Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 2001–2250 av 2324 emner
Emne Studiepoeng
RETKOM4140 – Tekstvitenskap (10 studiepoeng) 10
RETKOM4192 – Retorisk avhandlingsseminar (10 studiepoeng) 10
ROMA2010 – Kristen ikonografi (10 studiepoeng) 10
ROMA2011 – Kristen ikonografi - påbyggingsemne (5 studiepoeng) 5
ROMA2110 – Fra "proto-" til renessanse. Rom og komposisjon i italiensk maleri fra 1280 til 1520 (10 studiepoeng) 10
ROMA2111 – Fra "proto-" til renessanse. Rom og komposisjon i italiensk maleri fra 1280 til 1520. Påbyggingsemne. (5 studiepoeng) 5
ROMA4010 – Symbol og fortelling i italienske freske- og mosaikksykluser: Å lese middelalderbasilikaens billedprogram (10 studiepoeng) 10
ROMA4011 – Symbol og fortelling i italienske freske- og mosaikksykluser: Å lese middelalderbasilikaens billedprogram (5 studiepoeng) 5
ROMA4210 – Folkevandringstiden i Italia: gotere og longobarder (10 studiepoeng) 10
ROMA4211 – Folkevandringstiden i Italia: gotere og longobarder (5 studiepoeng) 5
ROMF3101 – Innføring i romansk filologi (10 studiepoeng) 10
RUS1110 – Grunnkurs i russisk (20 studiepoeng) 20
RUS1120 – Grammatikk og oversettelse I (10 studiepoeng) 10
RUS1120S – Grammatikk og oversettelse I (i St. Petersburg) (10 studiepoeng) 10
RUS1121 – Praktisk russisk og tekstlesning I (10 studiepoeng) 10
RUS1121S – Praktisk russisk og tekstlesing 1 (i St. Petersburg) (10 studiepoeng) 10
RUS2120 – Grammatikk og oversettelse II (10 studiepoeng) 10
RUS2120S – Grammatikk og oversettelse II (10 studiepoeng) 10
RUS2121 – Praktisk russisk og tekstlesning II (10 studiepoeng) 10
RUS2121S – Praktisk russisk og tekstlesning II (10 studiepoeng) 10
RUS2122 – Praktisk russisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS2122S – Praktisk russisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS2129 – Russisk fagspråk (politikk, økonomi, jus) (10 studiepoeng) 10
RUS2140 – Russisk språkhistorie og fonologi (10 studiepoeng) 10
RUS2150 – Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS2302S – St. Petersburgmyten i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS2303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (10 studiepoeng) 10
RUS2501S – Post-communist Russian politics and society (10 studiepoeng) 10
RUS2502 – Russisk idéhistorie, tekstlesning (10 studiepoeng) 10
RUS2503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (10 studiepoeng) 10
RUS4001 – Metodekurs for studieretningen Russland-studier (5 studiepoeng) 5
RUS4111 – Kirkeslavisk (10 studiepoeng) 10
RUS4112 – Russisk teoretisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS4113 – Russisk prosakorpus (10 studiepoeng) 10
RUS4115 – Fordypning i moderne russisk II (10 studiepoeng) 10
RUS4116 – Russisk fagspråk (politikk, økonomi, jus) (10 studiepoeng) 10
RUS4117 – Den russiske skriftkulturs opprinnelse og historie frem til 1700 (10 studiepoeng) 10
RUS4121 – Fordypning i russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4122 – Teoretisk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
RUS4123 – Oversettelse til og fra russisk (10 studiepoeng) 10
RUS4124 – Varieteter av russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4125 – Fordypning i praktisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS4300 – Den russiske litterære oppvåkning (10 studiepoeng) 10
RUS4303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (10 studiepoeng) 10
RUS4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra russisk til norsk (30 studiepoeng) 30
RUS4502 – Russisk idéhistorie og kirkehistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4503 – Russiske kulturmøter gjennom 1000 år (10 studiepoeng) 10
SAN1110 – Sanskrit 1 (20 studiepoeng) 20
SAN1120 – Sanskrit 2 (20 studiepoeng) 20
SAN2120 – Sanskrit 4 (20 studiepoeng) 20
SAN2130 – Sanskrit 3+4 (40 studiepoeng) 40
SAN4110 – Gammelindisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
SAN4111 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages I (10 studiepoeng) 10
SAN4112 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages II (10 studiepoeng) 10
SAN4120 – Sanskrit tekstlektyre med fokus på forskningshistorie og aktuell forskning (10 studiepoeng) 10
SAN4590 – Master’s Thesis in Sanskrit (60 studiepoeng) 60
SAS1300 – Sørasiatisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
