Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 17. november kl. 14:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. desember

Kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. apr. 2020 11:46