Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Oppgave.

Utlevering av oppgaven: 8. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 22. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 04:19