SAS1501 – Samfunn og kultur i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS1502 – Religion and Politics in South Asia (10 studiepoeng) 10
SAS1503 – Stat, samfunn og utvikling – fokus på Bangladesh (10 studiepoeng) 10
SAS1504 – Politisk kultur i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2500 – Vekst, miljø og demokrati i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2502 – Religion in South Asia (10 studiepoeng) 10
SAS2503 – Stat, samfunn og utvikling – fokus på Bangladesh. (10 studiepoeng) 10
SAS3010 – Bollywood and the Nation: Conflict lines in Modern India (10 studiepoeng) 10
SAS3500 – Den indiske middelklassen og de andre (10 studiepoeng) 10
SAS4000 – Tekstanalyse og kildekritikk med fokus på Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS4001 – Prosjektutforming for Sør-Asiastudier (20 studiepoeng) 20
SAS4010 – Metode og teori for masteroppgaver innen asiatiske studier (10 studiepoeng) 10
SAS4011 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4012 – Politikk i Sør-Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4013 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4014 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4015 – New Themes in South Asia Studies (5 studiepoeng) 5
SAS4110 – Sørasiatisk leseemne (10 studiepoeng) 10
SAS4210 – Religion and Politics in South Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4300 – Sørasiatisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
SAS4500 – Avanserte studier i sørasiatisk samfunn og kultur (10 studiepoeng) 10
SAS4501 – Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4502 – Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4510 – India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs (10 studiepoeng) 10
SAS4512 – Feltarbeid i Sør-Asia (10 studiepoeng) 10
SAS4590 – Masteroppgave i Sør-Asia studier (60sp) (60 studiepoeng) 60
SAS4592 – Masteroppgave i Sør-Asia studier (30sp) (30 studiepoeng) 30
SAS4690 – Masteroppgave i Sør-Asiastudier (40 studiepoeng) 40
SEM1111 – Akkadisk 1 (10 studiepoeng) 10
SEM1112 – Amharisk 1 (10 studiepoeng) 10
SEM2111 – Akkadisk 2 (10 studiepoeng) 10
SEM2112 – Amharisk 2 (10 studiepoeng) 10
SEM4000 – Innledende metode og kildekurs i semittisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
SEM4090 – Masteroppgave i semittisk språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
SEM4110 – Komparativ Semittisk (10 studiepoeng) 10
SEU1501 – Sentraleuropas politikk, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
SEU1502 – Sentral-Europas politikk, minoriteter (10 studiepoeng) 10
SEU1503 – Sentral-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SEU2501 – Sentral-Europas økonomi og velferdsstater (10 studiepoeng) 10
SEU3010 – Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
SKRIV1100 – Faglig formidlingsskriving (10 studiepoeng) 10
SLAV4310 – Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SLAV4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap: slavisk spesialisering (60 studiepoeng) 60
SPA0101 – Innføringskurs i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA0111V – Innføringskurs i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1103 – Innføring i spansk (20 studiepoeng) 20
SPA1111V – Spansk i bruk (10 studiepoeng) 10
SPA1112V – Spansk grammatikk: Teori og praksis A (10 studiepoeng) 10
SPA1113V – Innføring i spansk grammatikk (5 studiepoeng) 5
SPA1114V – Litteratur, film og IKT for spansk som fremmedspråk (5 studiepoeng) 5
SPA1301 – Spanskspråklig litteratur, innføring (5 studiepoeng) 5
SPA1302 – Spanskspråklige tekster og kontekster (10 studiepoeng) 10
SPA1501 – Spansk og spanskamerikansk kulturkunnskap, innføring (5 studiepoeng) 5
SPA1502 – Iberisk og latinamerikansk kulturkunnskap (felles spansk og portugisisk) (5 studiepoeng) 5
SPA2103 – Spansk språkhistorie A (5 studiepoeng) 5
SPA2104 – Spansk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
SPA2116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (10 studiepoeng) 10
SPA2302 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (16. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2303 – Spanskspråklige essays I (5 studiepoeng) 5
SPA2304 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 15. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2306 – Spanskspråklig lyrikk I (10 studiepoeng) 10
