Pensum/læringskrav

Pensum/læringskrav ARK1030, våren 2014

* blir tilgjengelig i kompendium på kopiutsalget. Artikler med lenke er fritt tilgjengelige som pdf-filer via universitets nett. A blir tilgjengelig for kjøp hos Akademika.

Anbefalt oppslagsverk:

(A) Østmo, E. & Hedeager, L. (red.) 2005, Norsk arkeologisk leksikon, Pax Forlag, Oslo.

Oversikter

(A) Herschend, F. 2009, The Early Iron Age in South Scandinavia. Social Order in Settlement and Landscape, Occasional Papers in Archaeology 46, Uppsala Universitet, Uppsala, kap. 3 “Ordering House and Settlement”, s. 137-197; kap. 4 “Building Permanent Villages and Farms”, s. 199-284; kap. 6 “The Landscape of Warfare”, s. 330-385; og kap. 7 “Synthesis”, s. 388-411 (226s).

Boken i sin helhet er tilgjengelig og gratis i PDF-format på denne siden

(A) Solberg, Bergljot, Jernalderen i Norge - ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. 2000, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, kap.4-8, s. 28-320 (287s)

*Andersson, Hans 1997, Tradition and Renewal, Visions of the Past. Trends and Tradistions in Swedish Medieval Archaeology, red av. Hans Andersson, Peter Carelli & Lars Ersgård, Lund Studies in Medieval Archaeology 19, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr. 24, Riksantikvarieämbetet, Stockholm , s. 11-22 (9s).

*Andrén, A. 2002, Efter medeltidsarkeologi, Meta, Medeltidsarkeologisk tidskrift 2:22-29 (7s).

*Wienberg, J. 2005, Historisk arkeologi i samtiden, Meta, Medeltidarkeologisk tidskrift 2:66-77 (11s).

Førromersk jernalder

*Kaul, Flemming: Mosen – porten til den anden verden. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen. Nationalmuseet, København. S.18-22 og 32-43. (17s)

*Martens, Jes 2005: Kogegruber i syd og nord – samme sag? Består kogegrubefelter bare af kogegruber? Varia 58, De gåtefulle kokegroper, red. av Lil Gustafson, Tom Heibreen & Jes Martens, s. 37-56. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Oslo (17s).

*Rundberget, Bernt 2008: Et kort omriss av jernvinna i Sør-Norge. I Jernvinna på Agder. Jernvinneseminaret i Sirdal 25.-26. oktober 2007, red. av Bernt Rundberget & Frans-Arne Stylegar, s.17-33. Vest-Agder Fylkeskommune, Kulturhistorisk Museum, UiO, Oslo. (16s)

Romertid

*Ekengren, Fredrik: Performing death. The function and meaning of Roman drinking vessels in Scandinavian mortuary practices. I Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions, An international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004, red. av Anders Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere. Vägar till Midgård 8, 2006. Nordic Academic Press, Lund. S. 109-113. (4 s)

* Grimm, Oliver 2008 Angrep nordmenn Jylland rett etter 200 e. Kr.? Tolkninger av et dansk myroffersted. Viking LXXI, s.71-102 (20s)

*Ilkjær, Jørgen 2003: Danske krigsbytteofringer. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen, s. 44-66. Nationalmuseet, København (17s)

*Lund Hansen, Ulla 2003: Våbenofferfundene gennem 150 år – forskning og tolkninger. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen, s. 84-89. Nationalmuseet, København (5s)

*Storgaard, Birger 2003: Kosmopolitiske aristokrater. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen, s.106-125. Nationalmuseet, København (18s)

*Stylegar, Frans-Arne 2008: ’…an ornament in pjece and a defence in war’. Late Roman weapon graves and military organisation in Eastern Norway. I Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday, red. av Konstantinos Chilidis, Julie Lund & Christopher Prescott, s.243-262. Oslo Arkeologiske Serie, Volume 10. Unipub, Oslo (16s)

Folkevandringstid

*Fredriksen, Per Ditlef 2006, Two graves – three metaphors. Changing gender identities in the Migration Period illustrated by graves from Hardanger, western Norway, Samfunn, symboler og identitet – festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen, red. av R. Barndon m. fl., UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, volume 3, UiB, Bergen, s. 271-283 (11s).

*Hedeager, Lotte 2004, Dyr og andre mennesker - mennesker og andre dyr. Dyreornamentikkens transcendentale realitet, Ordning mot kaos: studier av nordisk förkristen kosmolog, redigert av Anders Andrén, Kristina Jennbert, og Catharina Raudvere, Nordic Academic Press, Lund, s. 219-252 (34s).

*Kristoffersen, Siv 1995, Transformation in Migration Period Animal Art, Norwegian Archaeological Review, vol.28:3-15 (13s).

*Kristoffersen, Siv & Terje Østigård 2006, Dødsmyter. Regissering av ritualer og variasjon i likbehandling i folkevandringstid, Lik og ulik. Tilnærminger til variasjon i gravskikk, red. av Terje Østigård, UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, Nordisk 2, UiB, Bergen, s. 113-132 (18s).

*Wiker, Gry 2004, Om endringer i menneskets verdensbilde på 500-tallet, Mellom hilmmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi, Isegran 31. januar – 2. februar 2002, red. av Lene Melheim, Lotte Hedeager & Kristin Oma, Oslo Arkeologiske Serie, Volume 2, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Oslo, s. 114-155 (27s).

