Undervisningsplan

OBS! Foreløpig undervisningsplan - kan bli endringer i undervisningsrekkefølge

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.01.2008Kristine Johansen  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Norsk kulturminneforvaltning   
28.01.2008Kristine Johansen   Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Norsk kulturminneforvaltning    
04.02.2008Kristine Johansen   ASophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Norsk kulturminneforvaltning    
11.02.2008Lars Bru (Riksantikvaren)  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Kulturminnerett   
18.02.2008Carsten Paludan-Müller (Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU)  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-17.00  NIKUs rolle   
18.02.2008Ingrid Smedstad  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 17.15-18.00   Riksantikvarens rolle   
25.02.2008Anitra Fossum (Vestfold fylkeskommune)  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Fylkeskommunens rolle   
03.03.2008Håkon Glørstad  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Universitetsmuseenes / landsdelsmuseenes rolle   
10.03.2008Espen Uleberg (KHM)  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  KHMs databaser og Askeladden   
31.03.2008Axel Mjærum  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Fagetikk   
07.04.2008Josephine Rasmussen  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Intenasjonalt lovverk og utfordringer   
07.04.2008Ingrid Smedstad  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 18.15-19.00   Riksantikvarens rolle  OBS! Merk tidspunkt 
11.04.2007    Innlevering i Fronter av foreløpig utkast til semesteroppgave   
21.04.2008  Seminarrom 3, Blindernveien 11  Gruppegjennomgang av innleverte utkast til oppgaver 
  • Gruppe 1: kl 09.15-10.00
  • Gruppe 2: kl 10.15-11.00
  • Gruppe 3: kl 11.15-12.00
  
28.04.2008Kristine Johansen  Sophus Bugges hus aud 3, kl. 16.15-18.00  Oppsummering /spørsmål    
16.05.2007    Innlevering av semesteroppgave  Semesteroppgaven skal leveres inn i ekspedisjonskontoret i Blindernvn.11, mellom kl. 12.30-14.30. Oppgaven skal innleveres i to eksemplarer, stiftet i øverste venstre hjørne. 
Publisert 2. des. 2007 21:56 - Sist endret 4. mars 2008 14:49