Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Bacheloroppgave i arkeologi.

Utlevering av oppgaven: 15. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 29. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Innlevering av skisse og deltagelse i skriveseminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2021 01:05