Undervisningsplan

Dette er ingen fullstendig plan. Det vil komme endringer. Følg med på siden!

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.01.2009Julie Lund  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Keltertid på kontinentet - La Tène og Hallstatt   Anbefalt lesning: K. Kristiansen 1998 
27.01.2009Julie Lund  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Førromersk jernalder i Skandinavia  Anbefalt lesning: B. Solberg 2000, kap. 4 + F. Kaul 2003 
28.01.2009Konstantinos Chilidis  Sophus Bugges hus, Aud 3, kl 14.15 - 16.00   Skrivekurs  Obs tid og sted

Skrivekurset er felles for ARK1010/ARK1020/ARK1030  

02.02.2009Konstantinos Chilidis  Sophus Bugges hus, Aud 1, kl 12.15 - 14.00   Skrivekurs  Obs tid og sted

Skrivekurset er felles for ARK1010/ARK1020/ARK1030  

03.02.2009Julie Lund  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Romertid: Områdene nord for Limes   Anbefalt lesning: B. Solberg 2000, kap. 5 
10.02.2009Konstantinos Chilidis  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Skrivekurs  Obs tid og sted

Skrivekurset er felles for ARK1010/ARK1020/ARK1030  

17.02.2009Julie Lund  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Interaksjon mellom germanere og romerriket   Anbefalt lesning: F. Ekengren 2006 + L. Hedeager 1996 
20.02.2009Julie Lund  KHM Kulturhistorisk museum, Frederiksgt 2  Material- og gjenstandslære  
  • Grp 1: 09.15-10
  • Grp 2: 10.15-11
  • Grp 3: 11.15-12
  • Grp 4: 13.15-14
 
24.02.2009Julie Lund  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Mobilitet og etnisitet i folkevandringstid   Anbefalt lesning: L. Hedeager 1996 + S. Kristoffersen 1995 + B. Solberg kap 6 
03.03.2009Per Hernæs  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Oppvekst av kongedømmer i merovingertid    
10.03.2009Jan Bill  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Skip og skipsgraver i yngre jernalder  Anbefalt lesning: A.E. Christensen 1982 
13.03.2009Per Hernæs  KHM Kulturhistorisk museum, Frederiksgt 2   Material- og gjenstandslære  
  • Grp 1: 09.15-10
  • Grp 2: 10.15-11
  • Grp 3: 11.15-12
  • Grp 4: 13.15-14
 
24.03.2009Jan Brendalsmo, NIKU  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   By og kirke i mellomalderen - et arkeologisk perspektiv    
31.03.2009Per Hernæs  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Vikingtid: Skandinavia, kontinentet og østerled    
01.04.2009Per Hernæs  Sophus Bugges hus, Aud 3, kl 14.15- 16.00   Førkristen religion og religonsskiftet   OBS! Endring av tid og sted 
21.04.2009Christoph Kilger  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Byoppvekst og handel   Anbefalt læsning: Callmer 1995, Sindbæk 2005 og Skre 2007 
28.04.2009Julie Lund, Per Hernæs  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Spørretime    
05.05.2009Eli Ulriksen, NIKU  Sophus Bugges hus, Aud 2, kl 12.15 - 14.00   Middelalderbyen   
15.05.2009      Skoleeksamen 4 timer 
Publisert 13. nov. 2008 15:38 - Sist endret 6. apr. 2009 12:16