Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 2001–2250 av 3747 emner
Emne Studiepoeng
LING4280 – Prosjektoppgåve i klinisk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4290 – Masteroppgave i tegnspråk (Individuell oppgave) (60 studiepoeng) 60
LING4291 – Masteroppgave i tegnspråk (Gruppeoppgave) (60 studiepoeng) 60
LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng) 20
LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng) 10
LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT2300 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng) 10
LIT2304 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og teknologi (10 studiepoeng) 10
LIT2305 – Litteraturteoretisk emne: Stilistikk (10 studiepoeng) 10
LIT2306 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og bilder (10 studiepoeng) 10
LIT2307 – Litteraturteoretisk emne: strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2308 – Litteraturteoretisk emne: Walter Benjamin (10 studiepoeng) 10
LIT2309 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT2311 – Litteraturteoretisk emne: Strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2312 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT2313 – Litteraturteoretisk emne: Intertekstualitet (10 studiepoeng) 10
LIT2314 – Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT2320 – Litterært fordypningsemne: epokestudium (10 studiepoeng) 10
LIT2322 – Litterært fordypningsemne, epokestudium: Postkolonialisme (10 studiepoeng) 10
LIT2323 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: Kjærlighetspoesien i middelalderen (10 studiepoeng) 10
LIT2324 – Litterært fordypningsemne: epokestudium. Etterkrigstid 1945-75 (10 studiepoeng) 10
LIT2325 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
LIT2326 – Litterært fordypningsemne, epokestudium: Modernisme (10 studiepoeng) 10
LIT2327 – Litterært fordypningsemne: Den historiske avantgarden 1910-1940 (10 studiepoeng) 10
LIT2328 – Litterært fordypningsemne: Epokestudium Romantikken 1740-1835 (10 studiepoeng) 10
LIT2340 – Litterært fordypningsemne: sjangerstudium (10 studiepoeng) 10
LIT2342 – Litterært fordypningsemne: sjangerstudium: Roman/allegori (10 studiepoeng) 10
LIT2343 – Litterært fordypningsstudium, sjangerstudium. 1800-tallsromanen: dannelse og desillusjon (10 studiepoeng) 10
LIT2344 – Litterært fordypningsemne, sjangerstudium: Robinsonaden (10 studiepoeng) 10
LIT2345 – Den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
LIT2360 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema (10 studiepoeng) 10
LIT2362 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema (10 studiepoeng) 10
LIT2363 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: kjærlighetsmotivet i litteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT2364 – Litterært fordypningsemne, temastudium: Drama etter 1980 (10 studiepoeng) 10
LIT2366 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: Liv og diktning (10 studiepoeng) 10
LIT2380 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium (10 studiepoeng) 10
LIT2382 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium: Thomas Bernhard (10 studiepoeng) 10
LIT2383 – Litterært fordypningsemne: forfatterskapsstudium: Virginia Woolf (10 studiepoeng) 10
LIT2384 – Litterært fordypningsstudium: forfatterskapsstudium. Torborg Nedreaas. Tekst og kontekst (10 studiepoeng) 10
LIT2401 – Tekstutgivelse og bokhistorie (10 studiepoeng) 10
LIT2402 – Teorier om den litterære institusjon (10 studiepoeng) 10
LIT2461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT2462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT3000 – Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 studiepoeng) 20
LIT3400 – Prosjektarbeid/praksisemne i litteraturformidling (20 studiepoeng) 20
LIT3461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT3462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis (5 studiepoeng) 5
LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT4300A – Litteraturteoretisk studium I (10 studiepoeng) 10
LIT4300B – Litteraturteoretisk studium I (20 studiepoeng) 20
LIT4301 – Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
LIT4303 – The multimodal novel: Theory and contemporary practice (10 studiepoeng) 10
LIT4310A – Litteraturteoretisk studium II (10 studiepoeng) 10
LIT4310B – Litteraturteoretisk studium II (20 studiepoeng) 20
LIT4313 – Litteraturteoretisk emne: Representasjon og selvframstilling (10 studiepoeng) 10
LIT4314 – Litteraturteori: Intertekstualitet (10 studiepoeng) 10
LIT4315 – Litteraturteoretisk emne: Kunst og filosofi hos Gilles Deleuze (10 studiepoeng) 10
