Pensum/læringskrav

Titler merket * kan lånes for kopiering i ekspedisjonen, Blindernveien 11. Husk kopikort.

ARK4040 Fordypning i arkeologisk teori

1. Bakgrunn: Humanisme

Hastrup, K. 1999: Viljen til viden. En humanistisk grundbog. København: Gyldendal Del 1, kap.1-4 (110 s.)

2. Hermeneutikk og fortolkning av materiell kultur

Johnsen, H. & B. Olsen 1992: Hermeneutics and Archaeology. On the philosophy of contextual archaeology. American Antiquity Vol. 57, No. 3 s. 419-436 (16 s.)

*Rustad, L.M. 1998: Kunnskap som delvise forbindelser. I: Asdal, K., Berg, A.-J., Brenna, B., Moser, I. & Rustad, L.M. (red.): Betatt av viten. Bruksanvisninger til Donna Haraway. Oslo: Spartacus. S. 120-144 (24 s.)

*Kristiansen, K. 1999: The theoretical cycle - a discussion of some universal oppositions in historical interpretation. I: Goldhahn, J & P. Nordquist: Marxistiska perspektiv inom skandinavisk arkeologi. Umeå: Umeå universitet: Institutionen för arkeologi och samiska studier. S. 1-14 (11 s.)

Brück, J. 1999: Ritual and rationality: some problems of interpretation in European archaeology. European Journal of Archaeology 2(3): 313-344 (31 s.)

*Goldhahn, J. 2004: Mångtydighetens tydlighet - till frågan om hällbilders mening och innebörd. I: Milstreu, G & H. Prøhl (eds.): Förhistoriska bilder som arkeologisk källa. Tanumshede: Tanums Hällristningsmuseum. s. 121-208 (12 s.)

*Nyland, A.J. 2003: Å gjenfortelle en ukjent historie med kjente kategorier. Primitive tider 6. S.47-59 (10 s.)

3. Subjekt, kropp og livsverden

Skjervheim, H. 2002: Psykologien og mennesket si sjølvfortolking. I: Skjervheim, H. 2002: Mennesket. Oslo: Universitetsforlaget. S. 90-102 (12 s.)

*Taylor, C. 2007: Selvfortolkende dyr. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 3:140-175 (35 s.)

*Rasmussen, T. Hangaard 1996: Kroppens filosof: Maurice Merleau-Ponty. Brøndby: Semi-forlaget s. 47-110 (63 s.)

*Mauss, M. 1979: Techniques of the Body. In: Mauss, M. 1979: Sociology and psychology: essays. London: Routledge. s. 97-123 (21 s.)

*Bengtsson, J. 1999: En livsvärdsansats för pedagogisk forskning. I: Begtsson. J. (red): Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur. s. 9-49 (40 s.)

*Kyvik, G. 2002: Hjemmeverden, fremmedverden og arkeologisk refleksivitet. Primitive tider 5. s. 127-132 (4 s.)

*Fuglestvedt, I. 2005: Contact and communication in Northern Europe 10 200 – 9 000 / 8 500BP – a phenomenological approach to the connection between technology, skill and landscape. In: Knutsson, H. & Knutsson, K. (eds.): Pioneer settlements and colonization processes in the Barents region. NordArk Work-Shop Publications, Uppsala / Vuollerim, pp. 51-63. s. 79-96 (16 s.)

Brück, J. 2005: Experiencing the past? The development of a phenomenological archaeology in British prehistory. Archaeological Dialogues 12 (1): 45–72 (27 s.)

*Ingold, T. 2000: The temporality of the landscape. The perception of the environment. Essays in livelihood, dwelling and skill. London and New York, Routledge: 189-208 (19 s.)

*Ingold, T. 2000: Culture, nature, environment: steps to an ecology of life. Perception of the Environment. Essays in livelihood, dwelling and skill. London & New York: Routledge: 13-26 (13 s.)

