ARK1000 Endring av gruppeundervisning

Gruppeundervisningen som var satt opp den 14. november, flyttes til den 31. oktober (uke 44). Gjelder alle grupper. Se timeplanen

Publisert 20. okt. 2014 12:29