Undervisningsplan

Det tas forbehold om endringer

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
15.08.2007  Sophus Bugges hus, aud 2, kl 10.15-12  Orienteringsmøte for nye BA-studenter   
23.08.2007Silje Evjenth Bentsen  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12  Hva er arkeologi?   
30.08.2007Silje Evjenth Bentsen   Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Introduksjon til paleolitikum og mesolitikum   
06.09.2007Silje Evjenth Bentsen   Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Introduksjon til paleolitikum og mesolitikum    
07.09.2007Silje Evjenth Bentsen   Seminarrom 3, Blindernveien 11    Gruppesamling  
13.09.2007Christopher Prescott  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Overgangen til jordbruksproduksjon: linjer, årsaker og konsekvenser   
14.09.2007Silje Evjenth Bentsen  Seminarrom 1 Blindernveien 11 kl. 09:15 -13:00  Studieteknikkurs  OBS! Tid og sted 
20.09.2007Christopher Prescott   Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Oppkomsten av jordbruk i Midt-Østen, spredning til Europa   
27.09.2007Christopher Prescott   Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Europa: utviklingen inn i bronsealderen   
28.09.2006Christopher Prescott   Seminarrom 3, Blindernveien 11     Gruppesamling  
04.10.2007Kristin Armstrong Oma  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Stammesamfunn i eldre jernalder: førromersk jernalder og romertid i og folkevandringstid   
11.10.2007Kristin Armstrong Oma  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Kontakt mot Europa: møter mellom Romerriket og Germania i romertid og folkevandringstid   
18.10.2007Kristin Armstrong Oma   Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Kontaktnett over kontinentet: folkevandringstid og merovingertid   
19.10.2007Kristin Armstrong Oma   Seminarrom 3, Blindernveien 11     Gruppesamling  
25.10.2007Rasmus Brandt  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Komplekse samfunn: Midtøsten   
01.11.2007Rasmus Brandt  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 16.15 - 18.00  Komplekse samfunn: Egypt, Kreta og Mykene   
07.10.2007Per Hernæs  Rundt i Oslo  Ekskusjon  Se studentmail for nærmere info. 
08.11.2007Rasmus Brandt  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Komplekse samfunn: Hellas og Roma   
09.11.2007Rasmus Brandt  Forskjellige rom i Helga Engs hus - se Gruppesamling     Gruppesamling  
22.11.2007Christoph Kilger    Oversikt kilder yngre jernalder/middelalder (Sawyer & Sawyer:1-26, 214-238. Merovingertid   
23.11.2007Christoph Kilger  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Vikingtid (Sawyer & Sawyer:49-57, 100-108, 144-153, 188-200)  OBS! Fredag - ny undervisning 
29.11.2007Christoph Kilger  Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino kl 10.15-12   Middelalder (Sawyer & Sawyer:57-79, 108-128, 153-165, 200-213)   
30.11.2006Christoph Kilger  Seminarrom 3, Blindernveien 11     Gruppesamling  
Publisert 25. juni 2007 17:10 - Sist endret 19. nov. 2007 13:55