Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

7. november

Eksamensordning

Oppgave

Innleveringsfrist: 21. november kl. 15:00

Innleveringen skjer både i Fronter og i papir til ekspedisjonen:

Innlevering av semesteroppgaven i Blindernveien 11 mellom kl 12.30 og 15. Se detaljer

under Eksamen og vurdering http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK2000/

Besvarelen leveres også i Fronter i en egen innleveringsmappe. Innleveringen i Fronter stenges kl 16.00

Kunngjøring av resultater: 12. desember

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.