiepoeng) 20
NFI4103 – Norrøn filologi (10 studiepoeng) 10
NFI4104 – Filologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
NFI4110 – Norrøn paleografi og kodikologi (5 studiepoeng) 5
NFI4130 – Norrøn tekst 2 (10 studiepoeng) 10
NFI4131 – Norrøn tekst 3 (20 studiepoeng) 20
NFI4321 – Norrøn litteratur 4 (5 studiepoeng) 5
NFI4401 – Forskningstema: Fokus på myter og makt i middelalderkilder (10 studiepoeng) 10
NOAS2103 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på lesing (10 studiepoeng) 10
NOAS2104 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på skriving (10 studiepoeng) 10
NOR1102 – Nyere språk- og normeringshistorie (10 studiepoeng) 10
NOR1103 – Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur før 1800 (10 studiepoeng) 10
NOR1104 – Nordisk, særlig norsk, språk etter 1800 (10 studiepoeng) 10
NOR1105 – Språkstruktur og tekst (20 studiepoeng) 20
NOR1106 – Norrønt språk og norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR1107 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1110 – Tekst- og kontekstanalyse (10 studiepoeng) 10
NOR1120 – Dialektologi og sosiolingvistikk 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1130 – Skriveferdighet og tekstkunnskap (10 studiepoeng) 10
NOR1131 – Tekst og diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
NOR1140 – Sakprosa (10 studiepoeng) 10
NOR1210 – The Nordic Languages (10 studiepoeng) 10
NOR1220 – The Norwegian Language Community - A Sociolinguistic Laboratory (10 studiepoeng) 10
NOR2000 – Historisk syntaks (10 studiepoeng) 10
NOR2005 – Elektronisk tekstpublisering (5 studiepoeng) 5
NOR2100 – Nordiske språk (10 studiepoeng) 10
NOR2105 – Lese- og skriveferdighet i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NOR2110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR2116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR2130 – Elevtekster (10 studiepoeng) 10
NOR2132 – Språk og tekst på Internettet (10 studiepoeng) 10
NOR2140 – Tekst og kommunikasjon 1 (10 studiepoeng) 10
NOR2150 – Færøysk (10 studiepoeng) 10
NOR2300 – Litteraturteori (10 studiepoeng) 10
NOR2302 – Litteraturkritikk (10 studiepoeng) 10
NOR2304 – Den litterære institusjon (10 studiepoeng) 10
NOR2305 – Narrativitet (10 studiepoeng) 10
NOR2306 – Manusbearbeidelse og tekstpublisering (5 studiepoeng) 5
NOR2307 – Tekstbedømmelse (10 studiepoeng) 10
NOR2323 – Epokestudium: Mellomkrigstid (10 studiepoeng) 10
NOR2324 – Epokestudium: Det nasjonale og det postnasjonale. Norsk litteratur 1800 til 2000 (10 studiepoeng) 10
NOR2325 – Epokestudium: Skandinavisk litteratur 1550-1750 (10 studiepoeng) 10
NOR2326 – Epokestudium: Norske romaner rundt årtusenskiftet (10 studiepoeng) 10
NOR2327 – Epokestudium: Sprekker i romantikken (10 studiepoeng) 10
NOR2328 – Epokestudium: Nordisk dramatikk etter det moderne gjennombruddet (10 studiepoeng) 10
NOR2329 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR2331 – Litterær kanon og kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR2343 – Sjangerstudium: Postkoloniale reiser (10 studiepoeng) 10
NOR2344 – Sjangerstudium: Moderne norsk dramatikk (10 studiepoeng) 10
NOR2345 – Sjangerstudium: Novellekunst fra 1980 til i dag. Norske samtidsnoveller (10 studiepoeng) 10
NOR2346 – Sjangerstudium: Den Store Kjærligheten. Norske kjærlighetsromaner 1886–1938 (10 studiepoeng) 10
NOR2347 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk (10 studiepoeng) 10
NOR2348 – Sjangerstudium: Litterære dystopier (10 studiepoeng) 10
NOR2349 – Sjangerstudium: Den litterære biografi (10 studiepoeng) 10
NOR2350 – Folkediktning (10 studiepoeng) 10
NOR2351 – Sjangerstudium: Romanen og det postnasjonale - fra Drageløperen til Armand V (10 studiepoeng) 10
