Semesterside for ARK1010 - Vår 2007

Ekskursjon til Vestfold

Viser til mail som ble sendt til alle 11/4. Program ligger ute i Fronter under 'Undervisning'. Påmelding i Blindernveien 11 innen 18. april. Det er fremdeles plasser igjen

14. apr. 2007 14:03

Skrivekurset er den 14/3 som opplyst i undervisningsplanen (ikke 9/3 som henger igjen på semestersiden under 'Tid og sted'.

Fremmøte til de de tider som Silje Bentsen har skrevet i opponentlistene som nå er lagt ut i Fronter. Kurset blir holdt i seminarrom 2 i Blindernveien 11. Se undervisningsplanen /studier/emner/hf/iakh/ARK1010/v07/undervisningsplan/

Lykke til!

8. mars 2007 11:10

OBS! det er ingen undervisning i dag 22/2.

22. feb. 2007 10:03