Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Oppgave.

Utlevering av oppgaven: 27. november kl. 10:00

Innleveringsfrist: 3. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mar. 2020 14:56