NOR2352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR2362 – Motiv- og temastudium: Ekfrase i norsk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2363 – Motiv- og temastudium: Subjektets stilling i etterkrigstidens nordiske poesi (10 studiepoeng) 10
NOR2364 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Henrik Ibsen til Trond Giske (10 studiepoeng) 10
NOR2365 – Motiv- og temastudium: Mulitikulturalisme, orientalisme og postkolonialisme - fra H.C. Andersen til J.M. Coetzee (10 studiepoeng) 10
NOR2366 – Motiv- og temastudium: Litteraturens blikk – blikkets litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2367 – Motiv- og temastudium: Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere romaner (10 studiepoeng) 10
NOR2368 – Motiv- og temastudium: Fleirkulturell litteratur - kulturmøte, identitet og nyskildring av det nordiske (10 studiepoeng) 10
NOR2370 – Nynorsk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (10 studiepoeng) 10
NOR2383 – Forfatterskapsstudium: nordisk mestermøte (10 studiepoeng) 10
NOR2384 – Forfatterskapsstudium: H.C. Andersen. Film og adaptasjon (10 studiepoeng) 10
NOR2385 – Forfatterskapsstudium: dramatikeren Strindberg - et forfatterskap og et forfatterbilde i forandring (10 studiepoeng) 10
NOR2386 – Forfatterskapsstudium: Tarjei Vesaas (10 studiepoeng) 10
NOR2387 – Forfatterskapsstudium: Hanne Ørstavik og Erlend Loe (10 studiepoeng) 10
NOR2388 – Forfatterstudium: Dag Solstads forfattersskap – mellom modernisme og modernitetskritikk (10 studiepoeng) 10
NOR2389 – Forfatterskapsstudium: Cora Sandels forfatterskap - verk, resepsjon, kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR2390 – Forfatterskapsstudium: Karen Blixen - Storyteller (10 studiepoeng) 10
NOR2391 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR2392 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR2393 – Forfatterskapsstudium - Selma Lagerlöf og Göran Tunström - fortellerkunstens fornyere (10 studiepoeng) 10
NOR2406 – Manusbearbeiding og tekstpublisering (10 studiepoeng) 10
NOR2425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR4000 – Historisk syntaks (10 studiepoeng) 10
NOR4005 – Elektronisk tekstpublisering (5 studiepoeng) 5
NOR4092 – Sjølstendig prosjektarbeid - lektor- og adjunktutdanning i nordisk (10 studiepoeng) 10
NOR4104 – Indre språkhistorie 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4105 – Lese- og skriveferdighet i historisk perspektiv 3 (10 studiepoeng) 10
NOR4110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4111 – Språknormering og språkplanlegging i Norden 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4113 – Syntaks og morfologi 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4114 – Skriveferdighet og tekstkunnskap 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4115 – Historisk morfologi i skandinavisk (10 studiepoeng) 10
NOR4116 – Nordiske språk i jamføring (10 studiepoeng) 10
NOR4117 – Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng) 10
NOR4118 – Nyare syntaksteori og nordisk empiri (10 studiepoeng) 10
NOR4121 – Dialektologi og sosiolingvistikk 4 (20 studiepoeng) 20
NOR4130 – Elevtekster 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4131 – Elevtekster 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4132 – Språk og tekst på Internettet 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4133 – Språk og tekst på Internettet 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4140 – Tekstvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4141 – Tekst og kommunikasjon 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4145 – Prosjektseminar for masterprogram i lesing og skriving i skolen (5 studiepoeng) 5
NOR4150 – Færøysk (10 studiepoeng) 10
