Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 13. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 16. november kl. 11:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. desember

Obligatorisk gruppeundervisning 5 av 7 ganger

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 13:39