LIT4316 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur, språk og erfaring. Teorier om litterariteten og livet (10 studiepoeng) 10
LIT4317 – Litteraturteori: Litteratur, foto, film. (10 studiepoeng) 10
LIT4318 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT4320 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4323 – Litteraturteoretisk emne: Representasjon og selvframstilling (20 studiepoeng) 20
LIT4324 – Litteraturteoretisk emne: Intertekstualitet (20 studiepoeng) 20
LIT4325 – Litteraturteoretisk emne: Kunst og filosofi hos Gilles Deleuze (20 studiepoeng) 20
LIT4326 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur, språk og erfaring. Teorier om litterariteten og livet. (20 studiepoeng) 20
LIT4327 – Litteraturteori: Litteratur, foto, film (20 studiepoeng) 20
LIT4328 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (20 studiepoeng) 20
LIT4330 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4340A – Litterært tekststudium I (10 studiepoeng) 10
LIT4340B – Litterært tekststudium I (20 studiepoeng) 20
LIT4344 – Litterært tekststudium: Litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
LIT4345 – Litterært tekststudium: William Faulkner (10 studiepoeng) 10
LIT4346 – Litterært tekststudium: litteratur og by (10 studiepoeng) 10
LIT4347 – Litterært tekststudium: Tor Ulven (10 studiepoeng) 10
LIT4348 – Litterært tekststudium: litteratur og sykdom (10 studiepoeng) 10
LIT4349 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT4350 – Litterært tekststudium: Den moderne novellen (10 studiepoeng) 10
LIT4351 – Litterært tekststudium: Drama etter 1960 (10 studiepoeng) 10
LIT4352 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (10 studiepoeng) 10
LIT4353 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (10 studiepoeng) 10
LIT4354 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (10 studiepoeng) 10
LIT4355 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (10 studiepoeng) 10
LIT4356 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT4357 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (10 studiepoeng) 10
LIT4358 – 'Eye' and 'I': The fictional construction of subjectivity in Nabokov's novels (10 studiepoeng) 10
LIT4359 – Den sørafrikanske roman (10 studiepoeng) 10
LIT4360A – Litterært tekststudium II (10 studiepoeng) 10
LIT4360B – Litterært tekststudium II (20 studiepoeng) 20
LIT4364 – Litterært tekststudium: Litteratur og samfunn (20 studiepoeng) 20
LIT4365 – Litterært tekststudium: William Faulkner (20 studiepoeng) 20
LIT4366 – Litterært tekststudium: litteratur og by (20 studiepoeng) 20
LIT4367 – Litterært tekststudium: Tor Ulven (20 studiepoeng) 20
LIT4368 – Litterært tekststudium: litteratur og sykdom (20 studiepoeng) 20
LIT4369 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (20 studiepoeng) 20
LIT4370 – Litterært tekststudium: Den moderne novellen (20 studiepoeng) 20
LIT4371 – Litterært tekststudium: Drama etter 1960 (20 studiepoeng) 20
LIT4372 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (20 studiepoeng) 20
LIT4373 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (20 studiepoeng) 20
LIT4374 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (20 studiepoeng) 20
LIT4375 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (20 studiepoeng) 20
LIT4376 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (20 studiepoeng) 20
LIT4377 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (20 studiepoeng) 20
LIT4378 – 'Eye' and 'I': The fictional construction of subjectivity in Nabokov's novels (20 studiepoeng) 20
LIT4379 – Den sørafrikanske roman (20 studiepoeng) 20
LIT4380 – Verdenslitteratur (10 studiepoeng) 10
LIT4381 – Verdenslitteratur (20 studiepoeng) 20
LIT4384 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
LIT4385 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900 (20 studiepoeng) 20
LIT4386 – Litteratur og sykdom (5 studiepoeng) 5
LIT4387 – Litterært tekststudium: Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (10 studiepoeng) 10
LIT4388 – Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (20 studiepoeng) 20
LIT4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
LIT4391 – Oppgaveseminar 1 (5 studiepoeng) 5
LIT4392 – Oppgaveseminar 2 (5 studiepoeng) 5
LIT4401 – Litteraturformidlingens sjangere (5 studiepoeng) 5
LIT4402 – Teorier om den litterære institusjon (10 studiepoeng) 10
LIT4403 – Bokhistorie og tekstkritikk (10 studiepoeng) 10
LIT4411 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng): Adorno (10 studiepoeng) 10
LIT4412 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT4413 – Avantgardens teori (10 studiepoeng) 10