SPA2307 – Spanskspråklige romaner og noveller I (10 studiepoeng) 10
SPA2308 – Spanskspråklig teater I (10 studiepoeng) 10
SPA2501 – Politisk kultur i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA3000 – Skrivekurs. Øvelse i å skrive akademisk spansk (5 studiepoeng) 5
SPA3101 – Bacheloroppgave i spansk språk (10 studiepoeng) 10
SPA3103 – Spansk språkhistorie B (5 studiepoeng) 5
SPA3112 – Spansk sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
SPA3115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA3301 – Spanskspråklig lyrikk (10 studiepoeng) 10
SPA3302 – Spanskspråklige romaner og noveller I (10 studiepoeng) 10
SPA3303 – Spanskspråklig teater (10 studiepoeng) 10
SPA3501 – Skriveemne, Latinamerika (10 studiepoeng) 10
SPA4102 – Spansk sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
SPA4104 – Spansk translatologi (10 studiepoeng) 10
SPA4105 – Spansk lingvistisk historiografi (10 studiepoeng) 10
SPA4106 – Språkvitenskapelige emner, spansk grammatikk (10 studiepoeng) 10
SPA4107 – Hispanisk dialektologi (10 studiepoeng) 10
SPA4108 – Språkvitenskapelige emner, artikler/monografier om spesifikke emner innen spansk grammatikk (10 studiepoeng) 10
SPA4111 – Latinamerikansk spansk (10 studiepoeng) 10
SPA4112 – Europeisk spansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4114 – Videregående kurs i translatologi, særlig om norsk-spansk (10 studiepoeng) 10
SPA4190 – Masteroppgave i spansk språk (60 studiepoeng) 60
SPA4300 – Spanskspråklig litteraturhistorie: selvvalgte emner (10 studiepoeng) 10
SPA4301 – Spansk middelalderlitteratur/eldre spanske tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4303 – Spanskspråklig litteratur 16. - 18. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4304 – Spanskspråklig litteratur 13. - 15. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4310 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
SPA4312 – Spansk litteratur 19.-21. århundre (15 studiepoeng) 15
SPA4315 – Spansk litteraturteori og metode tilrettelagt for selvvalgte spesifikke verk eller emner (15 studiepoeng) 15
SPA4320 – Testimonios. Spanskspråklige krøniker og dokumentasjoner (10 studiepoeng) 10
SPA4321 – Spanskspråklige essays II (10 studiepoeng) 10
SPA4322 – Spanske krøniker og dokumentasjon 13. - 15. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4501 – Politisk kultur i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPR4101 – Språk: Diskursrepresentasjon og informasjonsstruktur (10 studiepoeng) 10
SPR4102 – Relevansteori i kontrastiv tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
SPR4103 – Semantics and Philosophy (10 studiepoeng) 10
SPR4105 – Bilingualism in society and in the classroom (10 studiepoeng) 10
SPR4120 – Språkholdninger (10 studiepoeng) 10
SPR4140 – Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
SPR4150 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (10 studiepoeng) 10
TEA1101 – Grunnemne i Norsk teaterhistorie (5 studiepoeng) 5
TEA1102 – Grunnemne i Teaterpolitikk (5 studiepoeng) 5
TEA1103 – Norsk teaterhistorie og teaterpolitikk (10 studiepoeng) 10
TEA1200 – Teaterteori og manifester (10 studiepoeng) 10
TEA1201 – Tekst, forestilling og regi (5 studiepoeng) 5
TEA1202 – Teaterteoretiske perspektiver (5 studiepoeng) 5
TEA1203 – Teaterhendelser i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
TEA2102 – Kultur- og teaterpolitikk (10 studiepoeng) 10
TEA2112 – Teatrale hendelser, ritualer og fester (10 studiepoeng) 10
TEA2113 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
TEA2121 – Antikkens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2122 – Middelalderens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2124 – Renessansen og Shakespeare-tidens teater (10 studiepoeng) 10
TEA2126 – Kvinner på scenen - som roller og aktører (10 studiepoeng) 10
TEA2230 – Dramaturgi (10 studiepoeng) 10
TEA2231 – Teateranalyse (10 studiepoeng) 10
TEA2232 – Teatralitet (10 studiepoeng) 10
TEA3000 – Teateranalyse (20 studiepoeng) 20
TEA4003 – Teater- og performanceteori (10 studiepoeng) 10
TEA4010 – Prosjektskisseemne for enfaglig master i teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4011 – Ritualer, medier og performance (10 studiepoeng) 10
TEA4012 – Antropologisk teaterteori (10 studiepoeng) 10
TEA4013 – Henrik Ibsen og europeisk teater (10 studiepoeng) 10
