Undervisningsplan

Det tas forbehold om endringer i undervisningsplanen

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
23.08.2011 Christopher Prescott Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Introduksjon til arkeologi  
30.08.2011 Sheila Coulson Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Paleolitikum/mesolitikum Scarre, C (red): The human past - World prehistory and the development of human societes, 2005. Thames and Hudson Ltd. Kap. 1 (introduction) - 2 (African origins) - 3 (Hominin dispersals in the old world - 4 (The rise of modern humans) - 10 (Holocene Africa (including Egypt)) - 11 (Holocene Europe).
06.09.2011 Sheila Coulson Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino, kl 12.15-14 Paleolitikum/mesolitikum

Scarre, C (red): The human past - World prehistory and the development of human societes, 2005. Thames and Hudson Ltd. Kap. 1 (introduction) - 2 (African origins) - 3 (Hominin dispersals in the old world - 4 (The rise of modern humans) - 10 (Holocene Africa (including Egypt)) - 11 (Holocene Europe).

09.09.2011 Almut Schülke Blindernveien 11, Sem.rom 2 Gruppesamling: Arkeologi og arkeologisk analyse • Gruppe 1: 09.15 - 10.00

• Gruppe 2: 10.15 - 11.00

• Gruppe 3: 11.15 - 12.00

• Gruppe 4: 13.15 - 14.00

foreberedelse til gruppesamlingen: les Renfrew, C. & P. Bahn 2008: Archaeology: Theories, Methods and Practice, kap. 1 og kap. 2.

20.09.2011 Christopher Prescott Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Neolitikum, jordbruk  
27.09.2011 Christopher Prescott Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Jordbrukets spredning  
04.10.2011 Christopher Prescott Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Bronsealder/Datering  
07.10.2011 Almut Schülke Blindernveien 11, Sem.rom 2 Gruppesamling: Tid og datering • Gruppe 1: 09.15 - 10.00

• Gruppe 2: 10.15 - 11.00

• Gruppe 3: 11.15 - 12.00

• Gruppe 4: 13.15 - 14.00

les som foreberedelse til gruppesamlingen: Renfrew, C. & P. Bahn 2008: Archaeology: Theories, Methods and Practice kap. 4 (Dating methods and chronology)

18.10.2011 Julie Lund Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Førromersk jernalder og romertid Pensum: Scarre, C (red.)The Human Past. Kap 11 Holocene Europe, European Society at the Dawn of History + Summary and Conclusions, s.426-431; Myhre 2003 i Helle, K. (red)
21.10.2011 Per Ditlef Fredriksen Blindernveien 11, Sem.rom 2 Gruppesamling • Gruppe 1: 09.15 - 10.00

• Gruppe 2: 10.15 - 11.00

• Gruppe 3: 11.15 - 12.00

• Gruppe 4: 13.15 - 14.00

25.10.2011 Julie Lund Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Folkevandringstid og merovingertid Pensum: Hedeager 2008: Scandinavia before the Viking Age. I Brink, S. & Price, N. (red), kap. 1.1. - artiklar i Graham-Campbell & Valor (eds.) 2007: ch. 3 Rural Settlement (Klapste & Nissen Jaubert) og ch. 13 Religions (Stupecki & Valor)
28.10.2011 Julie Lund Blindernveien 11, Sem.rom 2 Gruppesamling • Gruppe 1: 09.15 - 10.00

• Gruppe 2: 10.15 - 11.00

• Gruppe 3: 11.15 - 12.00

Gruppe 4: 13.15 - 14.00 (Domus Theologica, Blindernveien 9, aud U40 i underetasjen)

01.11.2011 Julie Lund Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Vikingtid Pensum: artiklene i Brink, S. & N. Price (red.) 2008: s. 4-7 (Brink, S.: Who were the Vikings?), kap. 8 (Skre, D.: The development of Urbanism in Scandinavia), kap. 19 (Price, N.: Dying and the dead: Viking Age Mortuary Behaviour) + Graham-Campbell, J. & M. Valor 2007: kap. 4, s. 111-121 + 140-141 (Schofield, J. & H. Steuer: Urban Settlement), kap. 10 (Arthur, P. & S. M. Sindbæk: Trade and Exchange)
08.11.2011 Julie Lund Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Middelalder Pensum: Graham-Campbell, J. & M. Valor 2007: kap. 4, s. 121-153 (Schofield, J. & H. Steuer: Urban Settlement), kap. 11 (De Meulemeester, J. & K. O’Connor: Fortifications), kap. 13, s. 379-397 (Słupecki, L. & Valor, M.: Religions) + Andrén, A. 1997: kap. 2 (De historiska arkeologierna i Europa).
11.11.2011 Per Ditlef Fredriksen Georg Sverdrups hus (UB), undervisningsrom 3 Gruppesamling OBS! Undervisningssted!

• Gruppe 1: 09.15 - 10.00

• Gruppe 2: 10.15 - 11.00

• Gruppe 3: 11.15 - 12.00

• Gruppe 4: 13.15 - 14.00

15.11.2011 Karin Hägg Niklasson Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Klassisk arkeologi – vad är det? Arkeologi i Medelhavsområdet Les: Alcock & Osborne; Wells; (Andrén kap. 2)
18.11.2011 Sven Ahrens Blindernveien 11, Sem.rom 2 Gruppesamling • Gruppe 1: 09.15 - 10.00

• Gruppe 2: 10.15 - 11.00

• Gruppe 3: 11.15 - 12.00

• Gruppe 4: 13.15 - 14.00

22.11.2011 Karin Hägg Niklasson Sophus Bugges hus, aud 3 kl 12.15-14 Arkeologi i Medelhavsområdet Scarre, kap. 10 (Egypten, s. 370-379), 12 (särskilt Mesopotamien), 13 (hela kapitlet).
25.11.2011 Karin Hägg Niklasson Blindernveien 11, Sem.rom 2 Gruppesamling • Gruppe 1: 09.15 - 10.00

• Gruppe 2: 10.15 - 11.00

• Gruppe 3: 11.15 - 12.00

• Gruppe 4: 13.15 - 14.00

08.12.2011       Eksamen 4 timers skoleeksamen
Publisert 16. mai 2011 13:19 - Sist endret 31. okt. 2013 09:54