LIT4414 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århundrets litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT4415 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4416 – Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT4417 – Litteratur og diskursteori (10 studiepoeng) 10
LIT4419 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (10 studiepoeng) 10
LIT4421 – Litteraturteoretisk emne (20 studiepoeng): Adorno (20 studiepoeng) 20
LIT4422 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (20 studiepoeng) 20
LIT4423 – Avantgardens teori (20 studiepoeng) 20
LIT4424 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århunderets litteraturteori (20 studiepoeng) 20
LIT4425 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4426 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (20 studiepoeng) 20
LIT4427 – Litteratur og diskursteori (20 studiepoeng) 20
LIT4429 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (20 studiepoeng) 20
LIT4461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT4462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4490 – Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
LIVKUN1010 – Livssynskunnskap (10 studiepoeng) 10
LÆR4000 – Undervisning og læring i grupper (10 studiepoeng) 10
MAS1000 – Kystens kulturhistorie ca. 800-1500 (10 studiepoeng) 10
MAS1100 – Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
MAS1120 – Middelalderlatin (10 studiepoeng) 10
MAS1500 – Vest-Europas historie ca. 500-1500 (10 studiepoeng) 10
MAS1510 – Innføring i norrøn og keltisk kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1511 – Norrøn og keltisk mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS1520 – Middelalderens klostre - religion og kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1521 – Norrøn før-kristen religion - generell innføring (10 studiepoeng) 10
MAS1550 – Norrøn og irsk kultur 700-1300: Herskermakt og myter. I. (10 studiepoeng) 10
MAS1620 – Middelalderens kunst og arkeologi (10 studiepoeng) 10
MAS2000 – Urbi et orbi - pavedømmet i middelalderen (10 studiepoeng) 10
MAS2001 – Veien til Roma. Pilegrimer og pilegrimsmål i middelalderens Europa (10 studiepoeng) 10
MAS2100 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
MAS2101 – Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
MAS2160 – Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. (10 studiepoeng) 10
MAS2161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
MAS2200 – The Poetic Edda - from Orality to Literacy (10 studiepoeng) 10
MAS2300 – Field-school in North-Atlantic Archaeology (10 studiepoeng) 10
MAS2301 – The settlement of the North Atlantic (10 studiepoeng) 10
MAS2302 – Historical landscapes (10 studiepoeng) 10
MAS2303 – Vinland – Myth and reality (10 studiepoeng) 10
MAS2304 – Vern av arkeologiske kulturminner i Norge (10 studiepoeng) 10
MAS2500 – Gaver, varebytte og handel i norrøn kontekst (10 studiepoeng) 10
MAS2520 – Norrøn mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS2525 – Old Norse religion (10 studiepoeng) 10
MAS2600 – Art and Artefacts of the Viking Period (10 studiepoeng) 10
MAS2601 – Scandinavian Art and Architecture in the High Middle Ages (10 studiepoeng) 10
MAS3000 – Runology - as an object and museum subject (10 studiepoeng) 10
MAS3520 – Religionsskiftet i Norden fra vikingtid til middelalder (10 studiepoeng) 10
MAS3620 – Norwegian Viking Ships: Ship-building Techniques, Art and History (10 studiepoeng) 10
MAS4000 – Sacred places in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
MAS4001 – Social Structures in the Scandinavian Middle Ages (10 studiepoeng) 10
MAS4003 – Transformation in the Viking and Norse Middle Ages c.750-1350, I (10 studiepoeng) 10
MAS4004 – Transformation in The Viking and Norse Middle Ages c.750-1350, II (10 studiepoeng) 10
MAS4010 – Thesis Seminar (10 studiepoeng) 10
MAS4090 – Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture (60 studiepoeng) 60
MAS4091 – Master's Thesis in Viking and Medieval Norse Studies (30 studiepoeng) 30
MAS4120 – Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
MAS4121 – The Poetic Edda - from Orality to Literacy (10 studiepoeng) 10
MAS4160 – Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. (10 studiepoeng) 10
MAS4161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
MAS4300 – Field-School in North- Atlantic Archaeology (10 studiepoeng) 10
MAS4301 – The settlement of the North Atlantic (10 studiepoeng) 10
MAS4302 – Historical landscapes (10 studiepoeng) 10
MAS4303 – Vinland – Myth and reality (10 studiepoeng) 10
MAS4502 – Kristendom og kongemakt i Skandinavia ca. 850-1250 (10 studiepoeng) 10
