Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

8. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen 3 dager.

Utlevering av oppgaven: 22. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 26. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Ut- og innlevering foregår i eksamenssystemet Inspera: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/inspera-innlevering/ Hjemmeoppgaven skal leveres/lastes opp i PDF-format (dersom du ikke har fått beskjed om noe annet).

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. jul. 2020 21:25