Undervisningsplan

Vær oppmerksom på at det kan komme endringer i undervisningsplanen

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
12.08.2009    Orienteringsmøte for nye BA-studenter   
18.08.2009Christopher Prescott  Sophus Bugges hus, Auditorium 2, kl. 10.15- 12.00.  Introduksjon til arkeologi   
25.08.2009Sheila Coulson  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Paleolitikum/mesolitikum  Scarre, C (red): The human past - World prehistory and the development of human societes, 2005. Thames and Hudson Ltd. Kap. 1 (introduction) - 2 (African origins) - 3 (Hominin dispersals in the old world - 4 (The rise of modern humans) - 10 (Holocene Africa (including Egypt)) - 11 (Holocene Europe). 
01.09.2009Sheila Coulson  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Paleolitikum/mesolitikum   Scarre, C (red): The human past - World prehistory and the development of human societes, 2005. Thames and Hudson Ltd. Kap. 1 (introduction) - 2 (African origins) - 3 (Hominin dispersals in the old world - 4 (The rise of modern humans) - 10 (Holocene Africa (including Egypt)) - 11 (Holocene Europe).  
04.09.2009Sigrid Staurset  Blindernveien 11, Sem.rom 1  Gruppesamling 

 • Gruppe 1: 09.15 - 10.00
 • Gruppe 2: 10.15 - 11.00
 • Gruppe 3: 11.15 - 12.00
 • Gruppe 4: 13.15 - 14.00
 
08.09.2009Konstantinos Chilidis  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Studieteknikkurs 1   
14.09.2009Konstantinos Chilidis   Georg Sverdrups hus, Aud. 2, kl 14.15-16.00   Studieteknikkurs 2  Merk tid og sted 
15.09.2009Christopher Prescott  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Neolitikum, jordbruk   
21.09.2009Konstantinos Chilidis   Georg Sverdrups hus, Aud. 2, kl 14.15-16.00   Studieteknikkurs 3  Merk tid og sted 
22.09.2009Christopher Prescott   Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.  Bronsealder   
25.09.2009Josephine Rasmussen  Blindernveien 11, Sem.rom 1   Gruppesamling 

 • Gruppe 1: 09.15 - 10.00
 • Gruppe 2: 10.15 - 11.00
 • Gruppe 3: 11.15 - 12.00
 • Gruppe 4: 13.15 - 14.00
 
29.09.2009Christopher Prescott  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Metode/datering   
06.10.2009Julie Lund  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Førromersk jernalder og romertid  Pensum: Scarre, C (red.)The Human Past. Kap 11 Holocene Europe, European Society at the Dawn of History + Summary and Conclusions, s.426-431; Myhre 2003 i Helle, K. (red) 
09.10.2009Josephine Rasmussen   Blindernveien 11, Sem.rom 1   Gruppesamling  Ekstra gruppesamling

 • Gruppe 1: 09.15 - 10.00
 • Gruppe 2: 10.15 - 11.00
 • Gruppe 3: 11.15 - 12.00
 • Gruppe 4: 13.15 - 14.00
 
13.10.2009Per Ditlef Fredriksen  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Folkevandringstid og merovingertid  Pensum: Hedeager 2008: Scandinavia before the Viking Age. I Brink, S. & Price, N. (red), kap. 1.1. - artiklar i Graham-Campbell & Valor (eds.) 2007: ch. 3 Rural Settlement (Klapste & Nissen Jaubert) og ch. 13 Religions (Stupecki & Valor) 
16.10.2009Josephine Rasmussen  Blindernveien 11, Sem.rom 1   Gruppesamling 

 • Gruppe 1: 09.15 - 10.00
 • Gruppe 2: 10.15 - 11.00
 • Gruppe 3: 11.15 - 12.00
 • Gruppe 4: 13.15 - 14.00
 
20.10.2009Julie Lund  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.  Vikingetid  Pensum: Artiklerne i Brink, S. & Price, N. (red) 2008: s. 4-7 (Brinck, S.: Who were the Vikings?) - kap. 8 (Skre, D.: The development of Urbanism in Scandinavia) – kap. 19 (Price, N.: Dying and the dead: Viking Age Mortuary Behaviour)samt Graham-Campbell, J. & M. Valor 2007, kapitel 10 i Graham-Campbell, J. & M. Valor 2007 (red.) 
27.10.2009Per Ditlef Fredriksen  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Middelalder   
06.11.2009Josephine Rasmussen  Blindernveien 11, Sem.rom 1   Gruppesamling  

 • Gruppe 1: 09.15 - 10.00
 • Gruppe 2: 10.15 - 11.00
 • Gruppe 3: 11.15 - 12.00
 • Gruppe 4: 13.15 - 14.00
 
10.11.2009Rasmus Brandt  Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.   Middelahavsarkeologi   
17.11.2009Rasmus Brandt   Sophus Bugges hus, Aud. 2, kl. 10.15- 12.00.      
20.11.2009Lene Os Johannessen  Blindernveien 11, Sem.rom 1   Gruppesamling  

 • Gruppe 1: 09.15 - 10.00
 • Gruppe 2: 10.15 - 11.00
 • Gruppe 3: 11.15 - 12.00
 • Gruppe 4: 13.15 - 14.00
 
03.12.2009      Eksamen

4 timers skoleeksamen 

Publisert 6. mai 2009 15:51 - Sist endret 5. okt. 2009 13:54