MAS4510 – Current issues in medieval studies with focus on archeology 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4511 – Current issues in medieval studies with focus on archaelogy 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4520 – Norrøn mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS4540 – Current issues in medieval studies with focus on history 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4541 – Current issues in medieval studies with focus on history 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4550 – Current issues in medieval studies with focus on history of art 1 (10 studiepoeng) 10
MAS4551 – Current issues in medieval studies with focus on history of art 2 (10 studiepoeng) 10
MAS4600 – Art and Artefacts of the Viking Period (10 studiepoeng) 10
MAS4601 – Høymiddelalderens billedkunst og arkitektur i Skandinavia (10 studiepoeng) 10
MCT4010 – Research Methods, Tools and Issues in MCT (5 studiepoeng) 5
MCT4011 – Entrepreneurship for MCT (5 studiepoeng) 5
MCT4021 – Physical-Virtual Communication and Music 1 (5 studiepoeng) 5
MCT4022 – Physical-Virtual Communication and Music 2 (5 studiepoeng) 5
MCT4023 – Physical-Virtual Communication and Music 3 (5 studiepoeng) 5
MCT4031 – Applied MCT Project 1 (10 studiepoeng) 10
MCT4043 – Music-related Motion Tracking (5 studiepoeng) 5
MCT4045 – Interactive Music Systems (5 studiepoeng) 5
MCT4047 – Music and Machine Learning (5 studiepoeng) 5
MCT4090 – Master's Thesis in Music, Communication and Technology (30 studiepoeng) 30
MES4000 – Theory, Methodology and Project Description in Middle East- and South Asia Studies (20 studiepoeng) 20
MES4010 – Readings in Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
MES4020 – Field Work in the Middle East (20 studiepoeng) 20
MES4110 – Readings of Middle Eastern Texts (10 studiepoeng) 10
MES4210 – Topics in Arabic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4220 – Topics in Arabic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4230 – Topics in Persian Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4240 – Topics in Persian Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4250 – Topics in Hebrew/Semitic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4260 – Topics in Hebrew/Semitic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4270 – Topics in Turkish Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4280 – Topics in Turkish Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4500 – Topics in Middle East Politics and Society I (10 studiepoeng) 10
MES4520 – Topics in Middle East Politics and Society II (10 studiepoeng) 10
MES4560 – Topics in Islamic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4590 – Master Thesis in Middle East Studies (30 studiepoeng) 30
MES4610 – Voices from the Middle East: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
MEST2531 – Filmhistorie I (10 studiepoeng) 10
MEST2724 – Dataspill i et mediekomparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEST3520 – TV- theory (10 studiepoeng) 10
MEST3525 – Tv-analyse (10 studiepoeng) 10
MEST3526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEST3531 – Filmhistorie II (10 studiepoeng) 10
MEST3726 – Online-spill og online-sosialisering (10 studiepoeng) 10
MEST3810 – Gruppeprosjekt - medieestetikk (20 studiepoeng) 20
MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie (20 studiepoeng) 20
MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning (5 studiepoeng) 5
MEVIT1011 – Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse (5 studiepoeng) 5
MEVIT1012 – Medieanalyse: Stil og estetikk (5 studiepoeng) 5
MEVIT1013 – Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper (5 studiepoeng) 5
MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) 10
MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk (10 studiepoeng) 10
MEVIT1310 – Mediebruk, makt og samfunn (20 studiepoeng) 20
MEVIT1510 – Tekst, produksjon og analyse (20 studiepoeng) 20
MEVIT1700 – Digital kultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT1810 – Gruppeprosjekt (10 studiepoeng) 10
MEVIT1814 – The 200th Anniversary of the Norwegian Constitution: Democracy, Freedom of Speech and the Media (10 studiepoeng) 10
MEVIT2092 – Overgangsemne lavere grad (5 studiepoeng) 5
MEVIT2110 – Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2111 – Skjermkulturer (10 studiepoeng) 10
MEVIT2335 – Musikk og makt på internett (10 studiepoeng) 10
MEVIT2336 – Kjønn og medier (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 – Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10