Beskjeder

Publisert 2. okt. 2009 11:41

Ekstra gruppesamling/seminar fredag 9.okotber. Tema er kapittel 11: Holocene Europe, i Scarre, C.: The human past. NB! Seminaret er frivillig, det blir ikke ført fravær. Se undervisningsplanen for mer informasjon.