Pensum/læringskrav

 

Artikler merket (*) er tilgjengelig som kompendium i kopiutsalget i underetasjen på Akademika. (#) er boktitler som kan kjøpes på Akademika eller lånes på biblioteket (UB og Sophus Bugge). Artikler med lenke (merket €) er fritt tilgjengelige som pdf-filer via universitetets nett

 

Arkeologiens oppgaver, kildemateriale, teori og metoder:

# Greene, K.: Archaeology: An Introduction, 4. edition, 2002. Routledge, London and New York. Pensum er: kap. 2 (Discovery and Investigation) - kap. 3 (excavation) - kap. 6.6. (Archaeology and the Public). (80 lesesider)

# Renfrew, C. & P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, 5. edition, 2008. Thames & Hudson, London. Pensum er Introduction (The Nature and Aims of Archaeology) - kap. 1 (The Searchers) - kap. 2 (What is Left ? The Variety of the Evidence). (79 lesesider)

* B. Wells, "De olympiska spelen i Athen och antiken", i Pettersson, B., Jennbert, K. & Holtorf, C. (red.), Arkeologi och samhälle (Acta Archaeologica Lundensia, series in 8o, 58), Lund 2009, 113-124. (11 sider)

Datering:

# Gräslund, B: Arkeologisk datering, 2000. Studentlitteratur, Lund. (45 lesesider).

# Renfrew, C. & P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, 5. edition, 2008. Thames & Hudson, London. Pensum er kap. 4 (Dating Methods and Chronology). (54 lesesider)

Kulturhistorisk oversikt:

# Fox, Robin Lane 2005. The Classical World. An Epic History of Greece and Rome. Pengiun Books, London.

# Scarre, C (red): The human past - World prehistory and the development of human societes, 2005. Thames and Hudson Ltd. Pensum er kap. 1 (introduction) - 2 (African origins) - 3 (Hominin dispersals in the old world - 4 (The rise of modern humans) - 5 (The world transformed: from foragers and farmer to states and empires) - 6 (From foragers to complex

societies in southwest Asia) - 10 (Holocene Africa (including Egypt)) - 11 (Holocene Europe) - 12 (The rise of civilization in Southwest Asia) - 13 (The Mediterranean world) - 19 (The human past: retrospect and prospect).

# Solberg, B. Jernalderen i Norge - ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. 2003. Cappelen Akademisk Forlag. (315 lesesider)

1063 lesesider I alt

Publisert 15. juni 2017 13:12 - Sist endret 20. juni 2017 09:23