Undervisningsplan

Det tas forbehold om endringer

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
13.08.2008  Sophus Bugges hus, aud 3, kl 10.15-11  Orienteringsmøte for nye BA-studenter   
21.08.2008Sheila Coulson  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16  Hva er arkeologi?   
28.08.2008Sheila Coulson   Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Introduksjon til paleolitikum og mesolitikum   
04.09.2008Sheila Coulson  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Introduksjon til paleolitikum og mesolitikum    
05.09.2008Sheila Coulson  Seminarrom 1, Blindernveien 11    Gruppesamling Alle studenter møter til sin gruppe (Grp 1,2,3 eller 4) 
09.09.2008Silje Evjenth Bentsen  Blindernveien 11, seminarrom 2, kl 17.15-19  Studieteknikkurs   
11.09.2008Axel Mjærum  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Overgangen til jordbruksproduksjon: linjer, årsaker og konsekvenser   
11.09.2008Silje Evjenth Bentsen   Blindernveien 11, seminarrom 2, kl 17.15-19   Studieteknikkurs   
18.09.2008Per Hernæs  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Oppkomsten av jordbruk i Midt-Østen, spredning til Europa   
25.09.2008Per Hernæs  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Europa: utviklingen inn i bronsealderen   
25.09.2008Silje Evjenth Bentsen   Blindernveien 11, seminarrom 2, kl 17.15-19   Studieteknikkurs    
26.09.2008Per Hernæs  Seminarrom 1, Blindernveien 11     Gruppesamling studenter møter til sin gruppe (Grp 1,2,3 eller 4) 
02.10.2008Per Hernæs  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Stammesamfunn i eldre jernalder: førromersk jernalder og romertid i og folkevandringstid   
02.10.2008Silje Evjenth Bentsen   Blindernveien 11, seminarrom 2, kl 17.15-19   Studieteknikkurs    
09.10.2008Per Hernæs  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Kontakt mot Europa: møter mellom Romerriket og Germania i romertid og folkevandringstid   
16.10.2008Per Hernæs  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Kontaktnett over kontinentet: folkevandringstid og merovingertid   
17.10.2008Per Hernæs   Seminarrom 1, Blindernveien 11     Gruppesamling studenter møter til sin gruppe (Grp 1,2,3 eller 4) 
23.10.2008Christoph Kilger  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Oversikt kilder yngre jernalder/middelalder (Sawyer & Sawyer:1-26, 214-238. Merovingertid   
30.10.2008Christoph Kilger  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Vikingtid (Sawyer & Sawyer:49-57, 100-108, 144-153, 188-200)   
06.11.2008Christoph Kilger  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Middelalder (Sawyer & Sawyer:57-79, 108-128, 153-165, 200-213)   
07.11.2008Christoph Kilger  Seminarrom 1, Blindernveien 11     Gruppesamling studenter møter til sin gruppe (Grp 1,2,3 eller 4) 
13.11.2008      OBS! Forelesningen er flyttet til 20.11, kl.16.15-18.00 
20.11.2008Rasmus Brandt  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16.00 og 16.15-18.00   Komplekse samfunn: Midtøsten. Komplekse samfunn: Egypt, Kreta og Mykene  OBS! To doble forelesningstimer 
27.11.2008Rasmus Brandt  Sophus Bugges hus, aud. 1, kl 14.15-16   Komplekse samfunn: Hellas og Roma   
28.11.2008Rasmus Brandt  Seminarrom 1, Blindernveien 11    Gruppesamling Alle studenter møter til sin gruppe (Grp 1,2,3 eller 4) 
Publisert 2. juni 2008 13:01 - Sist endret 14. okt. 2008 16:16