Merovingertid

*Andrén, Anders 1989, Dörrar till förgångna myter. En tolkning av de gotländska bildstenarna, Medeltidens födelse, red. av Anders Andrén, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Krapperup, s. 287-319 (32s).

*Christensen, Tom 2007, A New Round of Excavations at Lejre (to 2005), Beowulf and Lejre, red. af J. D. Niles og M. Osborne, Arizona Centre for Medieval and Renaissance Studies, Tempe, Arizona , s. 109-126 (17s).

*Gansum, Terje 2002, Fra jord til handling, Plats och praxis – studier av nordisk förkristen ritual, red. av Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere, Vägar till Midgård, Volume 2, s. 249-286 (36s).

*Herschend, Frands & Dorthe Kaldal Mikkelsen 2003, The main building at Borg (I:1), Borg in Lofoten. A chieftain’s farm in North Norway, red. av Gerd Stamsø Munch, Olav Sverre Johansen & Else Roesdahl, Tapir, Trondheim, s. 41-76 (25s).

*Myhre, B. 1992, The Royal Cemetery at Borre, Vestfold: a Norwegian centre in a European periphery, The Age of Sutton Hoo: the seventh century in north-western Europe, red. av Martin Carver, Woodbridge, Boydell Press, s. 301-314 (13s).

Vikingtid

*Brink, Stefan 2008: Christianisation and the emergence of the early Church in Scandinavia. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 621-628. Routledge, London (7s)

*Gräslund, Anne-Sofie 2008: The material culture of Old Norse religion. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s.249-256. Routledge, London (7s)

Lund, Julie 2005 Thresholds and Passages: The Meanings of Bridges and Crossings in the Viking Age and Early Middle Ages. Viking and Medieval Scandinavia 1. S. 109 – 135 (25s)

http://brepols.metapress.com/content/7315mr3838387577/fulltext.pdf

*Price, Neil 2000. Drum-Time and Viking Age: Sámi-Norse identities in early medieval Scandinavia. I Identities and cultural contacts in the arctic, red. av Martin Appelt, Joel Berglund & Hans Christian Gulløv,. s. 12-27. National Museum of Denmark & Danish Polar Center, København (16s).

Sindbæk, Søren: Networks and nodal points: the emergence of towns in early Viking Age Scandinavia . _Antiquity_, volume 81, 2007 (1), number 311, s. 119–132. 14s.

*Skre, Dagfinn: Towns and Markets, Kings and Central Places in South-western Scandinavia c. AD 800-950. I Kaupang in Skiringssal, red. av Dagfinn Skre, s. 445-469. Kaupang Excavation Project Publication Series, Volume 1. Norske Oldfunn XXII. 2007. Aarhus University Press, Aarhus (25s).

*Zachrisson, Inger 2008: The Sámi and their interaction with the Nordic people. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 32-39. Routledge, London (7s).

Middelalder

*Andrén, Anders 1995, Signs of Communities. The Iconography of Early Towns in Denmark, Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1993-1994, vol. 10:9-20 (15s).

*Christie, Håkon 1996, Kirkebygningene som kilde til norsk middelalderhistorie, Studier i kilder til vikingtid og nordisk middelalder, red. av Magnus Rindal, Norges forskningsråd, KULT’s skriftserie, nr. 46:155-169.

*Christophersen, Axel 1999, Norm, handling og identitet. Om boligkultur og sosial romliggjøring i urbane miljøer i norsk middelalder, Norm og praksis i middelaldersamfunnet, s. 116-148 (30 s).

*Molaug, Petter B. 2008, Oslo blir by – fra 1000-1200, De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer, red. av Hans Andersson, Gitte Hansen og Ingvild Øye, Universitetet i Bergen arkeologiske skrifter, nordisk, UiB, Bergen, vol. 5:73-92 (18s).

*Svensson, Eva 2005, Utmark som landskap, ”Utmarkens grøde". Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. Gråfjellseminaret 30.-31. januar 2003, red. av Kathrine Stene. Varia 59:125-137 (13 s).

Hus og hushold i jernalder og middelalder

*Andersson, C & A.-M. Hållans 1997, No trespassing. Physical and mental boundaries in agrarian settlements, Visions of the Past. Trends and Tradistions in Swedish Medieval Archaeology Andersson, red. av H.P. Carelli & L. Ersgård, Lund, s. 583-602 (20s).

*Fallgren, Jan-Henrik 2008, Farm and Village in the Viking Age, The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, Routledge, London, s.67-77 (10s).

*Hvass, Sten 1988, Jernalderens bebyggelse, Jernalderens Stammesamfund, Fra Stamme til Stat i Danmark, Bind 1, red. av Peder Mortensen & Birgit Rasmussen, i kommission hos Aarhus Universitetsforlag, Århus, s. 53-90 (37s).

*Løken, T. 1988, Bygg fra fortiden. Forsand i Rogaland – bebyggelses-sentrum gjennom 2000 år. AmS-Småtrykk 21, Stavanger (19s).

*Myhre, Bjørn 1982, Settlement of SW Norway. Offa 39, s.197-215 (19s).

*Myhre, Bjørn & Ingvild Øye 2002, Norges Landbrukshistorie, Bind 1. 4000 f.Kr. – 1350 e. Kr. Jorda bliver levevei, Det norske samlaget, Oslo, s.92-108, s.170-181, s.231-252 (46s).

Publisert 28. nov. 2013 12:25 - Sist endret 4. mars 2014 09:05