Undervisning - tid og sted

Forelesning

  • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus ( i perioden 20. august til 3. desember)

Per Ditlef Fredriksen

Seminar

OBS! Det er obligatorisk fremmøte til 3 av 5 seminarer.

Seminargruppe 1

Datoer for gruppeundervisningen ligger i den detaljerte undervisningsplanen. Gruppe 1: kl 14.15-15.00.

Seminargruppe 2

Datoer for gruppeundervisningen ligger i den detaljerte undervisningsplanen. Gruppe 2: 15.15-16.00

Publisert 3. apr. 2009 11:20 - Sist endret 6. juli 2009 16:00