Semesterside for ARK1010 - Vår 2015

Fredag 17.april skal alle møte klokka 11 utenfor inngangen til Historisk Museum klokka 11. Vi skal forsøke å relatere emner vi har snakket om på forelesningene til funn og problemstillinger i utstillingen. Dere vil bli delt inn i grupper, gitt oppgaver for en felles presentasjon, diskusjon og oppsummering til slutt. Altså, ikke møt i Blindernveien..

9. apr. 2015 09:22

Tema for ekskursjon: Steinalderlandskapet i indre Oslofjord, helleristninger, steinbrudd og boplasslokalisering. Møt opp ved holdeplassen til Oslo Hospital, nedenfor Ekeberg, (trikk 18 og 19 stopper der), møt kl. 9.00, fredag 8.mai. (Ta på godt fottøy, ta eventuelt med regntøy, drikke e.l., vi skal gå litt...) Ekskursjonen vil trolig vare frem til kl. 14.

Har dere noen andre spørsmål angående ekskursjonen, ta kontakt med Astrid (a.j.nyland@iakh.uio.no)

12. feb. 2015 15:45