Semesterside for ARK2110 - Vår 2005

Sensuren er klar. Den er hengt opp i Blindernveien 11, og vil bli kunngjort på studentweb i løpet av morgendagen.

Studenter med kandidatnumre fra 1605 til 1638 kan få begrunnelse for sine karakterer fra Atle Omland onsdag 29. juni kl 12-15 her i Blindernveien 11. Benytt denne sjansen - han forsvinner deretter på sommerferie!

23. juni 2005 17:10

Sensur vil komme 24. juni kl 14.00 ved oppslag i Blindernveien 11

3. juni 2005 14:13

Frist for innlevering av semesteroppgaven er 20. mai mellom kl 12.30 og 14.30 i ekspedisjonen i Blindernveien 11

Oppgaven leveres i 3 eksemplarer stiftet i øverste venstre hjørne.

Kandidatnummer finner dere på studentweben.

3. mai 2005 02:00