Undervisningsplan

Med forbehold om endringer. Følg med på denne siden!

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00  Introduksjon  Les litteratur under pensumbolken ”Introduksjonslitteratur” 
26.01.2010Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00  Kulturminneforvaltningens historie og utvikling  Les litteratur under pensumbolken ”Kulturminneforvaltningens historie” og ”Teoretiske perspektiv og verneideologi”  
02.02.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00  Presentasjoner fra gruppene   
09.02.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 1, kl. 14.15 - 16.00  Kulturminneforvaltningens lovverk og organisering (forvaltningsregime)  Les litteratur under pensumbolken ”Kulturminneforvaltningens organisering i Norge” og ”Lovverket i Norge”

Semesteroppgavene presenteres på slutten av forelesningen og gjøres tilgjengelig i Fronter  

16.02.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 3 (2.etg)   Gruppevis veiledning om semesteroppgavene  
  • Gruppe 1: 09.15-10.00
  • Gruppe 2: 10.15-11.00
  • Gruppe 3: 11.15-12.00
 
16.02.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00   Faste kulturminner: hvorfor og hvordan tar vi vare på dem?  Les litteratur under pensumbolken ”Teoretiske perspektiv og verneideologi” og ”Faste kulturminner”  
23.02.2011Terje Hovland  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00   Riksantikvarens rolle og vurdering av dispensasjonssaker  Anbefaler spesielt å lese Stortingsmelding nr. 16 og Riksantikvarens Strategisk plan (utkast) 
02.03.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00  Bør etikk stå sentralt i arkeologi? Underveisevaluering  Les litteratur under pensumbolken "Etikk".

 

09.03.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 1, kl. 12.15 - 14.00  Utvalgte internasjonale problemstillinger  Les litteratur under pensumbolken ”Internasjonale perspektiv” 
16.03.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00  Løse kulturminner –utfordringer nasjonalt og internasjonalt   Les litteratur under pensumbolkene "Løse kulturminner" og "Internasjonale perspektiv".  
23.03.2011Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00  De arkeologiske museenes rolle  Les spesielt Glørstad 2006, Stortingsmelding nr. 16, og i tillegg Ingvaldsen 2009. 
30.03.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 3 (2.etg)   Gruppevis veiledning om semesteroppgavene 
  • Gruppe 1: 09.15-10.00

OBS! Nytt tidspunkt for gruppene 2 og 3:

  • Gruppe 2: 14.15-15.00
  • Gruppe 3: 15.15-16.00
 
30.03.2011Anitra Fossum, Vestfold fylkeskommune   Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 10.15 - 12.00   Fylkeskommunens rolle   OBS! Nytt tidspunkt

Les litteratur under pensumbolken "Kulturminneforvaltningens organisering i Norge", spesielt Groseth 2006 med debatt.  

06.04.2011Atle Omland   Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00   Formidling og samfunnsinteresser i arkeologi   
11.04.2011      OBS! Obligatorisk!

Innlevering av utkast til semesteroppgave i Fronter innen kl. 12.00. Gi filen følgende navn: Oppgavenummer og ditt etternavn, eks: 2 Hansen.  

27.04.2011Atle Omland  Blindernveien 11, seminarrom 3 (2.etg)  Gruppegjennomgang av innleverte utkast til semesteroppgaven 
  • Gruppe 1: kl 09.15-10.00
  • Gruppe 2: kl 10.15-11.00
  • Gruppe 3: kl 11.15-12.00
 
18.05.2011Atle Omland  Blindernveien 11, sem.rom 2, kl. 14.15 - 16.00   Oppsummering, spørsmål, diskusjon    
31.05.2011      Innlevering av semesteroppgave i ekspedisjonen Blindernveien 11, kl. 14.30 og i Fronter innen 15.30.

Sensur 17. juni 

Publisert 30. nov. 2010 18:56 - Sist endret 29. mars 2011 15:00