TEA4015 – Teoretisk fordypning til masteroppgaven (10 studiepoeng) 10
TEA4016 – Nye perspektiver innen teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4017 – Teater, performance og historie (10 studiepoeng) 10
TEA4021 – Dramaturgi (10 studiepoeng) 10
TEA4022 – Teater- og kulturpolitikk (10 studiepoeng) 10
TEA4080 – Selvvalgt fordypningsemne i teatervitenskap (10 studiepoeng) 10
TEA4090 – Masteroppgave i teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
TEA4121 – Antikkens teater II (10 studiepoeng) 10
TEA4122 – Middelalderens teater (10 studiepoeng) 10
TEA4123 – Barokkens teater og opera (10 studiepoeng) 10
TOLK1100 – Tolking i offentlig sektor (10 studiepoeng) 10
TOLK1110 – Tolking i helsevesenet (10 studiepoeng) 10
TOLK1120 – Tolking i politi og rettsvesen (10 studiepoeng) 10
TOLK1900N – Tolking ved offentlig tjenesteyting – Nettbasert tolkeutdanning ved UiO (30 studiepoeng) 30
TOLK2110 – Tolking i psykiatrien (innføring) (10 studiepoeng) 10
TOLK2120 – Tolking i rettsvesen og rettssal (10 studiepoeng) 10
TOLK3100 – Praksisperiode med tolking i det virkelige liv (10 studiepoeng) 10
TOLK3110 – Tolking i psykiatrien (påbygging) (10 studiepoeng) 10
TOLK3120 – Tolking i næringsliv (10 studiepoeng) 10
TOLK3150 – Prosjektoppgave i tolking (10 studiepoeng) 10
TRANS1100 – Innføring i oversettelse og tolking (10 studiepoeng) 10
TRANS1110 – Oversettelsesteori- og metode (10 studiepoeng) 10
TRANS2110 – Tospråklig terminologiarbeid og leksikalsk semantikk (10 studiepoeng) 10
TRANS2120 – Fagspråklig oversettelse (10 studiepoeng) 10
TRANS2130 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv (10 studiepoeng) 10
TRANS3100 – Prosjektoppgave i translatologi (10 studiepoeng) 10
TRANS3101 – Prosjektoppgave i translatologi (10 studiepoeng) 10
TRANS3110 – Oversettelse til fremmedspråket (10 studiepoeng) 10
TRANS4101 – Oversettelsesteori (10 studiepoeng) 10
TRANS4110 – Teori og metode i oversettelsesstudier (10 studiepoeng) 10
TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (10 studiepoeng) 10
TRANS4130 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
TSJ1110 – Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
TSJ1111 – Tsjekkisk samtale (5 studiepoeng) 5
TSJ1120 – Tsjekkisk språk: Setninger og tekster (10 studiepoeng) 10
TSJ1121 – Norsk-tsjekkisk oversettelse (5 studiepoeng) 5
TSJ1300 – Tsjekkisk litteraturhistorie (5 studiepoeng) 5
TSJ1301 – Tsjekkiske litterære tekster 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1302 – Den tsjekkiske litterære kanon (10 studiepoeng) 10
TSJ1502 – Tsjekkia-kunnskap (5 studiepoeng) 5
TSJ2110 – Tsjekkisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
TSJ2111 – Tsjekkisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
TSJ2120 – Tsjekkiske litterære tekster 2 (10 studiepoeng) 10
TSJ2300 – Tsjekkisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
TSJ2301 – Tsjekkiske litterære tekster 2 (10 studiepoeng) 10
TSJ2302 – Tsjekkisk sakprosa-analyse (5 studiepoeng) 5
TSJ4090 – Masteroppgave i tsjekkisk litteratur og språk (60 studiepoeng) 60
TSJ4123 – Oversettelse til og fra tsjekkisk (10 studiepoeng) 10
TYR2111 – Oversettelse til tyrkisk (10 studiepoeng) 10
TYR2130 – Innføring i turkologi (10 studiepoeng) 10
TYR4110 – Osmanske tekster (10 studiepoeng) 10
TYR4120 – Tsjagataiske tekster (10 studiepoeng) 10
TYR4130 – Tyrkisk dialektologi (10 studiepoeng) 10
TYR4140 – Tyrkisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
TYR4150 – Innføring i turkologi (10 studiepoeng) 10
TYR4200 – Turkologisk leseemne (10 studiepoeng) 10
TYR4310 – Osmansk kunstpoesi (10 studiepoeng) 10
TYR4510 – Tyrkiske språk og kulturer i Europa (10 studiepoeng) 10
TYR4590 – Masteroppgave i tyrkisk (60 studiepoeng) 60
TYR4592 – Masteroppgave i tyrkisk (30 studiepoeng) 30
TYSK1000K – Sommerkurs i tysk språk og kultur i Kiel (10 studiepoeng) 10
TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (10 studiepoeng) 10
TYSK1102 – Tysk språk: Lyd- og formlære (10 studiepoeng) 10
TYSK1103 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (innføring) (10 studiepoeng) 10
TYSK1106 – Tysk formlære (10 studiepoeng) 10
TYSK1110 – Tysk språk: tekst og samtale (10 studiepoeng) 10
TYSK1301 – Tysk litteratur fra barokk til realisme (1600-1850) (10 studiepoeng) 10
TYSK1302 – Tysk litteratur fra realisme til 1945 (10 studiepoeng) 10