Undervisning - tid og sted

Forelesning

Emnet benytter Fronter i undervisningen

  • Mandag kl. 16:15 -18:00, Auditorium 3 Sophus Bugges hus ( i perioden 21. januar til 5. mai)

  • Mandag 7. april kl. 18:15 -19:00, Auditorium 3 Sophus Bugges hus

Per Ditlef Fredriksen, Neil S. Price

Publisert 23. okt. 2007 02:38 - Sist endret 17. juni 2008 12:59