Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 18. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 21. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Compulsory attendance 5 out of 7 seminars

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jul. 2020 19:33