Astuti, R. 1995 : "The Vezo Are Not a Kind of People": Identity, Difference, and "Ethnicity" among a Fishing People of Western Madagascar. American Ethnologist 22(3): 464-482 (18 s.)

4. Menneske og metafor

*Solheim, J. 1998: Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Oslo: Pax s. 11-26 (16 s.)

*Tilley, C. 1999: Metaphor and Material Culture. Oxford: Blackwell s.36-76 (35 s.)

Fredriksen, P.D. 2006: Moving Closer to the Fire: Heat Transformations and Bucket-Shaped Pots in Burials. Norwegian Archaeological Review 39 (2) s. 126-137 (12s.)

Gosden, C. & Y. Marshall 1999: The cultural biography of objects. World Archaeology 21(2): 169-178.

*Jones, A. 1998: Where eagles dare: landscape, animals and the Neolithic of Orkney. Journal of Material Culture 3(3): 301-324.

*Oma, K. 2003: Høgtflygande refleksjonar omkring det vendte beger. Primitive tider 6. s. 61-81 (20 s.)

*Gansum, T. 2003: Hår og stil og stilig hår. Om langhåret maktsymbolikk. I: Rolfsen, P. & Stylegar, F.-A. (red.): Snartemofunnene i nytt lys. Universitetets kulturhistoriske museer. Skrifter nr. 2. Oslo: Universitetet i Oslo. s. 191-221 (20 s.)

5. Struktur og handling

Østerberg, D. 1994: Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse. Oslo: Cappelen s. 12-15, 20-32, 40-43 (28 s.)

*Østerberg, D. 1990: Innledning. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 7-9 (3 s.)

*Mauss, M. 1995: Gaven. Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. Oslo: Cappelen Annet kapittel (42 s.)

*Barrett, J. C. 2000: Fields of discourse: Reconstituting a social archaeology. Interpretive archaeology. A reader. J. Thomas. London & New York, Leichester University Press: 23-32 (9 s.)

*Barrett, J. C. 2000: A thesis on agency. Agency in archaeology. M. A. Dobres and J. E. Robb. London, Routledge: 61-68 (7 s.)

*Durkheim, E. 1990: Samfunnet og tingene. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 193 (1 s.)

*Durkheim, E. 1990: Tenkningens sosiale vilkår. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax s. 195-203 (10 s.)

*Østerberg, D. 1983: Emile Durkheims samfunnslære (Religionsteori). Oslo: Pax s. 156-166 811 s.)

*Tilley, C. 1990: Claude Lévi-Strauss: Structuralism and Beyond. I: Tilley, C (ed.): Reading Material Culture. Oxford: Blackwell Part 1, chap. 1 (75 s.)

*Grøn, A. 1982: Sartre: Frihed og situation. I: Lübcke, P. (red.): Vor tids filosofi. København: Politiken s. 315-328 (13 s.)

*Grøn, A. 1982: Den ældre Sartre: Hvad er dialektik? I: Lübcke, P. (red.): Vor tids filosofi. København: Politiken s. 349-366.

*Bourdieu, P. 2006: Strukturer, habitus og praksiser. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 1-2: 53-73 (20 s.)

*Grimen, H. 2006: Subjektivisme og kontinuitet. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 1-2: 135-170 (25 s)

*Nygaard, T. 2001: Den lille sosiologiboka. Innføring i sosiologisk handlingsteori. Oslo: Universitetsforlaget. s. 102-135 (33 s.)

*Weiner, A. 1992: Inalienable Posessions. The Paradox of Keeping-While-giving. Berkeley / Los Angeles / Oxford: University of California Press. s. 1-19 (19 s.)

*Glørstad, H. 2002: Østnorske skafthullhakker fra mesolitikum. Arkeologisk og forhistorisk betydning – illustrert med et eksempelstudium fra vestsiden av Oslofjorden. Viking LXV – 2002. Oslo: Norsk arkeologisk selskap. s. 7-47 (35 s.)

944 s.

Publisert 2. apr. 2009 14:11 - Sist endret 12. aug. 2009 12:53