NOR4151 – Færøysk 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4155 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR4160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
NOR4161 – Sakprosa 4 (20 studiepoeng) 20
NOR4170 – Metode og prosjekt i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4191 – Spesialemne i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4300 – Faghistorisk innføring i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
NOR4302 – Nordisk litteraturhistorie - forskning og formidling (10 studiepoeng) 10
NOR4305 – Edisjonsfilologi (20 studiepoeng) 20
NOR4311 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 4 (20 studiepoeng) 20
NOR4313 – Norsk litteraturforskings historie (10 studiepoeng) 10
NOR4315 – Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR4323 – Epokestudium 2: Mellomkrigstid (10 studiepoeng) 10
NOR4324 – Epokestudium: Det nasjonale og det postnasjonale. Norsk litteratur 1800 til 2000 (10 studiepoeng) 10
NOR4325 – Epokestudium (20 studiepoeng) 20
NOR4326 – Epokestudier: Nordisk 1990-tallslitteratur (20 studiepoeng) 20
NOR4328 – Epokestudium 3: Mellomkrigstid (20 studiepoeng) 20
NOR4329 – Epokestudium: Det nasjonale og det postnasjonale. Norsk litteratur 1800 til 2000 (20 studiepoeng) 20
NOR4331 – Litterær kanon og kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR4332 – Epokestudium: Nordisk dramatikk etter det moderne gjennombruddet (10 studiepoeng) 10
NOR4333 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
NOR4343 – Sjangerstudium 2: Postkoloniale reiser (10 studiepoeng) 10
NOR4344 – Sjangerstudium: Moderne norsk dramatikk (10 studiepoeng) 10
NOR4345 – Sjangerstudium 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4348 – Sjangerstudium 3: Postkoloniale reiser (20 studiepoeng) 20
NOR4349 – Sjangerstudium 3: Moderne norsk dramatikk (20 studiepoeng) 20
NOR4350 – Folkediktning (10 studiepoeng) 10
NOR4351 – Folkediktning 3 (20 studiepoeng) 20
NOR4352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (10 studiepoeng) 10
NOR4362 – Motiv- og temastudium 2: Ekfrase i norsk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4363 – Motiv- og temastudium: Subjektets stilling i etterkrigstidens nordiske poesi (10 studiepoeng) 10
NOR4364 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Henrik Ibsen til Trond Giske (10 studiepoeng) 10
NOR4367 – Motiv- og temastudium 3: Ekfrase i norsk litteratur (20 studiepoeng) 20
NOR4368 – Motiv- og temastudium: Subjektets stilling i etterkrigstidens nordiske poesi (20 studiepoeng) 20
NOR4369 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Ibsen til Giske (10 studiepoeng) 10
NOR4370 – Forfatterskapsstudium: Cora Sandels forfatterskap - verk, resepsjon, kanonisering (10 studiepoeng) 10
NOR4371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (10 studiepoeng) 10
NOR4372 – Forfatterskapsstudium: Karen Blixen - Storyteller (10 studiepoeng) 10
NOR4373 – Forfatterskapsstudium - Den litterære Hamsun (10 studiepoeng) 10
NOR4374 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (10 studiepoeng) 10
NOR4375 – Forfatterskapsstudium - Selma Lagerlöf og Göran Tunström - fortellerkunstens fornyere (10 studiepoeng) 10
NOR4383 – Forfatterskapsstudium: nordisk mestermøte (10 studiepoeng) 10
NOR4384 – Forfatterskapsstudium: H.C. Andersen. Film og adaptasjon. (10 studiepoeng) 10
NOR4385 – Forfatterskapsstudium (20 studiepoeng) 20
NOR4388 – Forfatterskapsstudium: nordisk mestermøte (20 studiepoeng) 20
NOR4389 – Forfatterskapsstudium: H.C. Andersen. Film og adaptasjon (20 studiepoeng) 20
NOR4391 – Spesialemne til masteroppgaven i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4392 – Prosjektseminar i nordisk litteratur (5 studiepoeng) 5
NOR4393 – Avhandlingsseminar i nordisk litteratur (5 studiepoeng) 5
NOR4400 – Nordisk litteratur 1800-2000 (20 studiepoeng) 20