Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Bacheloroppgave i arkeologi.

Innleveringsfrist: 8. desember kl. 14:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Innlevering av skisse og deltagelse i skriveseminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2020 10:13