Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Mappeinnlevering.

Innleveringsfrist: 23. november kl. 14:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. desember

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 20:44