Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 1. februar kl. 11:00

Innleveringsfrist: 27. april kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 30. mai

Obligatorisk innlevering av førsteutkast av semesteroppgaven

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 04:22