Beskjeder

Publisert 6. mars 2014 13:34

Dessverre må gruppeundervisningen fredag den 7. mars gå ut pga sykdom.

Publisert 13. jan. 2014 13:37

OBS! Den 4. april møter gruppe 1 kl 13.15 (i stedet for kl 10.15)