Pensum/læringskrav

Artikler merket (*) er tilgjengelig som kompendium i kopiutsalget i underetasjen på Akademika. (#) er boktitler som kan kjøpes på Akademika eller lånes på biblioteket (UB og Sophus Bugge). Artikler med lenke (merket €) er fritt tilgjengelige som pdf-filer via universitetets nett.  
Den arkeologiske fortolkningsprosessen og teoretiske begreper

# Hodder, Ian 1999: The Archaeological Process. An Introduction. Oxford: Blackwell, s. 1-79 (79 sider)

# Johnson, M. 2010: Archaeological Theory: An introduction. Oxford: Blackwell, s. x-xv og s. 1-11 (17 sider)

# Olsen, Bjørnar 1997: Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning. Oslo: Universitetsforlaget, s. 11-27 (17 sider)

 
Kulturhistorisk arkeologi / kulturarkeologien

(canvas) Klindt-Jensen, Ole 1975: A History of Scandinavian Archaeology. Thames and Hudson, London, s. 68-104 (29 sider)

# Baudou, Evert 2004: Den nordiska arkeologin – historia och tolkningar. Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, s. 112-204 (95 sider)  Boken er ikke tilgjengelig på Akademika, men kan kjøpes digitalt her: https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-se/article/164/den-nordiska-arkeologin-historia-och-tolkni 

# Trigger, Bruce 1989: A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press (12. utgave 2004), kapitlet Culture-historical Archaeology s. 211-311 (100 sider)

*V. Gordon Childe 1956. What happens in prehistory. I "Piecing together the past: the interpretation of archaeological data" side 135-158


 Den “nye arkeologien” / prosessuell arkeologi

€ Binford, Lewis 1962: Archaeology as Anthropology . American Antiquity 28 (2), s. 217-225 (8 sider)

€ Flannery, Kent V. 1982: The Golden Marshalltown: A Parable for the Archaeology for the 1980ties. American Anthropologist 84 (2), s. 275-278. (14 sider)

# Johnson, M. 2010: Archaeological Theory: An introduction. Oxford: Blackwell, s. 12- 84 (73 sider)

# Trigger, Bruce 1989: A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press (12. utgave 2004), kapitell 7 fra delkapittel Early Functionalism in the United States, og kapitell 8; Neoevolutionism, Early New Archaeology, The Diversification of Processual Archaeology s. 361-444 (83 sider)

€ Prescott, C. 1994: Paradigm Gained - Paradigm Lost? 150 Years of Norwegian Bronze Age research . Norwegian Archaeological Review 27(2): 87-109. (18 s.)

€ Sørensen, Tim Flohr. 2017. 'The Two Cultures and a World Apart: Archaeology and Science at a New Crossroads', Norwegian Archaeological Review, 50: 101-15.

* Kristiansen, Kristian. 2017. 'The Nature of Archaeological Knowledge and Its Ontological Turns', Norwegian Archaeological Review, 50: 120-23.


Post-prosessuell / post-strukturalistisk arkeologi

# Baudou, Evert 2004: Den nordiska arkeologin – historia och tolkningar. Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, s. 278-363 (86 sider)

* Dommasnes, Liv Helga 1992: Two decades of women in prehistory in archaeology in Norway. A review. Norwegian Archaeological Review 25 (1), s. 1-14. (13 sider)

€ Hodder, Ian 1984: Archaeology in 1984. Antiquity 58, s. 25-32 (6 sider)

#Johnson, M. 2010: Archaeological Theory: An introduction. Oxford: Blackwell, s. 85-131 (47 sider)

* Myhre, Bjørn 1991: Theory in Scandinavian archaeology since 1960: a view from Norway. I: Hodder, Ian (ed.): Archaeological Theory in Europe. The last three decades. London/New York: Routledge, s. 161-186 (16 sider)

# Olsen, Bjørnar 1997: Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning. Oslo: Universitetsforlaget, s. 29-218 (189 sider)

* Thomas, Julian 1995: Where are we now? Archaeological Theory in the 1990s. I: Ucko, Peter J. (ed.): Theory in Archaeology. A World Perspective. London / New York: Routledge, s. 343-362 (16 sider)

# Trigger, Bruce 1989: A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press (12. utgave 2004), kapitlet 8, delkapittel Postprocessual Archaeology, Continental European Alternatives, of Discussion s. 444-483 (39 sider)

 

Publisert 31. mai 2019 13:51 - Sist endret 27. aug. 2019 13:22