Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 6. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 9. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk frammøte 4 av 6 ganger

Kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 14:48